PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des chapitres

Catalogue des ouvrages en relation avec celui-ci
Liste des pages de ce livre | Anatomie Cliquez ici pour telecharger tout ou partie de ce document au format Adobe PDF (Acrobat) PDF

Eustachius / Eustachi / Eustachio / Eustache, Bartolomeo. Opuscula anatomica
Venetiis, V. Luchinus, 1564.

 
Nombre de pages : 620            1-620
[sans numérotation] [Page de titre]
[sans numérotation] Elenchus opusculorum
[sans numérotation] Bartholomaeus Eustachius, Lectori
[sans numérotation] Pius Papa IIII
[sans numérotation] [Privilège]
[sans numérotation] Privilegio del Re di Francia
[sans numérotation] Carolo Borromaeo Cardinali amplissimo Bartholomaeus Eustachius Medicus foelicitatem
[sans numérotation] Index
[sans numérotation] Index Libri de Dentibus
[sans numérotation] Errata
25 Tractatio de renibus: et primo de eorum structura / De huius operis utilitate, & de scribendi occasione. Cap. I
27 De renum nomine substantia, duritia ac densitate. Cap. II
31 De renum figura et superficie. Cap. III
33 De renum colore, ac duplici eos tegente membrana. Cap. IIII
35 De renum pingui disputatio. Cap. V
39 De glandulis quae renibus incumbunt. Cap. VI
40 De renum sinu, cauernis, & canaliculis. Cap. VII
42 De renum cauitate, in quam urina recipitur variae opiniones. Cap. VIII
45 De renum cauitate, in quam urina recipitur, reprehenduntur iuniores anatomici. Cap. IX
50 De renum magnitudine & numero. Cap. X
52 De renum situ uariae opiniones. Cap. XI
54 De renum situ praecipui anatomici reprehenduntur. Cap. XII
57 De renum vinculis. Cap. XIII
58 De renum vasis ex Hippocrate. Cap. XIIII
60 De ortu vasorum emulgentium, & de quibusdam ramis, qui in partes exteriores renis dextri dispensantur. Cap. XV
66 De vasorum dispensatione in exteriorem partem renis sinistri, & de consensu venae, quae azygos dicitur, cum renibus. Cap. XVI
68 De vasorum in corpus renum insertione & dispensatione. Cap. XVII
70 De vasorum in renes distributione Galeni opinio examinatur. Cap. XVIII
74 De vrinarij meatus natura, deq; eius distributione in renibus. Cap. XIX
78 De vreterum ductu, & insertione in vesicam. Cap. XX
80 De neruis qui in renum tunicam, ac substantiam distribuuntur. Cap. XXI
81 De renum officio / De renum actione, & vsu in genere. Cap. XXII
82 De renum generatione, ac nutrimento. Cap. XXIII
83 De sensu renum disputatio. Cap. XXIIII
87 Num renes frustra facti sint, an alicuius gratia habeantur. Cap. XXV
89 Reprehenditur falsa Asclepiadis opinio de percolanda vrina. Cap. XXVI
91 De vtilitate, quam renes agendo, & nihil agendo animali praebent in genere. Cap. XXVII
93 De natura, & generatione aquei excrementi. Cap. XXVIII
97 Lotium renum opera à venis, & ab arterijs secerni. Cap. XXIX
99 Quo modo lotium cum sanguine ad renes perueniat, & non ipsummet ad eos accedat. Cap. XXX
101 Num lotium ad renes per se, suaq; natura accedat. Cap. XXXI
106 Quarundam rationum solutio, quibus Auerroes & alij probare conantur, alimentum sua sponte ferri ad membra. Cap. XXXII
110 Serosus sanguis neque uacui causa ad renes accedit, neq; à venis ad eos transmittitur. Cap. XXXIII
111 Renes sanguinem serosum attrahunt ob similitudinem totius substantiae. Cap. XXXIIII
113 De secretione lotij à sanguine in renibus variae opiniones. Cap. XXXV
116 De secretione lotij a sanguine in renibus opiniones aliae examinantur. Cap. XXXVI
118 De secretione lotij à sanguine in renibus opinio authoris. Cap. XXXVII
