PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des chapitres

Catalogue des ouvrages en relation avec celui-ci
Liste des pages de ce livre | Le contexte médical de la révolution scientifique Cliquez ici pour telecharger tout ou partie de ce document au format Adobe PDF (Acrobat) PDF

Valles, Francisco . Controversiarum medicarum et philosophicarum libri decem.
Francofurti ad moenum : apud haeredes Andreae Wecheli, 1582.

 
Nombre de pages : 448            1-448
[sans numérotation] [Page de titre]
[sans numérotation] Clarissimo viro Dn. Iulio Alexandrino a Nevenstain, sacr. Caes. Maiestatis Archiatro, Iohannes Crato à Crafftheim, &c. S.D. Epistola
[sans numérotation] Index
[sans numérotation] [Epistola]
1 Controversiarum medicarum ac philosophicarum Liber primus
2 De modo quo elementa prima sunt in compositis substantijs. Cap. I
4 Sit ne aqua humidior aëre. Cap. II
6 Sit ne aër calidus, an frigidus. Cap. III
8 De qualitatibus contrariis in eadem substantia. Cap. IIII
10 De actione reciproca, quae vulgo reactio dicitur, & de antiperistasi. Cap. V
16 Quid sit temperamentum. Cap. VI
18 De numero temperamentorum. Cap. VII
23 De temperamentis aetatum. Cap. VIII
27 De temperamento sexus. Cap. IX
29 De singularum partium temperamentis. Cap. X
31 De temperatissimo corpore, & an habeat omnes operationes perfectissimas, & omnibus causis resistat maximè, sit quae maximè longaeuum. Cap. XI
34 De qualitatibus quibus operantur medicamenta. Cap. XII
37 De loco ubi generantur pituita, & reliqui succi. Cap. XIII
41 De nutrientibus succis. Cap. XIIII
42 De calore sanguinis. Cap. XV
44 De calore sanguinis & bilis. Cap. XVI / De generatione bilis vitellinae. Cap. XVII
46 Ubi generentur bilis porracea & aeruginosa, an in ventriculo. Cap. XVIII
47 Sit ne aliqua bilis Zinaria. Cap. XIX / Melancholia naturalis quae confluit ad ventriculum, excitet ne naturalem appetentiam, an tantùm iuuet concoctionem ? Cap. XX
49 De atrae bilis speciebus. Cap. XXI
51 De secundis humiditatibus, quas inuenit Auicena. Cap. XXII
53 Controversiarum medicarum ac philosophicarum Liber secundus
54 De appellatione partium simplicium, instrumentorum, & membrorum. Cap. I
56 Procedant ne operationes à partibus simplicibus, aut à compositis. Cap. II
57 De singulorum membrorum nutrimento proprio. Cap. III
60 De pilorum & unguium nutritione. Cap. IIII
62 De ordine generationis membrorum. Cap. V
64 Praestet ne utrunque semen efficientiam, an muliebre materiam solam. Cap. VI
67 An ex omnibus membris semen decidatur, an ex solis vasis seminariis. Cap. VII
72 An semen decisum viuat. Cap. VIII / De partuo octomestri. Cap. IX
74 De septimestri partu. Cap. X
75 Sit ne caput factum propter cerebrum, an propter oculos. Cap. XI
76 De numero membrorum principalium. Cap. XII
80 Sit ne animalis facultas in cerebri membranis, aut in ipsa substantia. Cap. XIII
81 De modo quo virtutes, quae in principalibus membris resident, communicentur reliquis. Cap. XIIII
84 Sit ne aliqua virtus naturalis influens. Cap. XV
85 De naturali spiritu, an sit. Cap. XVI
86 De substantia virtutis generantis. Cap. XVII
88 De virtute augente. Cap. XVIII / De numero facultatum naturalium, quae ministrantes aut particulares appellari solent. Cap. XIX
91 De numero facultatum animalium, quae rectrices dicuntur. Cap. XX
92 Distinguantur ne locis potentiae animales rectrices. Cap. XXI
93 An sentiendi & mouendi vis per eosdem neruos eisdem spiritibus aut eadem illustratione deferatur. Cap. XXII
95 De numero & temperamento sensuum externorum. Cap. XXIII
97 De instrumento odoratus. Cap. XXIIII
99 De instrumento auditus. Cap. XXV
101 De locis sensuum. Cap. XXVI
103 De accretione, an sit motus per se. Cap. XXVII
104 De modo quo visio fit. Cap. XXVIII
107 An sensus omnes agantur per species. Cap. XXIX
108 Sit ne sentire agere, an pati. Cap. XXX
109 Controversiarum medicarum ac philosophicarum Liber tertius
110 Utrum sit praestantius signum pulsus, an urina. Cap. I
