PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des chapitres

Catalogue des ouvrages en relation avec celui-ci
Liste des pages de ce livre | Anatomie Cliquez ici pour telecharger tout ou partie de ce document au format Adobe PDF (Acrobat) PDF

Estienne, Charles. De dissectione partium corporis humani libri tres, à Carolo Stephano, doctore Medico, editi. Unà cum figuris, et incisionum declarationibus, à Stephano Riverio Chirurgo compositis
Paris : Simon de Colines, 1545.

 
Nombre de pages : 400            1-400
[sans numérotation] [Notes manuscrites]
[sans numérotation] [Page de titre]
[sans numérotation] Carolus Stephanus, doctor Medicus, anatomicarum rerum studiosis, suis. S
[sans numérotation] [Index]
1 De dissectione partium corporis humani; Liber primus. Prooemium, cum argumento totius operis
4 Definitio Anatomes. Cap. I
5 Usus & officia partium earumq; differentiae. Cap. II
7 Quae facultates, corporis singulas partes regant. Cap. III. / Faciendae, & conscribendae anatomes, rationes variae. Cap. IIII
9 Ossium corporis humani; universa descriptio. Cap. V
11 Ossium connexionis varia ratio, ex Medici sententia. Cap. VI
17 Singulorum corporis ossium quae superioribus figuris continentur, enumeratio. Cap. VII / Ossa capitis. Cap. VIII
18 Cranion. Cap. IX
20 Ossa faciei. Cap. X
21 Dentes. Cap. XI
23 Spina. Cap. XII
25 Pectus. Cap. XIII
27 Omoplatae. Cap. XIIII
28 Claves. Cap. XV
29 Humeri. Cap. XVI / Ima brachia. Cap. XVII
31 Brachiale. Cap. XVIII
32 Post brachiale. Cap. XIX / Manus. Cap. XX
33 Coxendices. Cap. XXI
34 Femora. Cap. XXII
35 Ossa tibiae. Cap. XXIII
36 Pes. Cap. XXIIII
38 De Cartilaginibus, quibus ossa in suis extremis communiuntur. Cap. XXV
41 De vinculis aut ligamentis, quibus singulae corporis partes invicem continentur. Cap. XXVI
45 Ligamentorum partes omnes corporis constringentium, secundum artus ad quos pertinent enumeratio. Cap. XXVII / Capitis, & faciei ligamenta. Cap. XXVIII
46 Ligamenta ad spinam pertinentia. Cap. XXIX
48 Ligamenta thoracis. Cap. XXX
49 Claviculae ligamenta. Cap. XXXI / Ligamenta humeri. Cap. XXXII
50 Ulnae ligamenta. Cap. XXXIII
51 Brachialis vincula. Cap. XXXIIII / Ligamenta postbrachialis. Cap. XXXV
52 Manuum ligamenta. Cap. XXXVI / Coxendicum, & femorum ligamenta. Cap. XXXVII
53 Genuum ligamenta. Cap. XXXVIII
54 Tibiarum & crurum ligamenta. Cap. XXXIX / Pedis ligamenta. Cap. XL
55 De Nervis, per omnes artus corporis discurrentibus. Cap. XLI
56 Nervorum, definitio, differentiae, ortus, utilitates, divisiones. Cap. XLII
65 Nervorum corporis exteriorum, secundum artus ad quos pertinent, universa descriptio. Cap. XLIII
66 Nervi ad faciem pervenientes. Cap. XLIIII
68 Nervi à capite in thoracem delati, & ad viscera interiora pertinentes. Cap. XLV
70 Nervorum à spina prodeuntium, universa descriptio. Cap. XLVI
71 Nervi à septem colli vertebris nati. Cap. XLVII
76 Nervi à metaphreni spondylis enati. Cap. XLVIII
77 Nervi ex lumborum vertebris nati. Cap. XLIX
78 Nervi ab osse sacro prodeuntes. Cap. L
79 Nervi, in brachis, cubitos, summas manus, & artus superiores disseminati. Cap. LI
83 Nervi in femora, tibias, ac pedes, artus deniq; inferiores demissi. Cap. LII
87 De membranis, partes omnes corporis convestientibus. Cap. LIII
88 Membranarum, definitio, divisio, differentiae. Cap. LIIII
89 Membranarum origo, procursus, & communitas, ac continuitas inter se. Cap. LV
90 Singularum corporis membranarum brevis enumeratio. Cap. LVI
95 De musculis, ad ossa communienda, & artus movendos à natura factis. Cap. LVII / Musculi definitio, utilitas, actio, compositio. Cap. LVIII
99 Varij musculorum motus, & officia. Cap. LIX
100 Differentiae musculorum inter se. Cap. LX
101 De tendinibus. Cap. LXI
103 Anteriorum corporis musculorum explicatio. Cap. LXII
104 Musculi faciei. Cap. LXIII
106 Colli musculi. Cap. LXIIII
107 Musculi pectoris. Cap. LXV
108 Musculi interiores humeri. Cap. LXVI
107 Ulnae interioris musculi. Cap. LXVII