122 De vtilitate strvctvrae renum / De vsu substantiae, & compositionis renum. Cap. XXXVIII
125 De vsu renum pinguis, membranarum, vasorum, vreterum, neruorum, & aquei excrementi. Cap. XXXIX
128 De renum administratione / Renum administratio in quibus obeunda sit, & ob quam vtilitatem. Cap. XL
129 De obseruatione eorum, quae consideranda sunt circa renes ante ipsorum sectionem. Cap. XLI
134 Quo pacto nerui renum incidendi sint, & quomodo inuestigandum num per vasa vrina in cauitatem ipsorum coletur. Cap. XLII
136 De vasorum vreterum ac neruorum in renes distributione exploranda. Cap. XLIII
138 Varij administrandi modi, ut videas distributionem ramorum vasis vrinarij in renes, & quo pacto canis & bos hac parte ab homine discrepet. Cap. XLIIII
142 De his, quae in cadaueribus eorum, qui aliqua renum affectione laborarunt, animaduertenda sunt. Cap. XLV
146 Viuorum sectio quo modo administranda sit, ut quis videat lotium ipsum per vreteras in vesicam excerni. Cap. XLVI
148 Bartholomaei Eustachii sanctoseverinatis epistola de auditus organis / Francisco Alciato Mediolanensi Episcopo Ciuitatensi, Sanctiss. Domini N. Pij IIII. Datario, Bartholomaeus Eustachius sanctoseuerinas foelicitatem
165 Bartholomaei Eustachii sanctoseverinatis examen ossium, et de motu capitis / Fabio Amicio Philosopho, ac Medico nobilissimo, et optimo, Bartholomaeus Eustachius foelicitatem
261 Bartholomaei Eustachii sanctoseverinatis de vena, quae a'zy'gos Graecis dicitur; et de alia, quae in flexu brachij communem profundam producit / Antonio Berberio Philosopho ac Medico optimo, Bartholomaeus Eustachius salutem
262 Syngramma I. / Antigramma I
264 Syngramma II
265 Antigramma II. / Syngramma III
263 Antigramma III. / Syngramma IIII
264 Antigramma IIII
268 Syngramma V. / Antigramma V
269 Syngramma VI. / Antigramma VI
276 Syngramma VII. / Antigramma VII
278 Syngramma VIII. / Antigramma VIII
282 Syngramma IX. / Antigramma IX. / Syngramma X
283 Antigramma X
287 Syngramma XI
288 Antigramma XI
293 Syngramma XII
294 Antigramma XII
299 Syngramma XIII. / Antigramma XIII
302 Syngramma XIIII. / Antigramma XIIII
303 Syngramma XV. / Antigramma XV
306 Syngramma XVI. / Antigramma XVI
307 Syngramma XVII. / Antigramma XVII
308 Syngramma XVIII. / Antigramma XVIII
312 De humerariae venae propagine, quae in flexu brachii ex Galeni sententia uenam communem profundam producit. / Syngramma I. / Antigramma I
318 Syngramma II. / Antigramma II
320 Syngramma III
321 Antigramma III
322 Syngramma IIII
323 Antigramma IIII
[sans numérotation] [Page de titre]
[sans numérotation] Marco Antonio Amulio, Cardinali amplissimo, Bartholomaeus Eustachius foelicitatem
1 Bartholomaei Eustachii sanctoseverinatis Libellus de Dentibus. / Nomen, genus, & substantia dentium explicatur, & quamobrem inter partes instrumentarias numerentur. Cap. I
5 Dentium superficies, color, figura, concauitas, substantia, quae in ea continetur, & confictae appendices. Cap. II
8 Dentium magnitudo & numerus. Cap. III
9 Dentium sedes, dispositio, interuallum, & uincula. Cap. IIII
12 Articuli & compositionis dentium species. Cap. V
14 Dentes incisores. Cap. VI
16 Dentes canini. Cap. VII
18 Dentes maxillares: & dentium canis descriptio. Cap. VIII
21 Magnitudo molarium, & dentium numerus. Cap. IX
24 Radicum, quae molaribus insunt, uariae formae in homine & simia. Cap. X
28 Numerus radicum molarium in genere. Cap. XI
30 Cuiusque molaris radicum numerus. Cap. XII
32 Elenchus
33 Varius radicum numerus in molaribus dentibus quot modis obseruatus / A. Una radix quibus molaribus inest, & quae qualisue ea eae
