PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des chapitres

Catalogue des ouvrages en relation avec celui-ci
Liste des pages de ce livre | La médecine pratique à l'époque moderne Cliquez ici pour telecharger tout ou partie de ce document au format Adobe PDF (Acrobat) PDF

Fuchs, Leonhart. Opera didactica
Francofurto : Palthenius, 1604.

 
Nombre de pages : 1315            1-1000 page précédente
[sans numérotation] [Page de titre]
[sans numérotation] Oratio de vita et morte clarissimi viri, medici et philosophi praestantissimi, D. Leonhardi Fuchsti, Artis Medendi
[sans numérotation] Ad lectorem praefatio
[sans numérotation] Leonhardi Fuchsii in Libros paradoxorum medicinae, ad studiosos veritatis. Praefatio
[sans numérotation] Index omnium operum Leonhardi Fuchsii
[sans numérotation] Augerius Ferrerius Tholosas Medicus, lectori
[sans numérotation] Vincentius obsopoeus lectori
[sans numérotation] Carmen in laudem Leonhardi Fuchsii, scriptum a Jacobo Oethoeo, Northusano
1 Operum Medicinalium Pars I. Institutionum Medicinae, Liber Primus. De Medicina generatim. Sectio I. Cap I. De medicina origine, incremento et perfectione
4 Cap II. De medicinae praestantia
5 Cap III. Medicina quid ?
6 Cap IV. Quod medicina sit ars, non scientia
8 Cap V. Medicina ex quo artium genere
9 Cap VI. Quot in universum medicinae partes
10 Cap VIII. Quot medicatricis medicinae partes
12 Cap VIII. Quot medicorum sectae
15 Cap IX. Quitrium sectarum principes exstiterunt. Cap X. Universae medicinae tres ordines distributio
16 Cap XI. De primi ordinis seu naturalium rerum numero. Sectio II. De elementis. Cap I. Quid elementum
17 Cap II. Quot numero elementa
18 Cap III. Quod elementa in animalis constitutione non maneant pura
19 Cap IIII. Elementi et principii discrimen
20 Sectio III. De temperamentis. Cap I. Quid temperamentum ?
21 Cap II. Temperamentorum differentiae quot qualesque sint
23 Cap II. Calidum, frigidum, humidum et siccum multiplex. Cap IIII. De temperamentis quatuor temporum anni
25 Cap V. De aetatum numero et temper amentis
28 Cap VI. Hominis tactum solum, esse judicem eorum, quae actu calida sunt
29 Cap VII. De singularum partium corporis humani temperamentis. Cap VIII. De qualitatibus secundis
31 Sect. IV. De humoribus. Cap I. De humorum numero
33 Cap II. De humorum temperamentis
35 Cap III. De secundis quatuor humorum naturalium qualitatibus, ac sedibus
37 Cap IV. Quis quatuor humorum naturalium usus, et motus : quaeque eorundem sequantur temperamenta
38 Cap V. De quatuor humorum non naturalium differentiis
41 Cap VI. De quatuor humoribus secundariis
42 Sect. V. De partibus corporis humani. Cap I. De partium humani corporis differentiis
44 Cap II. De ossibus capitis
46 Cap III. De spina et quae huic annectuntur ossibus
47 Cap IIII. De ossibus manus
48 Cap V. De cruris et huic connexis, ossibus
50 Cap VI. qQuid ligamentum, musculus, cutis et cuticula. Cap VII. De musculis caput et eas, quae in capite sunt, partes, moventibus
52 Cap VIII. De musculis thoracem et eas quae huic concretae sunt, partes, moventibus
54 Cap IX. De musculis manum moventibus
56 Cap X. De musculis crus moventibus
57 Cap XI. De ligamentis
58 Cap XII. De partibus nutritioni famulantibus
62 Cap XIII. De instrumentis propagandae speciei famulantibus
64 Cap XIV. De corde et instrumentis ipsius functionibus ministrantibus
67 Cap XV. De cerebro, et instrumentis ipsius functioni famulentibus
73 Sectio VI. De facultatibus. Cap I. Quid facultas
74 Cap II. Facultates corpus nostrum gubernantes tres. Cap III. Animalis facultatis genera
76 Cap IIII. De vitali facultate
77 Cap V. Naturalis facultatis genera
78 Sectio VII. De actionibus. Cap I. Quid actio et opus. Cap II. Actiones corporis esse tres
79 Cap III. Animalis actionis differentiae
80 Cap IV. Vitalis actionis differentiae. Cap V. Naturalis actionis differentiae
83 Cap VII. Actiones corporis a medico cur considerandae
84 Sectio VIII. De spiritibus. Cap I. Quid spiritus
85 Cap II. Quot sint spiritus
89 Cap III. Spirituum custodia qualis esse debeat. Institutionum medicinae Liber secundus. Prooemium
90 Sectio I. De aere. Cap I. Aer quis optimus, et contra quis pessimus
91 Caput II. Aer vitiosus ut emendandus
92 Sectio II. De cibo et potu. Cap I. Quis cibi et potus usus et quot in illis assumendis consideranda
93 Cap II. De cibi bonitate et malitia. Cap III. De cibi mensura
94 Cap IV. De qualitate cibi
95 Cap V. De consuetudine ciborum
96 Cap VI. De cibi delectatione. Cap VII. De ordine ciborum
97 Cap VIII. De tempore assumendorum ciborum
98 Cap IX. De cibis, qui temporibus anni congruunt
99 Cap X. De cibis, qui aetatibus conveniunt
100 Cap XI. De potu
101 Sect. III. De motu et quiete. Cap I. De exercitiorum generibus ac differentiis
105 Cap II. Quis sit exercitiorum usus
106 Cap III. De praeparatione ad exercitationes. Cap IV. De tempore exercitationis
107 Cap V. Quae exercitationis mensura. Cap VI. De apotherapia
108 Cap VII. De quiete et otio
109 Sectio IV. De somno et vigilia. Cap I. Quid somnus et quae ejusdem caussa
110 Cap II. Quae somni commoda
111 Cap III. Somni tempus quod
113 Cap IV. Quae sit conveniens in somno forma decubitus. Cap V. Somniratio in aegris quae
114 Cap VI. De insomniis. Cap VII. De vigilia
115 Sectio V. De redundantia et inanitione. Cap I. Quot redundantiae genera et differentiae
121 Cap II. Quid vacuatio et ejusdem genera ac differentiae. De venae sectione. Cap III. In quibus morbis secanda vena
122 Cap IV. Scopi mittendi sanguinis quot
125 Cap V. Quae vena incidenda
130 Cap VI. Quando ad animi defectionem usque sanguis mittendus
131 Cap VII. Quo tempore qua die quaque hora sanguis mittendus
132 Cap VIII. Quae ante venae sectionem necessaria sit praeparatio
133 Cap IX. Quid sectionis venae tempore faciendum sit. Cap X. Quantum sanguinis detrahendum
134 Cap XI. Emissi sanguinis observatio. Cap XII. Quid a venae sectione faciendum
135 Cap XIII. De cucurbitulis
136 Cap XIIII. De scarificatione
137 Cap XV. De Hirudinibus. De Purgatione. Cap XVI. Quid purgatio, quibusque conveniat, aut non
