PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des pages

Catalogue des ouvrages en relation avec celui-ci
Liste des chapitres de ce livre | Cliquez ici pour telecharger tout ou partie de ce document au format Adobe PDF (Acrobat) PDF

Medici antiqui graeci, latini, atque arabes. Qui de Febribus scripserunt. Summo studio, atque labore... D. Joanne Fernelio...
Venetiis : Apud R. Meiettum, 1594 [à la fin : 1575].

Les pages sont affichées 100 par 100.
Cliquez sur les flèches pour passer au lot suivant.
Cliquez sur un numéro de page pour
commencer votre lecture à partir de cette page
 

Nombre de pages : 649            1-100 page précédente
[sans numérotation] [page de titre]
[page blanche]
[sans numérotation] Elenchus auctorum.
[sans numérotation] Clarissimis atque praestantissimis medicis Venetis Gaspar Bindonus
[sans numérotation] Index
[sans numérotation]
[sans numérotation]
[sans numérotation]
1 Hippocratis Coi De febribus liber. Ex commentariis Ioan. Marinelli in Lib. Hip. De febris nominibus
[sans numérotation] De febrium differentiis
2 Febrium signa et prognostica et judicantia quaedam in genere
[sans numérotation]
3 Febrium omnium curatio in genere
[sans numérotation] De febre continua
4 De febre acuta
[sans numérotation] Febris à bile. Causus
5
[sans numérotation] Febris ardens
6 Febris erronea. Febris levis. Febris lypirica. Febris nonana, septimana, etc. Febris nocturna. Febris semitertiana. Febris singultientis
[sans numérotation] Febris pestilens. Febres diuturnae sive longae. Febris vehemens. Febris hyberna. Febris vertiginosa
7 Tertiana febris. Quartana febris
[sans numérotation] De febribus, quas varia comitantur symptomata
8
[sans numérotation] Oribasii synopseos ad Eustachium Filium, de Febribus liber. De signis, quae ab urina sumuntur. Cap. primum
9 Ex Galeno de putridarum febrium notis. Cap II. Curatio febrium putridarum. Cap III. Signa tertiane. Cap IIII
[sans numérotation] Tertianae curatio. Cap V. Tertianae nothae curatio. Cap VI. Quartanae cognitio. Cap VII. Quartanae curatio. Cap VIII. Quotidianae febris signa. Cap IX
10 Quotidianae curatio. Cap X. Febrium continuarum inditia. Cap XI. Continuarum febrium curatio. Cap XII. Ardentium febrium cognitio. Cap XIII. Ardentium curatio. Cap XIIII. Febrium, quae ex affectioine erysipelas referente originem trahunt, curatio. Cap XV
[sans numérotation] Hecticarum febrium cognitio. Cap XVI. Hacticarum febrium curatio. Cap XVII. De semitertianis, quae hemitritaei dicuntur. Cap XVIII
11 De morbis publicis. Cap XIX. De pestilentia ex ruffo. Cap XX. De iis, qui ob crudorum humorum copiam in syncopen cadunt. Cap XX
[sans numérotation] De iis, qui ob humores tenues syncopa tentantur. Cap XXII. De aliis causis, ex quibus syncopae oriuntur. Cap XXIII. De dolore. Cap XXIIII
12 De colliquatione. Cap XXV. De vigiliis in febribus ex Galeno. Cap XXVI. De jusdem ex Herodoto. Cap XXVII. De gravi sopore qui cataphora dicitur ex Herodoto. Cap XXVIII. De canina appetentia. Cap XXIX. De cibi fastidio. Cap XXX. De fame ingenti, quam bulimon nominant. Cap XXXI
[sans numérotation] De siti immodica. Cap XXXII. De siti, Pilumen. Cap XXXIIII. Dioscoride catapotium adipson ad sitim leniendam. Cap XXXIIII. De nausea. Cap XXXV. Ex Philumeno, quae sit vomitioni bilis adhibenda curatio. Cap XXXVI. De singultu ex Galeno. Cap XXXVI. Quae curatio sit linguae aspere adhibenda. Cap XXXVIII
13 Curatio exulcerationis, quae circa os sacrum exoritur. Cap XXXIX / De anime defectione ex inanitionibus. Cap XL / Si anima deficiat ob plenitudinem. Cap XLI / Curatio ad sanguinis destillationem. Cap XLII
[sans numérotation] Nonii. de Febribus liber. De febrium differentia. Cap I / De febribus diarijs & multorum dierum. Cap II / De febre continenti & continua. Cap II / De febre tertiana. Cap IIII / De tertiana spuria. Cap V / De quartana. Cap VI