34 D. Plures radices disiunctae quibus molaribus insunt, & quae qualesue eae sunt / F. Plures radices non prorsus disiunctae, sed earum aliquae ubique coniunctae, quibus molaribsu insunt
35 F. Plures radices non prorsus disiunctae, sed earum vel omnes, vel aliquae alicubi coniunctae, quibus molaribus insunt
36 Dentes molares quot nam radices habeant
38 Proportio & symmetria dentium utriusq; maxillae. Cap. XIII
40 Materia ex qua dentes generantur secundum communem opinionem Philosophorum ac Medicorum. Cap. XIIII
44 Dentes, tum qui primo oriuntur, tum qui renasci creduntur, in utero formantur. Cap. XV
47 Expenduntur rationes Hippocratis et Aristotelis de materia dentium et de tempore ortus eorum. Cap. XVI
50 Quo modo dentes formam sumant, & perficiantur. Cap. XVII
54 Materia concauitate dentium contenta. Cap. XVIII
56 Membrana, uasa, & nerui dentium. Cap. XIX
58 Uasorum & neruorum dentium administratio quamobrem sit difficilis. Cap. XX
60 Ratio administrandi dentes, ut eorum nerui ac uasa conspici possint. Cap. XXI
65 Quo tempore dentes extra gingiuas erumpant, qui cadant ac renouentur. Cap. XXII
70 Nutrimentum & incrementum dentium quomodo fiat. Cap. XXIII
72 Sensus num ossibus tributus sit. Cap. XXIIII
76 Num sensus insit dentibus, & cui parti eorum acceptus referri debeat. Cap. XXV
80 Quo modo dentium substantia sensus particeps fiat, & num ab omni tangibili qualitate pariter afficiatur. Cap. XXVI
83 Utilitas dentium, quae ab actione eorum contingit. Cap. XXVII
88 Utilitas, quam dentes sine actione praebent. Cap. XXVIII
91 Variae dentium formae, praeter naturae institutum facta. Cap. XXIX
93 Nonnulli affectus praeter naturam dentibus euenientes. Cap. XXX
[sans numérotation] Annotationes horum opusculorum ex Hippocrate, Aristotele, Galeno, aliisque Authoribus collectae
[sans numérotation] Petrus Matthaeus Pinus Urbinas candido lectori foelicitatem
[sans numérotation] Annotationes Libri de Renibus
[sans numérotation] Annotationes epistolae de auditus organis
[sans numérotation] Annotationes de Ossibus / Annotationes de figuris, & suturis cranij
[sans numérotation] De similitudine & dissimilitudine Hominis & Simiae
[sans numérotation] De processu Styloide / De osse cribriforme
[sans numérotation] De osse iugali / De articulo maxillae inferioris
[sans numérotation] De thoracis ossibus
[sans numérotation] De brachij & manus ossibus
[sans numérotation] De iliorum & cruris ossibus
[sans numérotation] De pedis ossibus
[sans numérotation] De maxilla inferiori
[sans numérotation] De capitis coronis
[sans numérotation] De femoris processibus / De magnitudine humeri
[sans numérotation] Inter cerebrum & cerebellum an sit os tenue / De suturis maxillae superioris
[sans numérotation] De concauitatibus alarum vespertilionis / De osse […] referente / De sterno
[sans numérotation] De costis ueris & spurijs
[sans numérotation] De ulnae coronis
[sans numérotation] De manus articulis, & motionibus
[sans numérotation] De sesaminis ossiculis / De spina
[sans numérotation] De colli spondylis
[sans numérotation] De spondylis dorsi
[sans numérotation] De lumbis spondylis
[sans numérotation] De articulatione undecimae & duodecimae costae / De osse sacro & coccyge
[sans numérotation] Annotationes De motu capitis / De ligamentis capitis cum primis vertebris
[sans numérotation] De musculis caput mouentibus
[sans numérotation] Motus capitis quomodo fiat
[sans numérotation] Annotationes Libri de Dentibus
Nombre de pages : 620            1-620