PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des pages

 
Scultet, Jean / Scultetus, Johannes.
Hagae Comitum : A. Vlacq, 1656.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de réponses : 360 1-250 page précédente
2
Image : Tabula I. De cannulis, ferramentis solidis & incidentibus, quibus inuruntur fonticuli
4
Image : Tabula II. De spatha Celsi, cultro rasorio, modiolorum mare, foeminis, & vertibulo; instrumento lenticulari, vecte debilissimo, membranae custode, instrumento decussorio: quibus chirurgo opus est ad curandas fracturas cranii
8
Image : Tabula III. De terebra triformi, vecte validiore, instrumento triploide, & elevatorio Paraei, quibus cranii puncturae abolentur, ejusdemque depressiones eriguntur
10
Image : Tabula IV. De volsella & forcipe cum rostro psitacco, atque vulturino, quibus ossicuta cerebri membranas pungentia abrumpuntur, & eximuntur
12
Image : Tabula V. De serrula versatili, quâ duorum foraminum interstitium excipitur
14
Image : Tabula VI. De serrulis rectis, & variis scalpris, quibus cranium vel cariosum vel fissum abraditur
16
Image : Tabula VII. De variis ad parandum in nucha setaceum instrumentis, forcipibus scilicet quatuor, acu, & setone armato, deque cauteriis, quibus inuritur occiput
18
Image : Tabula VIII. De instrumento crinali, acubus argenteis ad depositionem cataractae idoneis, annulo oculum firmante, specillis, scalpello falcato, hamulo acuto, & vasculo vitreo oculis imponendo
20
Image : Tabula VIIII. De forcipe ad polypum recta, & curva; cannulis, quae naribus immittuntur, cum suo stylo, instrumentum, quo abscinditur uvula: cochleari uvulae relaxatae admovendo, dilatorio oris, & rostro gruino obtuso
22
Image : Tabula X. De instrumento volsellae simili, cannula faucibus immittenda, forcipe pelicano, rostro corvino, vectibus trifidis, & infundibulo
24
Image : Tabula XI. De alia forcipe cum rostro psittacino & corvino speculo oris, instrumento ad incidendas carunculas oris & rostro gruino recto
26
Image : Tabula XII. De skolopomachairion seu scalpellis falcatis, cultro ancipite, acu longissima, siphone aureo, scalpello annulari, cannulis alatis ac perforatis, fistula aurea meatui urinario immittenda, & instrumentis, quibus hydropicorum venter & scrotum aperitur
28
Image : Tabula XIII. De siphone cum tubo recto, & incurvato; matriculari, & auriculari: fistula enematum, pileolo argenteo, & candelis cereis
30
Image : Tabula XIV. De syringotomis, acu qua pertunditur scrotum post sectionem herniae nursinam, & fundus fistulae declivioris: cathetere, itinerario & duobus instrumentis, quibus glandes è sclopetorum vulneribus trahuntur
34
Image : Tabula XV. De aliis feramentis ad globulos sclopetorum eximendos idoneis, instrumento nempe Alphonsino, forcipe anserina cum & sine cochlea, hamulo, terebello cannulato, & spatula, quae rostrum anserinum refert
36
Image : Tabula XVI. De cannula omninò solida, & tubulis ad latera perforatis, eorumque stylo, quibus ano immissis exiccantur & comburuntur haemorrhoides & ulcera intestini recti: de vitro etiam, quo extrahuntur papillae in mammis occultata
38
Image : Tabula XVII. De unco ad extrahendum foetum mortuum, speculis ani, dioptra matricis, circulis uterinis, & forcipe deceptoria
40
Image : Tabula XIII. De instrumentis, quibus pes contractus paulatim extenditur; cubitus rigidus sensim & sensim flectitur, arteria carpi vulnerata comprimitur, setaceum in nucha inciditur
42
Image : Tabula XIX. De ferramentis diversis, quibus candefactis variae corporis partes variis de causis comburuntur; & lanceola, ad incidenda vasa, aperiendos abscessus cutaneos, & perforandos meatus ani & penis, a praeputii occlusos
44
Image : Tabula XX. De forcipe cartilagines incidente, cultro falcaton scalpro, & malleo ligneo, quibus, praeter forcipem, ad amputationem membri sphacelo correpti, indigemus
46
Image : Tabula XXI. De instrumento $, Hippocraticae scala, Nilei Plinteo, canali, glossocomo Galeni
50
Image : Tabula XXII. De machina tractoria Vitruvii, zonula & remora Hildani, & scamno Hippocratis
52
Image : Tabula XXIII. De humeri fracti compositione, & luxationum cubiti, humeri, ac femoris restitutione