14 De febre quotidiana. Cap VII / De semitertiana. Cap VIII / De peste seu pestilente febre. Cap IX / De febribus hecticis. Cap X / De uigilijs in febribus. Cap XI
[sans numérotation] De gravi sopore, qui cataphora Graecis dicitur. Cap XII / Curatio doloris capitis in febribus. Cap 13 / De his quae uisceribus imponi solent. Cap XIIII / Quae sudorem mouent. Cap XV / Ad intempestiuos sudores coercendos. Cap XVI
7 Cl. Galeni Pergameni de Differentiis febrium, liber primus, interprete Laurentio Lavrentiano Florentino. Quaenam sint febrium differentiae principales, & quod essentia febrium sit in genere caloris praeter naturam. Cap I
[sans numérotation] Calorem accendi interdum in spiritibus, interdum in humoribus, interdum in partibus animalis solidis, qui Hippocrates continentia nominauit. Cap II / Quonam modo febris ephemera, id est, diaria ex causis primitivis atque euidentibus praehendat, qualis empiricorum qualis rationalium via sit ad inuentionem, quae quoniam partim experientia partim ratione perficiatur, sine methodis logicis esse non potest. Ex suppositione paulatim ad genus febrium descendit & hoc ex materia diuidit. Cap III
8 Multas esse causas caloris praeter naturam ex quibus gignitur febris, quoties suscipientia corpora prompte se habeant ad continendam diutius caliditatem. Cap IIII
[sans numérotation] Ex putredine accendi febrem cujus causa est obstructio : ac potissimum putrescere, quaecunque calilda atque humida sunt. Cap V / Pestilentis febris causant esse inspirationem, potissimum quoties corpus in eam dispotione sit praeparatum, quoniam maxima pars generationis morborum est corporis praeparatio. Cap VI
9 De praecautione & quonam modo diaria febris ex bubone consistat. Cap VII
[sans numérotation] Quod pus optimum sit candidum & crassum & minime foetidum, & quod optima urina habeat sedimentum candidum, aequale ac minime foetidum & quibus indiciis febris diaria cognoscatur. Cap VIII
10 Quibus indicijs cognosci conueniat febrem putridam, ac de duritie pulsus nonnulla contra Archigenem. Cap IX
[sans numérotation]
11 Quibus indiciis febris hectica cognoscatur & quonam modo consumpto admodum humore cordis dispositio efficiatur, quam Philippus nominat ex morbo senectam. Cap X / De febre hectica & quod diaria saepenumero transmeet in hecticam : cuius rei indicia multa existunt. Cap XI
[sans numérotation]
12 De indiciis communibus cuique hecticae febri et quam ob causam post ingestum cibum calorem ipsum augeri contingat. Cap XII
[sans numérotation] Maximum indiciu esse febris hecticae quoties arteriae ipsae sint qua corpora quae circiter sunt, calidiores : et quod non oporteat solum circuitionem sed ipsum febrium genus considerare. Cap XIII / Quibus indiciis febres diariae e se invicem discrepet : quoniam interdum propter aestum, quandoque ex frigore ipso febris diaria consistit. Cap XIIII
13 Cl. Galeni Pergameni de Differentiis febrium, Liber secundus, Laurentio Laurentiano Florentino interprete. De differentiis febrium ex humorum putredine infestantium : ubi refellit opinionem ponentium omnem febrem putridam fieri ex abundantia bilis. Cap I / Febrium intermittentium tres haberi differentias : quotidianam, tertianam & quartanam, atque esse synochon, id est, continuam, quam flaua bilis committat. Cap II
[sans numérotation] Quonam modo ex flaua bile delata in uniuersum corpus rigor existat : & ut ipsius tertianae accessio, quod longissimum sit, horas duodecim occupet. Cap III / Pituitam refrigerare partes extremas per initia accessionum, difficulterque accendi calorem minime purum, sed similem sumo quasi uiridioribus accensis lignis. Cap IIII
14 De quartana quae ex atrabile consistit & quonam modo fieri possit ut rigor sine febre efficiatur. Cap V / De febre epiala qua simul febricitant ac rigent ac de humore quem Praxagoras uitreum appelauit & quonam pituitae genera sunt. Cap VI