138 Cap XVII. Qui purgationis scopi
140 Cap XVIII. Qua diei hora medicamentum purgans exhibendum
141 Cap XIX. Quae ante purgationem necessaria sit praeparatio
143 Cap XX. Quid concoctio et quot ejus differentiae
147 Cap XXI. Quo morbi tempore purgandum
149 Cap XXII. Quid purgationis tempore et a purgatione sit faciendum. Cap XXIII. Quousque purgandum et quomodo impeditae et immodicae purgationi sit occurrendum
150 Cap XXIV. Expurgatorum humorum observatio. Cap XXV. De vomitu
151 Cap XXVI. De urinae excretione
152 Cap XXVII. De sudore
153 Cap XXVIII. De Balneis naturalibus
157 Cap XXIX. De balneis arte confectis
159 Cap XXX. De haemorrhoidibus. Cap XXXI. De mensium profluvio
160 Cap XXXII. De vacuatione per nares. Cap XXXIII. De venere
161 Cap XXXIV. De excretionibus
162 Cap XXXV. De somno vacuante. Cap XXXVI. De insensili respiratione
163 Cap XXXVII. De inedia
164 Cap XXXVIII. Quid generatum in vacuationibus sit medico considerandum. Sectio VI. De amini perturbationibus
166 Institutionum medicinae liber tertius. Sectio I. De rebus praeter naturam. Cap I. De tribus affectibus praeter naturam
167 Cap II. De caussis morborum
172 Cap III. De morbi definitione
177 Cap IV. De morborum partium similarium generibus et differentiis
181 Cap V. De generibus et diffentiis morborum instrumentariarum partium. Cap VI. De continui solutione, similaribus et instrumentariis communi morbo
184 Cap VII. De differentiis morborum generatim
186 Cap VIII. De symptomatis definitione
187 Cap IX. De symptomatum generibus differentiisque
188 Cap X. Febrium brevis et dilucida explicatio
194 Cap XI. Vitiorum capitis brevis enarratio
202 Cap XII. Vitiorum oculi succincta explicatio
204 Cap XIII. Vitiorum auris brevis enarratio
205 Cap XIV. Vitiorum narium explicatio. Cap XV. Vitiorum faciei explicatio. Cap XVI. Vitiorum dentium explicatio. Cap XVII. Vitiorum oris expositio
206 Cap XVIII. Vitiorum thoracis enarratio
207 Cap XIX. Vitiorum ventriculi explicatio. Cap XX. Vitiorum intestinorum enarratio
209 Cap XXI. Vitiorum jecoris expositio. Cap XXII. Vitiorum renum et vesicae enarratio. Cap XXIII. Vitiorum genitalium explicatio
210 Cap XXIIII. Vitiorum uteri expositio. Cap XXV. Vitiorum quae in articulis accidunt, enarratio
211 Cap XXVI. Tumorum praeter naturam, et ulcerum explicatio
215 Institutionum medicinae liber quartus. Sectio I. De signis medicis. Cap I. De utilitate signorum
216 Cap II. Quid signum et signorum genera
218 Cap III. Quid tempus morbi et tractationis de temporibus morborum usus. Cap IV. Quot sint morborum tempora
219 Cap V. Quot tempora universalia unusquisque morbus habeat
220 Cap VI. Tempora morborum ut dignoscenda
221 Cap VII. Vigor morbi medico prae aliis temporibus potissimum dignoscendus
222 Sect II. De judiciis. Cap I. Quid indicium. Cap II. De judicii differentiis
223 Cap III. Quae sint judicii boni iam instantis notae et indicia
224 Cap IIII. Futurum judicium quibus notis praecognoscendum
225 Cap V. Optimi judicti cognitio est certa, mali vero contra incerta. Cap VI. Quae ostendant quem finem sit habiturus morbus
226 Cap VII. Num indicabitur morbus, aut minus, unde cognoscendum
227 Cap VIII. Num per excretionem aut adscessum futurum sit judicium ut cognoscendum. Cap IX. Quae propria sint unius cujusque excretionis signa
229 Cap X. De diebus decretoriis
233 Cap XI. Quae sint notae momrtis citra judicium futurae. Cap XII. Mortis dies et hora ut praecognoscenda
234 Sectio III. De urinis. Cap I. Quid urina, et quis ejus usus
235 Cap II. Quot in urina consideranda et qua ratione illa sit inspicienda. Cap III. Urina in omnibus mediocris medico primum cognoscenda
236 Cap IV. De colorum in urina differentiis. Cap V. Deiis, quae urinae colorem mutant
237 Cap VI. De consistentia urina. Cap VII. De differentiis locorum contentorum in urina
238 Cap VIII. Quid ex urinae coloribus sit praedicendum
239 Cap IX. Quid ex urinae consistentia praedicendum sit
240 Cap X. Quid ex urinae quantitate praedicendum sit. Cap XI. Quid ex contentorum consistentia praedicendum
241 Cap XII. Quid ex colore contentorum sit praedicendum. Cap XIII. Quid ex quantitate contentorum praedicendum
242 Cap XIV. Quid ex locis contentorum sit praedicendum. Cap XV. Quid ex innatantibus in urina ramentis, capillis et aliis corpusculis in urina sparsis praedicendum sit
243 Cap XVI. Quid ex urinae corona praedicendum sit. Cap XVII. Quid ex bullis urinae praedicendum sit
244 Cap XVIII. Quid ex urina contentis privata praedicendum sit. Cap XIX. Quae ex egestionibus sint praedicenda
245 Cap XX. Quid esputo praedicendum sit
246 Cap XXI. Quid ex sudore praedicendum sit
247 De pulsibus. Sectio IV. Cap I. Quod pulsus rationis partes, quidque pulsus et quot ejusdem genera
248 Cap II. Pulsus divisio
255 Cap II. De pulsuum caussis
264 Institutionum medicinae Liber quintus de curandi ratione Leonhardo Fuchsio auctore. Cap I. Quid indicatia coindicatio et contraindicatio
265 Cap II. Tres esse Rationalis curationis indicationes simplices et quibus universalis methodus constet
267 Cap III. Contrarietas indicatio curationum maxime generalis est
268 Cap IV. Tres esse in universum, circa quae omnis medendi opera versari debet
269 Cap V. Morbinatura, et temperamentum quid indicent
270 Cap VI. Vires quid indicent
271 Cap VII. Consuetudo qui indicet. Cap VIII. Aetas, regio, anni tempus et coeli constitutio qui indicent. Cap IX. Laborantis loci natura quid indicent
272 Cap X. Contraria indicationies ut tractandae
273 Cap XI. Medendi praecepta unde discenda
277 Leonharti Fuchsii de Humani corporis fabrica epitomes pars prima. Leonhartus Fuchsius Candido Lectori S. P. D
279 Leonharti Fuchsii medica de historia humani corporis, sive diffectione singularum hominis partium, liber primus offibus dedicatus. Cap I. Quid anatome et quis ejusdem usus
281 Cap II. Cur ab ossibus humani corporis historia sit auspicanda
282 Cap III. Obscuriorum nominum passim in hoc libro occurrentium explicatio
283 Cap IV. Decommissuris ossium
284 Cap V. Quidos, quisque, ossium usus, differentia et numerus
286 Cap VI. Capitis structurae ratio et ejusdem variae figurae