54
Image : Tabula XXIV. De luxationum cubiti, manus & juguli curatione
56
Image : Tabula XXV. De astraguli luxati restitutione, cruris fracti extensione, & spinae ad exteriora prolapsae directione
58
Image : Tabula XXVI. De femoris fracti diversa extensione & coaptatione; genu luxati repositione; & totius brachii ac pedis in figura media depositione
60
Image : Tabula XXVII. De ossium tibiae & cubiti ad medullam usque corruptione: de tibia cum vulnere & prominentiis fracta, fasciis in circulum adductis obligata: deque manus aut pedis extremi resectione
64
Image : Tabula XXVIII. De ratione deligandi membra mutilata, & cum vulnere fracta; canali pedis, & generali luxationum atque fructurarum curatione
90
Image : Tabula XXIX. De apparatu ad deligandum crus fractum, & ipsa ratione deligandi Hippocratica in luxationibus & fracturis observanda
92
Image : Tabula XXX. De apparatu & modo fonticulum supra suturam coronalem inurendi & deligandi; vulnera capitis in crucem dilatandi, & rimulas cranii dubias abradendi
96
Image : Tabula XXXI. De apparatu & modo vulnera capitis in triangulum secandi, cranium modiolis perforandi, & caput fasciâ cancro dicta deligandi
98
Image : Tabula XXXII. De ratione elevandi vectibus cranium depressum, abrumpendi forcipibus ossicula membranas cerebri pungentia, excidendi ferrâ versatili foraminum modiolis fractorum interstitia, & generali vulnerum capitis medela
114
Image : Tabula XXXIII
120
Image : Tabula XXXIV. De abscissione uvulae corruptae, perforatione asperae arteriae, inustione occipitis, & modo parandi acu ignita setaceum in nucha, & auricolae lobo
126
Image : Tabula XXXV. De sectione setacei, evulsione pilorum oculos irritantium, excisione tumorum cum folliculo, curatione palpebrae superioris, quando nimirum vel relaxatur, vel contrahitur, staphylomatis, & pterygii, vulneris labiorum in gena mediantibus plagulis emplasticis ad mutuum contactum adductione, & oris leporini correctione
135
Image : Tabula XXXVI. De dentis cariosi adustione, buccam offendentis excisione, aegrotantium, ore valide constricto, nutrione, foraminis palato p.n. facti obstructione, maxillae inferioris depressione, vinculi sub lingua incisione, faucibusque inhaerentium exemptione
138
Image : Tabula XXXVII. De inustione narium in ozaena praesertim & post excisionem polypi, & ratione instituendi paracenthesin thoracis Paulinam & Hippocraticam, dilatandi & curandi vulnera thoracis, pectoris & abdominis, atque provocandi papillas lactantium
146
Image : Tabula XXXVIII. De abscissione mammae carcinomatae exulcerato affectae, perforatione fundi fistularum subter costas reptantium, constrictione umbilici Celsinae, & cingulo umbilicali
150
Image : Tabula XXXIX. De cingulo prominentiae umbilici applicito, & modo perforandi abdomen, incidendi fistulas thoracis externas, suendi vulnera abdominis, applicandi bracherium, & evocandi urinam suppressam
160
Image : Tabula XXXX. De collocatione aegri ad explorandum & eximendum calculum è vesica & meatu urinario; mitigatione ardoris urinae chirurgica, extirpatione carunculae in uretra p.n. enatae, perforatione penis, ligatura verrucarum in praeputio venerearum, herniarum cum deperditione testiculi curatione, hymenis integri incisione, vulvae clausae apertione, uterique extra abdomen in suum locum prolapsi & repositi conservatione
164
Image : Tabula XXXXI. De clitoridis seu mentulae mulierum inutiliter auctae abbrevatione, metrenchyta, inspectione ani & matricis, extractione foetus mortui, & repositione intestini prolaps
166
Image : Tabula XLII. De incisione fistularum, curatione haemorrhoidum, applicatione enterenchytae, & duobus monstris. Fistularum ani penetrantium curatio
174
Image : Tabula XXXXIII. De funda Galeni, cancro labiorum, arteriae incisae compressione, pedis contracti distensione, cubiti rigidi inflexione, sinus in femore magni apertione, locis & fasciis fonticulorum, glandium è vulneribus sclopetorum extractione, vaticum sectione, labiorum vulneris per fibulas adductione, tibiae cariosae abrasione, & deligaturae abrasione, & deligatura pectoris, quam Galenus cataphractam vocat
Nombre de réponses : 360 1-250 page précédente