109 Manus interioris musculi. Cap. LXVIII
110 Musculi abdominis. Cap. LXIX
111 Femorum exteriorum musculi. Cap. LXX
113 Musculi tibiae interni. Cap. LXXI
114 Pedis superior musculus. Cap. LXXII
117 Posteriores corporis musculi. Cap. LXXIII / Cervicis musculi. Cap. LXXIIII
118 Musculi scapularum. Cap. LXXV / Externi humeri musculi. Cap. LXXVI
119 Ulnae exterioris musculi. Cap. LXXVII
120 Manus exterioris musculi. Cap. LXXVIII / Musculi dorsales, & lumborum. Cap. LXXIX
121 Musculi clunium & femorum externorum. Cap. LXXX
123 Musculi tibiarum externi. Cap. LXXXI
124 Musculi plantae pedis. Cap. LXXXII
125 Reliqui corporis musculi quibus locis explicentur. Cap. LXXXIII / Descriptio carnium, quae praeter musculos in plerisque corporis partibus reperiuntur. Cap. LXXXIIII
127 De glandulis & adenibus corporis. Cap. LXXXV
130 Descriptio venarum & arteriarum humani corporis. Cap. LXXXVI
131 Venarum definitio varietas, utilitas, compositio. Cap. LXXXVII
132 Arteriarum definitio, motus, utilitas, constitutio, divisio. Cap. LXXXVIII
136 Venarum et arteriarum corporis exterius apparentium descriptio : secundum eas notas, quae superioribus figuris praepositae sunt. Cap. LXXXIX / Descriptio notarum ad venas pertinentium. Cap. XC
141 Arteriarum corporis exterius apparentium descriptio : secundum eas notas, quae superioribus figuris propositae sunt. Cap. XCI
143 Quibus locis, venarum commodior sectio fieri soleat, ac debeat : secundum notas in priore figura propositas. Cap. XCII
145 Notae posterioris figurae, sectiones venarum idoneas proponentes. Cap. XCIII
146 De pinguedine, adipe, medulla. Cap. XCIIII
152 De cute corporis humani. Cap. XCV
154 De unguibus & pilis. Cap. XCVI
154 Latiniora partium corporis externarum nomina. Cap. XCVII
157 De dissectione partium corporis humani ; Liber secundus. Prooemium
160 Venter inferior. Cap. I
162 Cutis, Pinguedo. Cap. II
165 Abdomen. Cap. III
167 Peritonaeum. Cap. IIII
169 Omentum. Cap. V
171 Intestina. Cap. VI
174 Interpretatio characterum in praecedente figura designatorum
175 Mesenterium. Cap. VII. Ventriculus. Cap. VIII
179 Explicatio characterum in interiore proximae figurae parte designatorum
180 Hepar. Cap. IX
181 Vesicula fellis. Cap. X
182 Portae iecoris. Cap. XI. Vena concava. Cap. XII
183 Lien. Cap. XIII. Vasa emulgentia. Cap. XIIII
184 Renes. Cap. XV
185 Ureteres. Cap. XVI
186 Vesica. Cap. XVII
189 Notarum quas superior figura designat explicatio
190 Vasa seminaria. Cap. XVIII
192 Testiculi. Cap. XIX
193 Pudendum. Cap. XX
195 Notarum in interiore pictura designatarum interpretatio
196 Musculi ad pudendum attinentes. Cap. XXI
197 Podex. Cap. XXII / Musculi lumborum interni. Cap. XXIII
198 Musculi interni, ad os coxae attinentes. Cap. XXIIII
201 Venter superior, thorace contentus. Cap. XXV / Mammae. Cap. XXVI
204 Musculi subiacentes ijs exterioribus pectoris, qui mammas sustinent. Cap. XXVII / Musculi intercostales. Cap. XXVIII
207 Disseptum pulmonum. Cap. XXIX / Nervi dissepto utrinque innixi. Cap. XXX
209 De pulmone. Cap. XXXI / Pericardios tunica. Cap. XXXII
212 De corde. Cap. XXXIII
214 Vasa ad cor attinentia. Cap. XXXIIII
217 Ventriculi cordis. Cap. XXXV / Valvulae cordis. Cap. XXXVI
220 Notarum explicatio quae in interiore praecedentis picturae parte signatae sunt
221 Nervi ad pulmones delati. Cap. XXXVII
223 Quae habentur in praecedente figura, secundum notas in interiore corporis regione sitas
224 Nervi recurrentes. Cap. XXXVIII / Tunica costas succingens. Cap. XXXIX / Diaphragma. Cap. XL
229 Lingua, tonsillae. Cap. XLI
230 Palatum, Columella, Epiglottis. Cap. XLII
231 Larynx : Arteria aspera. Cap. XLIII
233 Oesophagus. Cap. XLIIII
236 Descriptio earum interiorum partium, quae in capite continentur. Cap. XLV / Pericranion. Cap. XLVI
238 Tunicae cerebrum operientes. Cap. XLVII
241 Cerebri substantia, Ventriculi, & partes his interiacentes. Cap. XLVIII
245 Nervi tum sensorij, tum motores, à cerebro. Cap. XLIX