287 Cap VII. De caluaria et cur donata sit suturis
288 Cap VIII. Quales sint et quot numero suturae
289 Cap IX. De ossibus capitis
293 Cap X. De osse jugali et ossibus quae rupi praeruptae assimilantur
294 Cap XII. De maxillae superioris ossibus
296 Cap XIII. De inferiori maxilla
297 Cap XIIII. De dentibus
298 Cap XV. De ossium capitis et maxillae superioris foraminibus
302 Cap XVI. De osse hyoidi. Cap XVII. Despina
305 Cap XVIII. De cervicis vertebris
308 Cap XIX. De thoracis vertebris
311 Cap XX. De lumborum vertebris
312 Cap XXI. De sacro osse
314 Cap XXII. De osse coccyge
315 Cap XXIII. De thoracis ossibus
319 Cap XXIV. De osse cordis
320 Cap XXV. De scapulis
323 Cap XXVI. De claviculis
324 Cap XXVII. De humero, seu brachii osse
326 Cap XXVIII. De cubiti ossibus, ulna et radio
329 Cap XXIX. De brachiali
331 Cap XXX. De postbrachiali. Cap XXXI. De digitis manus
333 Cap XXXII. De ossiculis sesaminis extremae manus
334 Cap XXXIII. De ossibus sacriossis lateribus commissis
336 Cap XXXIIII. De femore
338 Cap XXXV. De tibia
340 Cap XXXVI. De patella. Cap XXXVII. De pedis ossibus
344 Cap XXXVIII. De unguibus. Cap XXXIX. De cartilaginibus
345 Cap XL. De palpebrarum. Cap XLI. De auris cartilagine. Cap XLII. De nasi cartilaginibus
346 Cap XLIII. De laryngis gutturisve cartilaginibus
347 De ligamentis et musculis voluntarii motus instrumentis, Lib II. Cap I. Quid ligamentum et quis ejus usus ac differentiae
348 Cap II. Quid musculus, unde dictus, de ejus partibus
349 Cap III. De musculorum differentiis
347 Cap IV. De cute et cuticula. Cap V. De membrana carnosa et adipe inter hanc et cutem reposita
348 Cap VI. De musculosa substantia frontis cutem movente
353 Cap VII. De musculis palpebrarum
354 Cap VIII. De oculorum musculis
355 Cap IX. De laborium, buccarum et nasi alarum musculis
356 Cap X. De musculis inferiorem maxillam moventibus
358 Cap XI. De musculis ossis hyoidis
359 Cap XII. De linguae musculis
360 Cap XIII. De laryngis musculis
362 Cap XIIII. De musculis caput moventibus
363 Cap XV. De capitis et primae secundaeque cervicis vertebrarum ligamentis
364 Cap XVI. De musculis dorsum moventibus
366 Cap XVII. De vertebrarum ligamentis. Cap XVIII. De musculis brachium moventibus
368 Cap XIX. De ligamentis humeri ad scapulam articuli
369 Cap XX. De musculis scapulam moventibus. Cap XXI. De musculis thoracem moventibus
371 Cap XXII. De musculis abdominiis
373 Cap XXIII. De musculis cubitum flectibus et extendentibus
374 Cap XXIV. De musculo nervosa sua exilitate mediae volae et interna digitorum cuti subnato
375 Cap XXV. De carnea substantia interiori digitorum regioni, ipsorumque, radicibus et mediae volae manus superstrata
376 Cap XXVI. De musculis radium pronum et supinum constituentibus. Cap XXVII. De musculis motuum brachialis opificibus
377 Cap XXVIII. De musculis manus digitos moventibus
380 Cap XXIX. De ligamentis manus
381 Cap XXX. De peculiaribus penis virilium testium et muliebris uteri musculis
382 Cap XXXI. De cervicis vesicae musculo
383 Cap XXXII. De recti intestini musculis. Cap XXXIII. De musculis femur moventibus
386 Cap XXXIV. De musculis tibiam moventibus
388 Cap XXXV. De musculo in poplite occultato. Cap XXXVI. De musculis pedem moventibus
390 Cap XXXVII. De musculis pedis digitos moventibus
391 Cap XXXVIII. De ligamentis ilium ossa sacro colligantibus et coxendicis ac genu articuli, dequereliquis omnibus quae in tibia et pede habentur ligamentis
393 Liber tertius de instrumentis nutrition, quae cibo potuque perficitur, samulantibus. Cap I. Nutritionis, instrumentorumque nutritioni samulantium, quae in corpore tripliciasunt, necessitas
394 Cap II. De peritonaeo
395 Cap III. De omento
397 Cap IV. De intestinis
398 Cap V. De Duodeno
399 Cap VI. De jeiuno
400 Cap VII. De tenni. Cap VIII. De caeco intestino
401 Cap IX. De colo intestino
402 Cap X. De recto intestino. Cap XI. De mesenterio
403 Cap XII. De stomacho et ventriculo
408 Cap XIII. De jecore
410 Cap XIV. De venis generatim
411 Cap XV. De venae portae virtu ejusque propaginum serie
413 Cap XVI. De cavae venae ortu et ejus partis quae supra jecur consistit distributionis ordine
419 Cap XVII. Venae cavae portionis ad partes infra septum transversum locatas distributae series
423 Cap XVIII. De bilis flavae vesicula
425 Cap XIX. De liene
426 Cap XX. Derentibus
428 Cap XXI. De vesica et meatibus urinariis
430 Liber quartus de instrumentis propagandae speciei famulantibus. Cap I. De testibus virorum
434 Cap II. De virilis membris penisue structura
436 Cap III. De utero et reliquis muliebribus generationi famulantibus instrumentis
442 Cap IV. De involucris seu tunicis foetum in utero tegentibus
444 Cap V. De mammillis
445 Liber quintus de cordis structura et instrumentis ipsius functioni Ministrantibus. Cap I. Quomodo aer in respiratione digeratur, cordisque et ipsi administrantium partium functionis enumeratio
446 Cap II. De tunica costas succingente
447 Cap III. De membranis cavitatem thoracis intersepientibus
448 Cap III. De aspera arteria
452 Cap V. De faucium galndulis. Cap VI. De gargareone
453 Cap VII. De pulmone
454 Cap VIII. De cordis involucro
455 Cap IX. De corde
458 Cap X. De cordis ventriculis, et vasis, ac eorundem orificiis
461 Cap XI. De membranis quatuor orificiorum cordis
463 Cap XII. De arteriis generatim. Cap XIII. De magnae arteriae ortu et ramis in quos ipsius pars asscendens digeritur
466 Cap XIIII. De amplioris descendique magnae arteriae trunci in suos ramos serie
470 Liber sextus de cerebri structura et instrumentis ipsius functioni famalantibus. Cap I. Cerebri functionum et ejus partium brevis enumeratio
471 Cap. II. De dura membrana et cute exterius caluariam succingente
475 Cap III. De tenui membrana. Cap IV. De cerebro et cerebello
477 Cap V. De calloso cerebri corpore et cerebri ventriculorum dextri et sinistri septo
478 Cap VI. De cerebri ventriculis
480 Cap VII. De fornice camerave cerebri
481 Cap VIII. Dee cerebri glande
482 Cap IX. De testibus et natibus cerebri. Cap X. De vermiformibus cerebelli processibus