113 De pulsus & respirationis similitudine. Cap. II
118 An Arteriae simul attollantur, ac deprimantur cum corde. Cap. III
119 De differentia pulsuum, & quot sint illorum species. Cap. IIII
121 An cordo aut contrarium semper accidat inaequalitati. Cap. V / Utrum pulsus possit venire ad tantam crebritatem, ut alterutram quietum omnino amittat. Cap. VI
123 Quatenus possit cognosci constrictio. Cap. VII
124 De diagnoscenda velocitate pulsus. Cap. VIII
127 An sit differentia aliqua pulsus, quae non pendeat ex permutatione causae continentis. Cap. IX
128 An aliqua pulsus vehementia sit nimia, & praeter naturam. Cap. X
129 De causis inaequalitatis pulsus. Cap. XI
131 An inordinatus pulsus sit deterior ordinato. Cap. XII
132 Utrum sit aliquis pulsus amatorius. Cap. XIII
134 De pulsu Autumni. Cap. XIIII
135 De pulsu inflammationum. Cap. XV
136 De febrium pulsibus. Cap. XVI
138 Quid sit urina. Cap. XVII
140 Utrum comparetur priùs in coquendis urinis, substantia, an color. Cap. XVIII
142 An color possit mutari in urina sine nouae substantiae accessione, aut decessione. Cap. XIX
143 An color viridis sit semper caloris soboles. Cap. XX
145 Uter color urinae magis lithalis sit, liuidus an niger. Cap. XXI
146 De crassa ac perturbata. Cap. XXII
148 Utrum urina tenuis fieri possit obstructione, an tantùm cruditate. Cap. XXIII
149 Qui colores cum quibus substantiae modis coniungantur. Cap. XXIIII
151 Ex qua substantia generetur urinae sedimentum. Cap. XXV
154 De prauis urinae contentis. Cap. XXVI
156 De urina parturientium. Cap. XXVII
158 Controversiarum medicarum ac philosophicarum Liber quartus
159 Quid sit morbus. Cap. I
165 De differentia morborum. Cap. II
172 De causis morborum. Cap. III
184 De differentiis symptomatum. Cap. IIII
191 De causis symptomatum. Cap. V
194 De sympathia, & idiopathia, protopathia, & antipathia, & consensu. Cap. VI
201 Controversiarum medicarum ac philosophicarum Liber quintus
202 De vomitu, an sit euacuatio naturalis. Cap. I
203 De sudore: An sit euacuatio naturalis. Cap. II
204 De euacuationibus symptomaticis appellatis, an possint aliquando utiles esse. Cap. III
206 Utrum puris generatio sit putrefactio, an concoctio. Cap. IIII
208 De causis doloris. Cap. V
212 An omnis intemperies possit facere dolorem, an tantùm calida & frigida. Cap. VI
214 De causis famis, & sitis. Cap. VII
219 De ira, & an possit aliquem interimere. Cap. VIII
220 De risu & fletu. Cap. IX
223 An possit perire in particula quapiam sensus, seruato motu. Cap. X
224 An frigus sit per se causa alicuius actionis. Cap. XI
228 De lethargo, & phrenitide: an sint inflammationes. Cap. XII
228 An necesse sit laesa imaginandi vi, alicuius singularis sensus instrumentum pati. Cap. XIII
229 De causa, qua metus & moestitia à melancholia fiunt. Cap. XIIII
231 De caro, an fiat cum febre, & an laedat respirationem. Cap. XV
232 An omnis conuulsio fiat ex repletione, aut inanitione. Cap. XVI
233 De rigore, tremore, & palpitatione. Cap. XVII
239 De febris essentia. Cap. XVIII
241 De modo, quo humores & spiritus fiunt febrium causae. Cap. XIX
245 De modo quo febres inuadunt humana corpora. Cap. XX
247 An febris pestilens sit in genere putridarum. Cap. XXI
249 De synocho, & de ardente febre. Cap. XXII
251 De febribus accidentibus. Cap. XXIII
253 De febre epiala, & inaequali intemperie. Cap. XXIIII
255 De causis reditus febrium per circuitus. Cap. XXV
258 De obstructione, & putredine. Cap. XXVI
261 Controversiarum medicarum ac philosophicarum Liber sextus
263 An per tuendae valetudinis artem possit mors deuitari in aeternum. Cap. I
266 An conseruentur corpora usu similium rerum qualitate & gradu. Cap. II
270 An defectus prioris concoctionis sequenti possit emendari. Cap. III
271 De ordine assumendi alimenta. Cap. IIII
273 De cibo & potu. Cap. V
275 De aqua, an sit cibus, an tantùm potus. Cap. VI
276 De coena, & prandio. Cap. VII
278 De cruditatum speciebus, & causis. Cap. VIII
280 De hora veneri idonea. Cap. IX