[sans numérotation] Quot modis fieri conueniat implexus febrium ex quibus aeger minime deducitur ad integritatem. Cap VII
15 Permisceri inuicem febres, scilicet tertianam exquisitam & quotidianam et quonam modo Agathinus errauerit circa semitertianam. Cap VIII
[sans numérotation] De differentia semitertianae. Cap IX
16 Semitertianam esse febrem continuam, nec unquam deduci ad integritatem : sed errasse Agathinum, vocantem semitertianam omnem febrem diuturniorem. Cap X
[sans numérotation] Quo pacto erret Agathinus, appellans febrem omnem semitertianam, cujus accessio plurimum producatur. Cap XI / Quonam modo ex sanguine putrefecto febris accendatur biliosa : et quod sanguinis pars tenuior vertatur in flauam bilem crassior in atram. Cap XII
17 Multa morborum genera repetere per circuitionem, ut ophthalmiam, capitis dolorem, podagram, dolorem articularem. Cap XIII
[sans numérotation] Quam ob causam fluxiones certis temporibus decumbant & quod partes debiliores promptius suscipiant excrementa. Cap XIIII / Quonam modo ex calore attrahantur excrementa & quod dolor omnis irritet fluxiones. Cap XV
18 Colligi excrementa diuersis temporibus, quae saepenumero ordinem minimè seruent, atque esse quandoque breuem, quandoque longam accessionem. Cap XVI
[sans numérotation]
19 Quam ob causam accessiones desinant ad integritatem. Cap XVII
[sans numérotation] Quamobrem febres interdum repetant per circuitionem, interdum continuae sint. Cap XVIII
20 Cl. Galeni Pergameni de Febribus curandis libri quinque, qui in his, qui de methodo medendi inscribuntur sunt VIII. IX. X. XI. & XII. Thoma linacro interprete. De Febribus curandis Lib I. Febris quando gignuntur, ejusque primae differentiae & indicationes. Cap I / Febris a constipatione meatuum productae curatio. Cap II
[sans numérotation] Febris a constipatione ortae species, atque curatio, de in de diariarum febrium in biblioso temperamento, tum communis omnium, tum cujusque propria victus ratio. Cap III
12 Febris ab obstructione multi succi, crassi & glutinosi factae curatio. Cap IIII / Febris diariae ex cruditate ortae, ex desurgendi frequentia & a diarrhoea curatio, ventriculique dolentis medicatio. Cap V. VI
[sans numérotation] Intemperies calida atque humida est maxime obnoxia morbis putredinis, ideo morbis facile corripitur. Cap VII
20 Intemperantiarum omnium quaenam sint magis obnoxiae febribus. Cap VIII / In febre ex intemperie orta quae uictus ratio exigatur. Cap IX
[sans numérotation] Galeni Pergameni de Febribus curandis Liber secundus. Diariarum accessio est unica, transeunt hae in putridas hecticasque, quae sit diaria, quae putrida, quae hectica. Cap I / Synochae febres quae vocantur, ac quid sit harum genus / Cap II. Synocharum febrium tres differentiae putredini quae requirantur: continens febris in quibus non possit gigni corporibus. Cap III
32 Febrium continentium praesidium maximum est sanguinis missio. Cap IIII / Synochi quando oriantur quae sit plenitudo secundum vires quae secundum uasa. Cap V
[sans numérotation] Methodus consistit in uniuersalibus, exercitatio in particularibus. Cap VI / Methodum habere oportet in uniuersalibus et exertatio in particularibus. Cap VII. Cap VIII. Cap VIIII / Animae naturalis sedes est hepar irascibilis eor, rationalis cerebrum vacuantia remedia virtutem exoluunt. Cap X
24 Sanguis dupliciter inutilis redditur & quando utilis sit sanguinis missio. Cap XI / Virtus quot modis sit seruanda. Cap XII. XIII / Indicationes medicatrices unde sumantur morbi differentiae febri quae conueniant. Cap XIIII
[sans numérotation] Indicatio curationis generalissima est contrarietas. Cap XV / Consuetudo ad inventionem remediorum & ad sanitatem tuendam plurimus potest. Cap XVI / Corpora dissipatu facilia & difficilia sanguinis detractionem prohibentia. Cap XVII