483 Cap XI. De infundibulo et glandula pituitam cerebri excipienti
484 Cap XIII. De olfactus organo
485 Cap XIIII. De oculo visus instrumento
488 Cap XV. De nervis generatim
489 Cap XVI. Quod nervorum a cerebro ortorum sint paria
493 Cap XVII. De dorsali medulla et nervorum ab ipso prodeuntium numero
495 Cap XVIII. Septem nervorum parium e cervicis vertebris prosilientium series
497 Cap XIX. Duodecim parium nervorum dorsalis medullae thoracis complexae vertebris series
499 Cap XX. Nervorum in universam manum series
503 Cap XXI. Quinque parium nervorum e lumborum vertebris prodeuntium series
504 Cap XXII. Nervorum a sacro osse prosilientium series
[sans numérotation] Page de titre. Pars II
1 Praefatio
2 Cap I. Quid medicamentum et quo a nutrimento distet, ac quotuplex sit mediamentorum natura
3 Cap II. Quid sit medicamentum simplex et ejusdem divisio
4 Cap III. Quae ad recte componenda medicamenta necessaria sint
6 Cap IV. De stirpibus et arboribus
13 Cap V. De floribus
16 Cap VI. De semine
20 Cap VII. De fructibus
25 Cap VIII. De radicibus
31 Cap IX. De succis
32 Cap X. De liquoribus
39 Cap XI. De lacrymis
43 Cap XII. De Gummi
44 Cap XIII. De corticibus
45 Cap XIV. De lignis
47 Cap XV. De animantibus et eorundem partibus
53 Cap XVI. De excrementis animantium
54 Cap XVII. De metallicis
68 Cap XVIII. De lapidibus et gemmis
71 Cap XIX. De terris
72 Cap XX. De iis quae mari et quis summuntur
74 Cap XXI. De rite colligenda materia medica
76 Cap XXII. De rite asseruanda materia medica
77 Cap XXIII. De delectu et in universum praeparatione materiae medicae
90 Cap XXIV. De preparatione aliquot privatim medicamentorum
94 Cap XXV. De succedaneis
98 Cap XXVI. De limitatione ac finitione ordinu cujusque calefacientium, refrigerantium, humectantium et desiccantium
99 Cap XXVII. Quae calefaciendo et refrigerando temperata sunt. Cap XXVIII. Quae primo ordine calefaciunt. Cap XXIX Quae secundo ordine calefaciunt. Cap XXX. Quae tertio ordine calefaciunt. Cap XXVII. Quae quarto ordine calefaciunt. Cap XXXI. Quae primo ordine refrigerant
100 Cap XXXII. Quae secundo ordine refrigerant. Cap XXIII. Quae tertio ordine refrigerant ordine. Cap XXXI. Quae quarto refrigerant ordine. Cap XXXII. Quae primo ordine humectant. Cap XXXIII. Quae secundo ordine humectant. Cap XXXIV. Quae primo ordine desiccant. Cap XXXV. Quae secundo ordine desiccant. Cap XXXVI. Quae tertio ordine desiccant. Cap XXXVII. Quae quarto desiccant ordine. Cap XXXVIII. De medicamentis simplicibus peculiares corporis partes invantibus
101 Cap XXXIX. Quae caput invant. Cap XL. Quae thoracem roborant
102 Cap XLI. Quae cor invant. Cap XLII. Quae stomachum et ventriculum roborant. Cap XLIII. Quae jecur firmant. Cap XLIIII. Quae lienem invant. Cap XLV. Quae renes roborant. Cap XLVI. Quae uterum invant. Cap XLVII. Quae artus invant
103 Cap XLIX. Quae reprimunt. Cap L. Quae ex alto trahunt. Cap LI. Quae discuntiunt. Cap LII. Quae ora vasorum aperiunt. Cap LIII. Quae vasorum obstrunnt
104 Cap LIV. Quae rarefaciunt. Cap LV. Quae densant. Cap LVI. Quae obturant. Cap LVII. Quae meatus repurgant et obstructionem tollunt. Cap LVIII. Quae extergunt. Cap LIX. Quae emolliunt. Cap LX. Quae indurant. Cap LXI. Quae suppurant
105 Cap LXII. Quae crustas efficiunt et adurunt ? Cap LXIII. Quae putrefaciunt. Cap LXIV. Quae cicatricem inducunt et glutinant, carnemque generant. Cap LXV. Quae urinas movent. Cap LXVI. Quae menses cient. Cap LXVII. Quae menses sistunt
106 Cap LXVIII. Quae lac et semen generant. Cap LXIX. Quae leniunt dolorem. Cap LXX. Quae stupefaciunt. Cap LXXI. Quae venenis resistunt. Cap LXXII. Quae ambustis medentur. Cap LXXIII. Quae strumas discutiunt
107 Cap LXXIV. Quae purgant
110 Cap LXXV. De casia nigra. Cap LXXVI. De manna
111 Cap LXXVII. De oxyphoenice
112 Cap LXXVIII. De myrobalanis
113 Cap LXXIX. De sena
114 Cap LXXX. De polypodio. Cap LXXXI. De epithymo. Cap LXXXII. De aloe
116 Cap LXXXIII. De Cnieo. Cap LXXXIIII. De Rhaseu Rheo
118 Cap LXXXV. De agarico
119 Cap LXXXVI. De scammonio. Cap LXXXVII. De colocynthide
120 Cap LXXXVIII. De Turbit. Cap LXXXIX. De Lathyri. Cap XC. De elleboro
121 Cap XCI. De euphorbio. Cap XCII. De armenio lapide. Cap XCIII. De cyaneo
122 Cap XCIV. De Hermodactylo. Cap XCV. De tithymalo
123 De usitata hujus temporis. Prooemium
124 Sectio I. De ponderum quorum in componendis medicamentis usus est, ratione
126 Sectio II. De antidotis, sev confectionibus magnis vocatis, et opiatis. Aurea Alexandrina. Nicolai Myrepsii
130 II. Theriaca andromachi
135 III. Theriaca dia Tessaron. Joannis Mesuae Damasceni. IV. Mithridatis Antidotus. Nicolai Myrepsici
137 V. Mithridatis Antidotus Andromachi
139 VI. Haemagogos Antidotus. Nicolai myrepsici, numero 26
141 VII. Athanasia Magna Nicolai Myrepsici, numero 13
142 VIII. Tryphera Magna Nicolai Myrepsici, numero 210
143 IX. Tryphera saracenica. Nicolai Myrepsici. X. Tryphera persica. Ioannis Damasceni
144 XI. Micleta Nicolai Myrepsii, numero 200
145 XII. Esdra Nicolai Myrepsici
147 XIII. Diacodioin Nicolai Myrepsici. XIV. Dia libanu. Nicolai myrepsici
148 XV. Requies Nicolai myrepsici, num. 205. XVI. Philonium Galeni
149 XVII. Philonium Majus Sive Romanum. Nicolai Myrepsici, num. 303. XVIII. Philonium persicum. Ioannis Damasceni
150 De antidotis robur Corpori Adiicien. Sectio III. I. Dia Castoriu. Nicolai myrepsici, numero 27
151 II. Dia Satyriu. Nicolai Myrepsici. Sect. I. cap 65
152 III. Antidotus e baccis Lauri. Rhazis. IV. Anacardina. Ioannis Damasceni
153 V. Lithontribon. Nicolai
154 VI. Nephrocatharticum. Nicolai Myrepsici
155 VII. Electuarium Analepticon. Nicolai Myrepsici
156 IIX. Dia acoru. Nicolai Myrepsici. IX. Diacoru. Ioannis Damasceni. De antidotus robur Corpori adiicientibus, solidis. Sectio IV. I. Dia Rhodon Abbatis. Nicolai Myrepsici
157 II. Dia trion santalon. Nicolai Myrepsici. Sect. I. Cap. 213
158 III. Dia tragacantes Frigida. Nicolai Myrepsici. Sect I cap 98. IV. Dia Tragacanthes calida. Nicolai Myrepsici. Sect I, cap 99. V. Dia Penidion. Nicolai Myrepsici. Sect I. cap 97