282 De loco generationis excrementorum. Cap. X
284 De lassitudinibus. Cap. XI
286 De cacochymiae speciebus & causis. Cap. XII
287 Controversiarum medicarum et philosophicarum Liber septimus
288 De multitudine. Cap. I
293 De scopis mittendi sanguinem. Cap. II
298 De modo, quo fluit sanguis in venae scissione. Cap. III
302 De rectitudine, quam seruari oportet venae scissione. Cap. IIII
310 An utilius sit in morbis hepatis & lienis secare venam inter minimum digitum & annularem, quàm internam in cubito. Cap. V
312 An liceat refrigeratis secare venam. Cap. VI
313 Utrum sit magis periculosum in grauidis: sanguinem mittere, an expurgare. Cap. VII / De sanguinis missione usque ad animi deliquium. Cap. VIII
316 Quando utendum est utraque euacuatione, utram sit conuenientius antecedere. Cap. IX
317 An ad expurgandum opus sit tanta facultate, quanta ad mittendum sanguinem. Cap. X
318 De praeparatione humorum arte facta ad expurgandum, & an sit semper attenuatio. Cap. XI
320 An concoctio semper crassitudinem pariat. Cap. XII
322 Sit ne concoctio ad expurgationem necessaria, si succus non turget. Cap. XIII
325 An expectanda sit ad expurgationem perfecta concoctio, an sufficiat manifesta. Cap. XIIII
327 An omnes succi sint concoctioni apti. Cap. XV
329 An expediat ab assumpto pharmaco dormire. Cap. XVI
330 An ab assumpto pharmaco potandum sit. Cap. XVII
331 An ad mittendum sanguinem & expurgandum, cauere oporteat concursus & oppositiones astrorum. Cap. XVIII
334 Controversiarum medicarum et philosophicarum Liber octauus
335 Utrum habeat plus periculi in aegrotantium victu, declinare ad crassum, an ad tenue. Cap. I
337 An victu magis crasso sit utendum perpetuò in morborum principiis, quàm cùm iam vigent. Cap. II
339 An possint aegrotantes refici alia via, quàm per os. Cap. III
341 An curatio fiat per contraria aequalia. Cap. IIII
344 De consuetudine, & natura. Cap. V
352 De curatione haemorrhoidum. Cap. VI
353 An liceat fricare laborantes crudi succi redundantia. Cap. VII
354 De epilepsia, an debeat curari. Cap. VIII
356 Quae euacuationes in quibus morbis. Cap. IX
359 An liceat morbum morbo curare. Cap. X
362 Controversiarum medicarum et philosophicarum Liber nonus
363 De expurgantium medicamentorum facultatibus. Cap. I
366 De vi deleteria expurgantium. Cap. II
367 De aloe. Cap. III
368 De compositione medicamentorum expurgantium. Cap. IIII
371 Quae qualitates secundae quas primas indicent. Cap. V
375 De vino, sit ne humidum an siccum. Cap. VI
377 Fiant ne medicamenta ustione mitiora an mordentiora. Cap. VII
378 An possint medicamenta respicere propria membra. Cap. VIII
379 De mixtione alterantium medicamentorum. Cap. IX
381 Positis in summè calido quatuor gradibus, sunt hae proportiones. Corpus calidum
382 Tabula ternarum stationum quatuor graduum. Corpus calidum / Tabella solarum stationum
388 De venenis. Cap. X
389 De soporiferis. Cap. XI
390 De medicamentis pus mouentibus. Cap. XII
392 Controversiarum medicarum et philosophicarum Liber decimus
393 An sit diebus criticis à radice superna. Cap. I
394 An dies decretorii integri debeant assumi ad computationem. Cap. II
395 Utrum dies impares sint sint in iudicando fortiores, quàm pares. Cap. III
396 Utrum computatio dierum criticorum in muliere, quae post partum febre corripitur, incipere debeat à die partus, an febris. Cap. IIII
398 An in morborum recidiuis fiat dierum computatio ab ipsis recidiuis, an à primo morbo. Cap. V
399 De temporibus morborum, & an omnia distinguantur concoctione, an aliis signis. Cap. VI
403 De temporibus, quibus finiuntur morbi. Cap. VII
405 De constitutione legitima morborum. Cap. VIII
407 De morbo regio ante septimum febris diem facto. Cap. IX
409 In quibus morbis magis utantur medici praedictione, in acutis, an in longis. Cap. X
411 De crisi nocturna, & diurna. Cap. XI
414 Utri morbi inferant plus periculi similes, an dissimiles. Cap. XII
[sans numérotation] Index
[sans numérotation] Errata
Nombre de pages : 448            1-448