25 Galeni Pergameni de Febribus curandis Liber III. Indicatio ipsa à febre, à febrili causa & à facultate oritur. Cap I / Diariae quando fiant diuturniores : affectus harum multiplex, ac differentia multiplex. Cap II
[sans numérotation] De nutricatione febricitantium. Cap III / De horrore, ac de rigore tractatur. Cap IIII / Inedia nocet calidis, qui a principio corripiuntur hectica, quando vero sint nutriendi. Cap V
26 Hectica febris quando sit expectanda, ac victus ratio quae sit febricitantibus. Cap VI / Remediorum refrigerantium, ac humectantium materia duplex & refrigeratio in febre est periculosa. Cap VII / Febrientibus quales aedes conueniant, quis aer. Cap VIII
[sans numérotation] Refrigerantia extrinsecus in febribus qualia esse debeant. Cap VIIII / Refrigerantium remediorum nonnulla per se refrigerant ut potio frigida alia per accidens ut balneum de quo agitur. Cap X
27
[sans numérotation] Hecticorum uictus ratio. Cap XI
28 Galeni Pergameni de Febribus curandis. Liber IIII. Curationis scopi sunt duo affectus & aegri temperies. Cap I / Intemperies contraria per contrariam est curanda & custodia per similia. Cap II. III
[sans numérotation] Synochos febris quae dicatur, & synochorum curatio. Cap IIII / Nutrimenti quantitas quomodo sit expendenda. Cap V / Febrium putridarum differentiae. Cap VI. VII
29 Putredo quid sit & quomodo sit sananda. Cap VIII / Putris humor quomodo sit uacuandus & quae medicamenta uacuantia in febribus conueniant. Cap VIIII
[sans numérotation] Obstructiones sunt aperiendae sed non prius quam plenitudo vacuetur. Cap X / Febris quando celerrime siniatur & facultas mulsae. Cap XI / Contrariorum contraria esse remedia, contraria quae dicantur & quae non. Cap XII
30 Causarum genera praeter naturam. Cap XIII / In febribus putridis quando & quomodo mittendus est sanguis. Cap XIIII / Victum instituens pars artis ex quibus constet. Cap XV
[sans numérotation] Concoctionis instrumenta consideranda sunt. Cap XVI. XVII. XVIII
31 Fluxiles reddantur meatus qui ad emissionem excrementorum sunt destinati. Cap XIX. XX
[sans numérotation] Galeni Pergameni de Febribus curandis Liber V. Symptomatum febribus incidentium diariae & curatio. C. I. II
32 Ventriculi os offensus in febri quo sit curandis. Cap III / Syncope laborantibus quale vinum sit exhibendum, ac vinorum genera quae sint. Cap IIII
[sans numérotation] Syncopis & uirium lapsus quomodo cognoscatur & curetur. Cap V
33 Virium lapsus ex tenuissimis succis curatio. Cap VI / Syncope quibus succedere causis & doloribus causae quae sint. Cap VII
[sans numérotation] Dysenteriae curatio. Cap VIII
34 Galeni Pergameni de Febribus curandis liber qui primus est in his, qui de arte curatiua ad Glauconem inscribuntur. Cap I / De febribus ephemeris. Cap II
[sans numérotation] De febribus ex inflammationibus inguinum. Cap III / De febribus putridis. Cap IIII
35 De signis febrium intermittentium. Cap V / De signis quartanae. Cap VI / De signis quotidianae intermittentis. Cap VII
[sans numérotation] De signis febrium continuarum. Cap VIII / De cura exquisitae tertianae. Cap IX
42 De cura tertianae nothae. Cap X / De cura quartanarum. Cap XI
[sans numérotation] De cura quotidianae. Cap XII / De cura febrium continuarum, quae carent accidentibus. Cap XIII / De curatione febrium cum accidentibus. Cap XIIII
37
[sans numérotation] De cura capitis a varijs occasionibus laesi. Cap XV
38
[sans numérotation] Pauli Aeginetae de Febribus liber. Interprete Ioanne Guinterio. De febribus diarijs dignoscendis curandisque. Cap I / De putridarum febrium agnitione. Cap II. Curatio febrium putridarum. Cap III
Nombre de pages : 649            1-100 page précédente