159 VI. Dia Penidion. Nicolai Praepositi. VII. Manus Christi. Recentiorum inventum
160 IX. Aromatica rasata Gabrielis, ex Ioanne Damasceno. X. Aromatica Caryophyllata, Ioannis Damasceni. XI. Diambareos. Ioannis Damasceni. XII. Diamoschu dulcis. Ioannis Damasceni
161 XIII. Diamoschu amara. Ioannis damasceni. XIV. Diagalanga. Ioannis Damasceni. XV. Dianthon. Nicolai Myrepsici numero 46
162 XVI. Diamargariton. Nicolai Myrepsici, num 37
163 XVIII. Diamargariton frigidum, incerti auctoris. XIX. Diamargariton frigidum aliud, incerti auctoris
164 XX. Antidotus e Gemmis Ioannis Damasceni. XXI. Pleres Archonticon Nicolai Myrepsici
165 XXII. Dia Thamaron Nicolai Myrepsici
166 XXIII. Dia cinamomu Ioan. Damasceni. XXIV. Dia Xylaloes Ioannis Damasceni. XXV. Laetificans Galeni Nicolai
167 XXVI. Laetificans rasis. XXVII. Dianisu Ioannis Damasceni. XXVIII. Dia cyminu. Nicolai Myrepsici, num 100
168 XXIX. Dia Calaminthes Galeni. XXX. Dia Calaminthes Nicolai Myrepsici. XXXI. Dialacha major. Mesuae filii
169 XXXII. Dia lachan Nicolai Myrepsici, numero 123. XXXIII. Dia curcuma Mesuae filiit. XXXIV. Dia Prasiu Nicolai Myrepsici
170 XXXVI. Dia Ireos simplex. XXXVII. Dia ireos solomonis Nicolai Myrepsici.XXXVII. Dia Hyssopu Nicolai
171 XXXVIII. Dia trion pipereon. Nicolai. XXXIX. Dia trion pipereon. Mesuae filii. XL. Dia Zingiber. Incerti Auctoris. XLI. Electuarium Ducis Nicolai
172 Electuarium justini Nicolai. XLIII. Antidotus e nucibus, incerti auctoris. XLIV. Antidotus ex ovo,, incerti auctoris
173 XLV. Electuarium Regium Mesuae filit. XLVI. Aliud. XLVII. Dulciarium Nicolai Myrepsici
174 XLVIII. Dia spermaton, Nicolai Myrepsici. XLIX. Antidotus cordialis, incerti auctoris. De medicamentis tum lenientibus aluum, tum purgantibus, liquidis et solidis. Sectio. I. Flores casiae nigrae. II. Casiae extracta sine foliis senae
175 III. Casia extracta cum foliis senae. IV. Casia extracta pro clysteribus. V. Dia cassia cum manna. Incerti auctoris. VI. Dia manna, Nicolai. VII. Electuarium lenitiuum, incerti auctoris
176 IIX. Medulla seu pulpa prunorum. IX. Antidotus damascenis prunis. Nicolai Myrepsici
177 X. Electuarium emyxis. Montagnanae. XI. Hiera veterum simplex
178 Hiera Galeni. XII. Hiera cum agarico. XIII. Hiera composita. Nicolai Myrepsici. XIV. Hiera logadii. Nicolai Myrepsici. XV
179 Hiera Pacchii scribonii largi XVI
180 Hiera ex colocynthide Nicolai Myrepsici. XVII. Antidotus e Psyllio. Nicolai Myrepsici. XIIX
181 Antidotus e succi rosarum Nicolai. XIX. Antidotus e rosacco Zulapio. Nicolai Myrepsici. XX. Electuarium rosatum. Mesuae filii. XXI. Electuarium Indum majus. Mesuae filii. XXII
182 Electuarium indum minus. Mesuae filii. XXIII. Benedicta Laxativa Nicolai XXIV. Benedicta Laxativa vera. Nicolai Myrepsici numero 108. XXV
183 Dia sena vulagris. Nicolai. XXVI. Dia sena vera. Nicolai Myrepsici num. 465. XXVII. Antidotus Catholica. Nicolai Praepositi. XXVIII
184 Antidotus catholica Nicolai Myrepsici, numero 503. XXIX
185 Antidotus diaphoenicon. Mesuae filii. XXX
186 Dia phoenicon solidum. Inserti auctori. XXXI. Antidotus Episcopi. Mesuae filii. XXXII. Antidotus Hamech. Mesuae filii. XXXIII
187 Antidotus hamech altera, seu minor, Mesaue filii. XXXIV. Dia turpetu cum rheobarbaro Montagnanae. XXXV. Dia turpetu major, incerti auctoris. XXXVI. Dia turpetu minor Zezaris. XXXVII
188 Dia turpetu Mesuae filii. XXXVIII. Dia tarpetu incerti auctoris. XXXIX. Dia cnicu, Arnaldi Villanovani. XL. Catharticum imperiale, Nicolai. XLI
189 Antidotus e brasica marina, incerti auctoris. XLII. De catapotiis, seu pilulis. Sectio VI. Catapotia aurea, Nicolai Myrepsici, numero 97. I. Catapotia ex eupatorio, mesuae filii. II. Catapotiae rhabarbaro, mesuae filii. III. Catapotia pestilentianlia incerti auctoris. IV
190 Catapotia pestilentialia nostra. V. Catapotia coccia Rhazis. VI. Catapotia coccera Nicolai Myrepsici numero 123. VI. Catapotia Agarico, meusae filii. VII
191 Catapotia ex agarico, Nicolai Myrepsici. VIII. Catapotia e hiera simplici Galeni. IX. Catapotia e hiera, composita, Nicolai Myrepsici. X. Catapotia hierae cum agarico. XI. Catapotia optica majora mesuae filii. XII. Catapotia optica minora mesuae filii. XIII. Catapotia arthritica Nicolai. XIV
192 Catapotia arthritica vera Nicolai Myrepsici. XV. Catapotia hermodactylo, mesuae filii majora. XVI. Catapotia foetida majora, mesuae filii. XVII
193 Catapotia ex euphorbio, mesuae filii. XVIII. Catapotia ex sarcocolla, mesuae filii. XIX. Catapotia inda, Hali. XX. Catapotia e Lapide Cyaneo Mesuae filii. XXI. Catapotia lapide Armeno, Mesuae filii. XXII. Catapotia lapide Armeno, Alexandri Tralliant. XXIII
194 Catapotia azaiareth, avicennae. XXIV. Catapotia aromatica Johannis Damasceni. XXV. Catapotia stomachiica, mesuae filii. XXVI
195 Catapotia stomachica majora, Ioannis Damasceni. XXVII. Catapotia stomachica minora, Ioannis Damasceni. XXVIII. Catapotia polychresta, Ioannis Damasceni. XXIX. Catapotia e fumaria Avicennae. XXX. Catapotia sine quibus esse nolo, Nicolai Praepositi. XXXI. Catapotia Benedicta, Nicolai Myrepsici. XXXII
196 Catapotia ex aloc et mastiche, Nicolai Praepositi. XXXIV. Catapotia ex aloe lota, incerti auctoris. XXXV. Catapotia Arabica, Nicolai Praepositi. XXXVI. Catapotia Cynoglosso Nicolai Praepositi. XXXVII. Catapotia cynoglosso, Nicolai Myrepsici numero 22. XXXVIII. Catapotia quinque myrobajanis Nicolai Myrepsici. XXXIX
197 Catapotia bechic Johannis Damasceni. XL. Catapotia linguae subdita Nicolai Murepsici. XLI. Catapotia Schellia Ioannis Damasceni. XLII. Catapotia ex colocynthide Ioannis Damasceni. XLIII. Catapotia ex thymelea Ioannis Damasceni. XLIV. Catapotia sarcocolla Ioannis Damasceni. XLV
198 Catapotia sagapeno, Ioannis Damasceni. XLVI. Catapotia ex opopanace, Ioannis Damasceni. XLVII. Catapotia e bdellio majora, Ioannis Damasceni. XLVIII. Catapotia imperialiae, incerti auctoris. XLIX. Catapotia ex oco rebus Nicolai Praepositi. L
199 Catapotia ex aloe, Galeni. LI. Catapotia genitale semen augentia, incerti auctoris. LII. De saccharis et conditis. Sectio VII. Iosacchar. I. Saccharum rosaceum rosatumue. II. Saccharum buglossatum. III. Saccharum nymphae. IV. Saccharum cichorii. V. Saccharum oxalidis. VI. Saccharum prunellae. VII