249 Venarum & arteriarum procursus in cerebrum. Cap. XLIX
250 Aden colatorius, Plexus retiformis. Cap. L
252 Notae in superiori figura signate
253 Foramina quae in ossibus basim cerebri constituentibus cernuntur, ablato cerebro. Cap. LI
255 De dissectione partium corporis humani, Liber tertius. Prooemium
259 Extrahendi foetus vivi ratio matre demortua. Cap. I
261 Ratio extrahendi foetus emortui, viva adhuc matre. Cap. II
263 Si duos foetus gerat mater, quorum alter vivus, alter sit demortuus, uterq; auté ad exitum festinet, quid agendum. Cap. II
266 Uteri descriptio. Cap. III
270 Uteri & secundarum consectio. Cap. IIII
275 De situ ac positione foetus in utero. Cap. V
278 Notae ad internam picturam attinente
280 Notae in superiore pictura designatae
281 Descriptio uteri vasorum, ac partium ad hunc pertinentium. Cap. VI
284 Superioris figurae characterum explicatio
285 Descriptio cervicis uteri ac vesice, partiumque his adiacentium. Cap. VII
291 Oculorum corporis humani particularis dissectio. Cap. VIII
294 Oculi dignitas ac delectus, & quo pacto à capite eximi debeat. Cap. IX
297 Musculorum ad oculum pertinentium descriptio. Cap. X
300 Membranarum oculi descriptio. Cap. XI
304 De humoribus oculorum. Cap. XII
306 Musculorum corporis artus contegentium particularis descriptio. Cap. XIII
310 Musculorum superioribus figuris demonstratorum universa ratio. Cap. XIIII
311 Musculi capitis & faciei particulatim discissi ac consecti. Cap. XVI
313 Musculi partis anterioris colli. Cap. XVI
314 Musculi interiores brachij superioris, ab axilla ad cubitum. Cap. XVII
315 Musculi ad ulnae partem internam pertinentes, à cubito ad carpum. Cap. XVII
316 Musculi ad volam aut palmam manus attinentes. Cap. XVIII
317 Musculi ad pectus attinentes, quos anteriores thoracis esse videbis. Cap. XIX
318 Musculi epigastrii aut abdominis, totum ventrem inferiorem contegentes. Cap. XXI
320 Musculi femoris interiores. Cap. XXI
322 Musculi tibiae interni. Cap. XXII
326 Musculorum posterioris & averse corporis faciei particularis expositio. Cap. XXIII / Musculi cervicis, quae posterior colli pars est. Cap. XXIIII
327 Motuum capitis variorum, qui per musculos fiunt, brevis descriptio. Cap. XXV
328 Scapularum & omoplatarum musculi. Chap. XXVI
329 Musculi posteriores brachii, ab omoplata ad cubitum. Cap. XXVII / Musculi posterioris partis ulnae, à cubito ad. Cap. XVIII
331 Musculi manus externe. Cap. XXIX
332 Musculi lumborum, à dorso ad nates. Cap. XXX / Musculi femorum aut crurum externi. Cap. XXXI
334 Musculi tibiarum externi. Cap. XXXII
335 Musculi qui sub pede habentur. Cap. XXXIII
336 Spinae dorsalis, particularis descriptio. Cap. XXXIIII
339 Secundae figurae characterum explicatio
340 De medulle spinalis involucris ac tegumentis, vasorumque ad eam pervenientium universa ratione. Cap. XXXV / Medullae spinalis natura, eiusque substantiae consyderatio in universum. Cap. XXXVI
341 Nervorum à spinali medulla nascentium succincta enumeratio. Cap. XXXVII
343 Singularum corporis partium administratio, eo more proposita, quem in cadaverum dissectione plerunque observavimus. Cap. XXXVIII
344 Instrumenta corporum humanorum dissectioni faciendae commoda, quibus tum antiqui utebatur, tum etiam vulgo quotidie incidere solemus. Cap. XXXIX
346 Anatomici theatri apparatus. Cap. XL
348 Cadaveris exacta positio ante theatrum anatomicum. Cap. XLI
349 Dissectio ventris inferioris. Cap. XLII
362 Partium thorace contentarum (qui medius venter appellatus est) administrandi ratio. Cap. XLIII
369 Capitis, atque in eo conclusarum partium (tertium ventrem vocant) administratio. Cap. XLIIII
372 Exteriorum corporis partium, post internas absolutas, brevis dissectionis demonstratio. Cap. XLV / Venarum & arteriarum corporis administratio. Cap. XLVI
373 Musculorum corporis administratio. Cap. XLVII
374 Nervorum administratio. Cap. XLVIII / Ligamentorum, cartilaginum, atque ossum administratio. Cap. XLIX
Nombre de pages : 400            1-400