200 Saccharum rosmarini. IX. Saccharum Lavendulae. X. Saccharum Saluiae. XI. Saccharum betonicae. XII. Saccharum Paeoniae. XIII. Saccharum Majoranae. XIV. Saccharum Melissophylli. XV. De conditis. Zingiber conditum. I
201 Acorus conditus. II. Pimpinella condita. III. Citria condita. IV. Myrobalani cepuli conditi. V. Myrobalani empelitici conditi. VI. Cydonia condita. VII
202 Dia cydonium simplex. XX. Dia cydonium compositum. Nicolai praepositi. XXI. Dia cydonium compositum Nicolai Myrepsici. XXII. Dia cydonium e succo cydoniorum. Incerti auctoris. XXIII
203 Dia cydonium e succo cydoniorum Galeni. XXIV. De eclegmatis. Sectio IIX. Eclegma sanum et expertum. Ioannis Damasceni. I. Eclegma escilla. Ioannis Damasceni. II. Eclegma pineis, Ioannis Damasceni. III
204 Eclegmae pulmone vulpis, Ioannis Damasceni. IV. Eclegmae papavere. Ioannis Damasceni. V. Eclegma ad asthma. Ioannis Damasceni. VI. Eclegma ad vocem amissam. Nicolai Myrepsici. VII. De Zulapiis, et succis medicatis. Sectio IX. Zulapium violaceum. I
205 Zulapium rosaceum. II. Zulapium zizyphorum. III. De succis medicatis. Succus medicatus ribes, simplex. I. Succus medicatus ribes, compositus. II. Succus medicatus ex vua ursi. Simplex. III. Compositus. IV. Diacaryon, simplex. V
206 Diacaryon. Nicolai Myrepsici. VI. Diamoron simplex. Pauli. VII. Diamoron compositum. IIX. Diamoron usitatum. Nicolai Praepositi. IX. Succus acidus citrii. X. Succus vuae immaturae. XI. Succus prunorum sylvestrium. XII
207 Hydromelium simplex. Pauli. XII. Miva cydoniorum simplex usitata. XIV. Miva cydoniorum composita seu aromatica. Ioannis Damasceni. XV. De serapiis. Sectio X
208 Serapium violatum simplex. I. Serapium violatum compositum. Ioannis Damasceni. II. Serapium rosatum simplex. III
209 Serapium rosatum purgatorium compositum. Avecennae. IV. Serapium rosatum purgatorium compositum. Nicolai Myrepsici. V. Serapium Nymphae simplex. VI. Serapium nymphae compoistium. Francisci Pedemontani. VII
210 Serapium acidum simplex Ioannis Damasceni. IIX. Serapium acidum compositum. Ioannis Damasceni. IX. Serapium e duabus radicibus. X. Serapium e quinque radicibus. Incerti auctoris. XI. Serapium ex acido citrii succo. Ioannis Damasceni. XII
211 Serapium ex acido limonum succo. XIII. Serapium ex omphacio Ioannis Damasceni. XIV. Serapium e pomis Ioannis Damasceni. XV. Serapium a granatis acidis, Ioannis Damasceni. XVI. Serapium a granatis dulcibus, Ioannis Damasceni. XVII. Serapium ex intybo satino, simplex. XVIII. Serapium ex intybo satino compositum, gentilis. XIX
212 Serapium ex intybo satino compositum incerti auctoris. XX. Serapium ex intybo sylvestri cum rheobarbaro, Nicolai Florentini. XXI
213 Serapium e cichorio Gulielmi Placentini. XXII. Oxo saccharum simplex, Nicolai Myrepsici. XXIII. Oxo saccharum compositum, actuarii. XXIV. Serapium zizyphorum, Ioannis Damasceni. XXV
214 Serapium papavere simplex, ioannis damasceni. XXVI. Serapium papavere compositum, Ioannis damasceni. XXVII. Serapium myrtinum simplex, ioannis damasceni. XXVIII
215 Serapium myrtinum compositum, incerti auctoris. XXIX. Serapium e succo oxaldis Ioannis damasceni. XXX. Serapium e succo borraginis. XXXI. Serapium e succo echii. XXXII. Oxymeli simplex Galeni. XXXIII
216 Oxymeli compositum incerti auctoris. XXXIV. Acetum scilliticum. XXXV. Oxymeli scilliticum simplex, Ioannis Damasceni. XXXVI. Oxymeli scilliticum copositum ejusdem. XXXVII. Serapium estichade simplex, Ioannis Damasceni. XXXVIII
217 Serapium stichade compositum, ejusdem. XXXIX. Serapium bizantinum sine aceto, Ioannis damasceni. XL. Serapium byzantinum cm aceto, ejusdem. XLI. Serapium ex eupatorio, ejusdem. XLII. Serapium glycyrrhiza, ejusdem. XLIII. Serapium ex Hyssopo, ejusdem. XLIV
218 Serapium e prassio ejusdem. XLV. Serapium e calamintha, ejusdem. XLVI. Serapium e mentha majus, ejusdem. XLVII. Serapium e mentha minus, ejusdem. XLVIII
219 Serapium ex absinthio ejusdem. XLIX. Serapium e fumaria, ejusdem. L. Serapium ex epithymo, ejusdem. LI. Serapium ex arthemilia, Matthaei Gradi. LII
220 Aqua mulsa. LIII. Mel rosatum, Ioannis Damasceni. LIV. Mel rosatum aliud, efficacius. LV
221 Mel violaceum. LVI. Mel anacardinum. LVII. Mel emblicorum. LVIII. Mel passulatum. LIX. Mel myrtinum. LX. De pulveribus et speciebus. Sectio XI. Puluis pro epithemate cordis. I
222 Puluis pro epithemate iecoris. II. Puluis adversus calculum, Noster. III. Puluis adversus pestem, Noster. IV. Puluis adversus lumbricos, Noster. V. Puluis vel drangea laxativa. VI. Puluis medicamenti turpeti. Avicennae. VII. Puluis senae praeparatae, Montagnanae. VIII. Puluis ad glandes validas conficiendas. IX. Puluis sternutatorius, Noster. X
223 Puluis sanguinem sistens, Noster. XI. Puluis Alexipharmacus. XII. Puluis violarum odorus. XIII. Species mixta. XIV. Species Bertholdi. XV. Species incisa. XVI. Tragae communis. XVII. Sal sacerdotalis. XIIX. Sal Marcellinus. XIX. Puluis cephalicus. XX. Puluis sarcoticus. XXI
224 Puluis detersorius. XXII. Puluis cicatrices inducens. XXIII. Puluis ad eos qui ex alto ceciderunt. XXIV. De pastillis. Sectio XII. Pastillus ex eupatorio, Ioannis Damasceni. I. Pastillus e vipera. Andromachi. II
225 Pastillus scillitus. Andromachi. III. Pastillus hedichroi. Andromachi. IV. Pastillus Galliae moschatae. Ioannis Damasceni. V
226 Pastillus ptaemoschatae. Nicolai Myrepsici. VI. Pastillus e rheobarbaro. Ioannis damasceni. VII. Pastillus ex absinthio. IIX. Pastillus espodio. Nicolai Myrepsici. IX. Pastillus espodio cum semine oxalidis. Ioannis Damasceni. X
227 Pastillus e myrrha. Rhazis. XI. Pastillis ex absinthio. Nicolai Myrepsici. XII. Pastillus e lacha. Ioannis damasceni. XIII. Pastillus e lacha. Nicolai Myrepsici. XIV. Pastillus e capparibus. Ioannis Damasceni. XV. Pastillus ex agarico. Incerti Auctoris. XVI. Agaricum trochiscatum : hoc est in pastilli formam redactum. XVII. Pastillus e colocynthide. Ioannis damasceni. XIIX
228 Pastillus ramich. Ioannis damasceni. XIX. Pastillus ex oxyacantha. Ejusdem. XX. Pastillus ex oxyacantha. Nicoali Myrepsici. XXI
229 Pastillus ex Halicacabo. Ioannis Mesuae. XXII. Pastillus e succino. Ejusdem. XXIII. Pastillus e lemnio sigillo. Ioannis Damasceni. XXIV
230 Pastillus exportulaca. Ejusdem. XXV. Pastillus e nymphae. Nicolai Myrepsici. XXVI
231 Pastillus e violis. Nicolai Alexandrini. XXVII. Pastillus e violis. Nicolai Myrepsici. XXIIX. Pastillus erosis. Nicolai Myrepsici. XXIX. Pastilli e rosis. Rhasis. XXX. Pastillus Bechius Albius. Incerti auctoris. XXXI. Pastillus Bechius Niger. XXXII. Pastillus pro lavando Capite. XXXIII
232 Pastillus suffumigabilis. Noster. XXXIV. Candela Suffumigabilis. XXXV. De collyriis. Sectio XIV. Collyrium aridum album. Rhazis. I. Collyrium aridum rubeum. Ejusdem. II. Collyrium aridum viride. Ejusdem. III. Collyrium aridum e plumbo. ejusdem. IV. Collyrium aridum ethure. Ejusdem. V. Collyrium aridum e myrrha. Incerti auctoris. VI. Collyrium cygnus albus. Nicolai Myrepsici. VII
233 Collyrium liquidum e pompholyge. Incerti auctoris. IIX. Collyrium liquidum e cadmia. Incerti auctoris IX. De pilis odoratis. Sectio XIV. Pila odorata aestina. Nostra. I. Pila odorata hyemalis. Nostra. II. Pila odorata alia. Nostra. III. Liquor Moschatus odoratus. IV. De oleis. Sectio XV. Oelum rosaceum. I
234 Oleum violaceum. II. Oleum nymphaetum. III. Oleum Melinum. Ioannis Damasceni. IV. Oleum myrtinum. Nicolai Myrepsici. V. Oelum e myrti baccis. VI. Oleum papaverinum. Ioannis Damanesci. VII
235 Oelum hyosiyaminum. VIII. Oleum e mandragora. Nicolai Myrepsici. IX. Oleum chamaemelinum. X. Oleum anethinum. XI. Oleum liliaceum. XII
236 Oleum sambucinum. XIII. Oelum nardinnum simplex. Ejusdem. XIV. Oleum sisaminum. Ejusdem. XV. Oleum amygdalarum ducium. Ejusdem. XVI
237 Oelum amygdalarum amararum. XVII. Oleum balaninum. XVIII. Oleum ricinunum XIX. Oleum e semine lini. XX. Oleum laurinum. XXI. Oleum ejuglandibus. XXII. Oleum rutaceum. XXIII. Oleum lentiscinum. XXIV. Oleum mastichinum. Ioannis Mesuae filii. XXIV
238 Oleum costinum. Ejusdem. XXVI. Oelum absinthinum. XXVII. Oleum menthaceum. XXVIII. Oleum Leucoinum. XXIX. Oleum a castoreo, simplex. XXIX. Oleum castoreo, simplex. XXX. Oleum e castorio, compositum. XXXI. Oleum euphorbinum simplex, Ioannis Damasceni. XXXII. Oleum e piperibus, ejusdem. XXXIII
239 Oleum vulpinum, ejusdem. XXXIII
240 Oleum e capparibus. XXXIV. Oleum e spica nostrate. XXXV. Oleum e spica nostrate. Compositum. XXXVI. Oleum e Sarmentis juniperi, Ioannis Damasceni. XXXVII. Oleum e scorpionibus, simplex, ejusdem. XXXVIII. Oleum e scorpionibus, compositum. Ejusdem. XXXIX
241 Oleum e lumbricis terrestribus. XL. Oleum e lateribus. Ioannis Damasceni. XLI. Oleum tartari. XLII. Oleum terebinthinum, simplex. XLIII
242 Oleum Balsami Ioannis Damasceni. XLIV. Oleum Balsami Petri de Ebano. XLV. Oleum Balsami, Gulielmi Placentini. XLVI. Oleum Balsami Gulielmi Placentini. XLVIII. Oleum Sampsuchinum. XLIX
243 Oleum ex hyperico Incerti auctoris. L. Oleum de ovis. LI. Oleum irinum, Ioannis Damasceni LII. Oleum irinum Nicolai Myrepsici. LIII
244 Oleum moschatum. LIV. Oleum nucum moschatarum. LV. Oleum ligustrinum. LVI. Oleum populinum Nicolai Myrepsi. LVII. Petrelaeon. LVIII
245 De unguentis sectio Decimaquinta. Unguentum Marciatum magnum, Nicolai Myrepsici. I
247 Unguentum Aggrippae. Ejusdem. II. Unguentum Aregon. Ejusdem. III
248 Unguentum dialiheae. Ejusdem. IV. Unguentum populeum. Ejusdem. V
249 Unguentum e citriis. Ejusdem. VI
250 Unguentum nigrum. Ejusdem. VII. Unguentum apostolorum. Avicennae. IIX. Unguentum Aegyptiacum. Ioannis Damasceni. IX
251 Unguentum Aureum. Ejusdem. X. Unguentum Aureum. Nicolai Myrepsici. XI. Unguentum aluum Solvens. Ejusdem. XII
252 Unguentum album. Ejusdem. XIII. Unguentum album. Rhazes. XIV. Unguentum album commune. XV. Unguentum album cum Lithargyro. XVI. Unguentum album cum sedo. XVII. Unguentum e pompholyge Nicolai Alexandrini. XIIX. Unguentum album infrigidansue Galeni. XIX
253 Unguentum comitissae Guilielmi Varignanae. XX. Unguentum potabile. XXI. Unguentum rosatum. Ioannis Damasceni. XXII. Unguentum Basilicum magnum. Ejusdem. XXIII. Unguentum Basilicum minus. Ejusdem. XXIV
254 Unguentum pectorale. Nostrum XXV. Unguentum adversus scabiem. Nostrum. XXVI. Unguentum adversus scabiem. XXVII. Unguentum adversus lumbricos. XXIIX. Unguentum adversus pediculos. XXIX. Unguentum ad scabiem. Nicolai Myrepsici. XXX. Unguentum ex Inula. Ejusdem. XXXI. Unguentum reprimens. XXXII
255 Unguentum exsiccatorium. XXXIII. Unguentum reficiens. XXXIV. Unguentum tripharmacum. Ioannis Damasceni. XXXV. Unguentum cylcamini. Ejusdem. XXXVI. Unguentum cyclamini minus. Ejusdem. XXXVII
256 Unguentum ex alabastro. XXXIIX. De emplastris. Sectio XVI. Emplastrum diachylon simplex. Ioannis Damasceni. I. Emplastrum dia chylon compositum. Incerti autoris. II. Emplastrum dia chylon magnus. Ioannis Damasceni. III. Emplastrum dia chylon paruum. Ejusdem. IV
257 Emplastrum e mucaginibus. Incerti auctoris. V. Emplastrum dia chylon. Nicolai Myrepsici. VI. Emplastrum e baccis lauri. Ioannis Damasceni. VII. Emplastrum e baccis lauri. Incerti auctoris. IIX. Emplastrum ventriculum et jecur calefaciens ac roborans. Ioannis Damasceni. IX. Emplastrum e meliloto. Ejusdem. X
258 Emplastrum tripharmacum. Ejusdem. XI. Emplastrum oxycroceum. Nicolai Myrepsici. XII. Emplastrum Apostolicum. Nicolai Myrepsici. XIII
259 Emplastrum Apostolicum. Nicolai Alexandrini. XIV. Emplastrum album coctum simplex. XV. Emplastrum album coctum compositum. XVI. Emplastrum ceroneum, Nicolai Alexandrini. XVII
260 Emplastrum de Ianua. Nicolai. XVIII. Emplastrum Gratia Dei. Nicoali. XIX. Emplastrum divinum. Nicolai. XX. Emplastrum grisaeum. Incerti auctoris. XXI. Emplastrum viride, incerti auctoris. XXII
261 Empl. Basilicum magnum. XXIII. Empl. E crusta panis. Montagnanae. XXIV. Empl. Ad bubones pestilentes. XXV. De ceratis. Sectio XVII. Ceratum liquidum, Galeni. I. Ceratum santalinum, Ioannis damasceni. II. Ceratum stomachicum, ejusdem. III
262 Ceratum stomachicum, Galeni. IV. Ceratum stomachicum, nostrum V. Ceratum ad ramicem. Nicolai. VI. Ceratum ad ramicem, nostrum. VII
263 De usitata hujus temporis componendorum miscendorumque medicamentorum ratione. Liber III. Prooemium. De antidotis. Cap I
264 De antidotorum letalibus adversentium usu. Cap II
265 De antidotorum dolorem sedantium et stupefacientium usu. Cap III
267 De antidotorum somniferorum usu. Cap IV. De antidotorum robur corpori adiicientium usu. Cap V
270 De antidotorum purgantium usu. Cap VI
271 De boli purgatorii usu. Cap VII
272 De diluti purgatorii usu. Cap VIII
274 De catapotiorum usu. Cap IX
276 De usu eorum quae vomitum eliciunt. Cap X. De saccharorum et conditorum usu. Cap XI
275 De eclegmatum usu. Cap XII
276 De zulapiorum usu. Cap XIII. De succorum medicatorum usu. Cap XIIII
277 De serapiorum usu. Cap XV. De decoctis parandis. Cap XVI
279 De puluerum usu. Cap XVII
280 De pastillorum usu. Cap XVIII
281 De gladibus. Cap XIX
282 De clysteribus. Cap XX
283 De clollyriis. Cap XXI
284 De gargarizatu. Cap XXII
285 De dentifriciis. Cap XXIII. De pessis. Cap XXIV
286 De errhinis. Cap XXV
287 De sternutamentis. Cap XXVI. De apophlegmatismis. Cap XXVII
288 De odoramentis. Cap XXVIII
291 De suffimentis. Cap XXIX. De usitata hujus temporis componendorum miscendorumque medicamentorum ratione. Liber quartus. Prooemium
292 De unguentis. Cap I
291 De linimentis. Cap II
292 De emplastris. Cap III. De cataplasmatis. Cap IV
293 De ceratis. Cap V
294 De dropace. Cap VI. De sinapismo. Cap VII
297 De epithematis. Cap VIII
298 De embrochis. Cap IX. De fomentis. Cap X
299 De sacculis. Cap XI. De insessionibus. Cap XII
[sans numérotation] Page de titre. Operum Didacticorum Pars III et IV
[sans numérotation] Ad typographos
[sans numérotation] Elenchus librorum singulorum tertiae et quartae
1 Liber primus. De alopecia et ophiasi. Cap I
3 De defluvio capillorum. Cap II
5 De tincturis capillorum. Cap III
6 De porrigine. Cap IV
7 De phthiriasi. Cap V. De achore et savo. Cap VI
9 De dolore capitis. Cap VII
10 De dolore capitis ex calida intemperie nato. Cap VIII
12 De dolore capitis ex frigida intemperie procreato. Cap IX
13 De dolore capitis ex intemperie sicca, vel humida orto. Cap X
14 De dolore capitis ex plenitudine. Cap XI
15 De dolore capitis e biliosis humoribus. Cap XII
17 De dolore capitis e pituitosis humomribus. Cap XIII
19 De dolore capitis e ventriculi vitio adeoque per consensum orto. De dolore capitis ex ebrietate. Cap XV
20 De capitis dolore ex ictu, vel casu. Cap XVI
21 De dolore capitis in febribus. Cap XVII
22 De cephalae. Cap XVIII
23 De hemicrania. Cap XIX
24 De vertigine. Cap XX
26 De phrenitide. Cap XXI
29 De lethargo. Cap XXII
31 De catocha et catalepsi. Cap XXIV
32 De comate. Cap XXV
33 De memoria abolia. Cap XXVI
35 De apoplexia. Cap XXVII
36 De resolutione alterius lateris. Cap XXVIII
38 De resolutione, quae unam aliquan tantum partem obsedit. Cap XXIX
39 De epilepsia. Cap XXX
45 De convulsione. Cap XXXI
47 De incubo. Cap XXXII. De mania. Cap XXXIII
49 De melancholia. Cap XXXIIII
53 De tremore. Cap XXXV. De ophthalmia, sive lippitudine. Cap XXXVI
55 De pterygio. Cap XXXVII. De phlyctaenis. Cap XXXVIII
56 De ulceribus oculorum. Cap XXXIX
58 De cicatricibus et albuginibus oculorum. Cap XL
58 De sugillatis. Cap XLI. De pure sub cornea. Cap XLII
59 De suffusione. Cap XLIII
60 De dilatatione et diminutione pupilla. Cap XLIV
61 De visus obscuritate. Cap XLV
62 De nyctalopis. Cap XLVI. De expressione oculi. Cap XLVII
63 De aegilope. Cap XLVIII
64 De aurium dolore. Cap XLIX
65 De sonitu aurium. Cap L
66 De surdiate et gravi auditu. Cap LI
67 De parotidibus. Cap LII
68 De ozoenis. Cap LIII. De sanguinis ex naribus profluvio. Cap LIV
70 De destillatione, gravedine et raucitate. Cap LV
72 De dentium dolore. Cap LVI
73 De dentibus denigratis, liventibusque et mobilibus. Cap LVII
74 De aphthis. Cap LVIII
75 De foetore oris. Cap LIX
76 Leonharti fuchsii demedendis singularum partium corporis humani a summo capite ad imos usque ; pedes malis. Liber II. De columellae phlegmone. Cap I
77 De laxata columella. Cap II. De tonsillarum phlegmone. Cap III
79 De serpentibus et malignis tonsillarum ulceribus. Cap IV. De angina. Cap V
81 De tussi. Cap VI
83 De asthmate. Cap VII
84 De pleuritide. Cap VIII
86 De peripneumonia. Cap IX
87 De sanguinis rejectatione. Cap X
90 De empyemate. Cap XI
91 De tabe. Cap XII
92 De cordis palpitatione. Cap XIII
94 De syncope. Cap XIIII
97 De lactis redundantia. Cap XVI
98 De lacte in grumos converso. Cap XVII
99 Leonharti Fuschsii de medendis singularum partium corporis humani a summo capite ad imos usque ; pedes malis, liber III. De imbecillitate ventrculi. Cap I
101 De nausea et vomitu. Cap II
102 De siti immensa. Cap III
103 De dolore stomachi. Cap IIII. De phlegmone ventriculi. Cap V
104 De cibi fastidio. Cap VI
105 De appetentia canina. Cap VII
107 De bulimo. Cap VIII
108 De cruditate. Cap IX
110 De inflatione ventriculi. Cap X
111 De singuli. Cap XI
112 De cholera. Cap XII
113 De diarrhoea. Cap XIII
115 De lienteria. Cap XIIII
116 De dysenteria. Cap XV
118 De tenesmo. Cap XVI
120 De coli doloribus. Cap XVII
122 De ileo. Cap XVIII
123 De lumbricis. Cap XIX
125 De haemorrhoidibus. Cap XX
126 De procidentia ani. Cap XXI
127 De rimis ani. Cap XXII. De imbecillitate iocinoris. Cap XXIII
129 De obstructione iocinoris. Cap XXIV
130 De phlegmone iocinoris. Cap XXV
132 De intemperie lienis. Cap XXVI
134 De lienis phlegmone. Cap XXVII. De lienis scirrho. Cap XXVIII
135 De lienis obstructione. Cap XXIX. De ictero. Cap XXX
138 De malo corporis habitu. Cap XXXI. De aqua inter cutem. Cap XXXII
139 De anasarca. Cap XXXIII
141 De ascite. Cap XXXIV. De tympanite. Cap XXXV
142 De renibus cruentam urinam excernetibus. Cap XXXVI
143 De renum phlegmone. Cap XXXVII
144 De calculo renum. Cap XXXVIII
146 De ulceribus renum. Cap XXXIX
148 De diabete. Cap XL
149 De vesica calculo. Cap XLI
150 De sanguinis ex vesica cruptione et grumis ejusdem. Cap XLII. De phlegmone vesica. Cap XLIII
151 De ulceribus vesicae et ejus cervicis. Cap XLIV
Nombre de pages : 1315            1-1000 page précédente