PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des chapitres

Catalogue des ouvrages en relation avec celui-ci
Liste des pages de ce livre | Cliquez ici pour telecharger tout ou partie de ce document au format Adobe PDF (Acrobat) PDF

Scribonius Largus. Scribonii Largi,... de Compositione medicamentorum liber, jampridem Jo. Ruellii opera e tenebris erutus... Antonii Benivenii libellus de abditis... ac mirandis morborum et sanationum causis. Polybus de salubri victus ratione privatorum, Guinterio Joanne Andernaco interprete
Basileae : Andreas Cratander, 1529.

 
Nombre de pages : 336            1-336
[sans numérotation] [Page de titre]
[sans numérotation] Candido Lectori
[sans numérotation] Compositionum Index
1 Scribonius Largus Caio Iulio Callisto suo S.
11 Scribonii Largi Compositiones Medicae. Ad capitis dolorem. Compositio I
16 Ad comitialem morbum
19 Collyria composita leuia
26 Collyria acria
32 Ad aurium dolorem
34 Ad parotidas
36 Ad sanguinis eruptionem de naribus
38 Ad hulcera in naribus
39 Ad polypos
40 Ad dentium dolorem
43 Dentifricij compositiones
45 Ad fluorem gingiuarum
46 Ad cancrum in ore
47 Ad faucium uuaeque tumorem / Ad suppurationem faucium
48 Ad anginam
50 Ad uuae tumorem & dolorem
51 Ad tumorem & raucitatem arteriae & uocis abscisionem
52 Deest compositio
54 Ad suspirium
56 Ad strumas & omnem duritiem in corporis quolibet loco
58 Ad sanguinis eruptionem
64 Ad tussim ueterem, & destillationes, & suspiria & inflationes, cum dura habent praecordia, & lienosos, & phthisicos
69 Antidotos hyera Pacchij Antiochi ad uniuersa corporis uitia, maxile lateris, & ad podagram
79 Ad stomachi dolorem & inflationem, & caetera uitia interius
80 Ad stomachi dolorem & inflationem
81 Compositio LXXII quae superius defuerat, hic ex Galeno VII de compositione medicamentorum kai ta to pros citante Scribonium Largunt sic restitua est à Io. Ruellio
82 Ad coeliacos, & torminosos, & uentris diutinum dolorem
83 Alius pastillus ad torminosos efficacior
86 Ad coli dolorem etiam uetustum compositionum genera experta, quae in totum persanant
92 Ad tumorem, dolorem iocineris & duritiem
94 Ad auruginem / Ad lienosos ueteres & nouos impubium puerorum
97 Ad hydropicos
98 Aluum mollientia
100 Globuli mirifice purgantes, qui ut sumuntur ita integri deijcintur, nec laedunt stomachum
101 Ad tineas & lumbricos necandos
102 Ad prolapsionem & libidinem nimiam desurgendi extremi intestini
103 Ad renium tumorem & exulcerationem, etiam si sanguilentam urinam faciant
106 Ad calculosos experta
108 Ad lumborum dolorem diutinum, & paralysin
110 Ad podagram
113 Genera medicamentorum, & demonstrationes serpentum ictus, morsusque
115 Theriace prima / Theriace secunda
116 Hic nonnullae desunt compositiones: theriace tertia ad aspidem, theriace ad uiperae morsum propriè. Antidotos Zopyri, & media pars antidoti mithridatij, quarum aliquae hic ex Galeno secundo antidotorum restituuntur à Io. Ruelio
119 Haec desuerant in compositione: sequentia in ponderibus & mensuris & effectibus mithridatij compositioni, quae est apud Galenum citato loco, consentiunt
120 Antidotus Apulei Celsi
123 Compositio emplastri
124 Antidotus Cassij
125 Antidotus Marciani medici
127 Ad cicutam
128 Ad opium
129 Ad altercum / Ad gypsum
130 Ad spumam argenti / Ad cerussam
131 Ad coriandrum / Ad leporem marinum
133 Ad salamandram / Ad aconitum
134 Ad cantharidas
135 Ad buprestim
136 Ad dorycnion / Ad ixiam / Ad ephemeron
137 Ad toxicum
138 Ad pharicum / Ad tauri sanguinem / Ad lac potum
139 Ad fungos
140 Ad irudinem
141 Ad suspicionem mali medicamenti
142 Emplastrum Triphonis
143 Emplastrum Megetis chirurgi
144 Emplastrum uiride Triphonis chirurgi / Emplastrum uiride Traseae chirurgi
145 Emplastrum Triphonis chirurgi uiride / Emplastrum uiride Gliconis chirurgi
148 Eiusdem nigrum
149 Emplastrum nigrum Traseae chirurgi
150 Emplastrum nigrum Aristi
151 Emplastrum Triphonis / Emplastrum Aristi chirurgi
152 Emplastrum nigrum Dionysi chirurgi / Rursum eiusdem
153 Coloris incerti
154 Emplastrum Euelpisti chirurgi / Emplastrum Epispasticum
155 Emplastrum album Pacchij Antiochi
157 Lipara ad intertrigines & exasperationem
158 Lipara rufa / Ad condylomata
159 Ad haemorrhoidas
162 Ad eadem uitia
164 Intestini extremi prolapsio
165 Ad ueretri tumorem & dolorem
167 Triphonis medicamentum / Triphonis ad cicatricem
168 Emplastrum diacadmias / Ad papulas & porriginem
169 Ad ignem sacrum
170 Ad zonam
171 Ad impetigines / Ad suggillationes / Ad scabiem
173 Genera malagmatorum ad omnem corporis ualetudinem
177 Malagma ad lienosos
180 Acopi genera & compositiones
185 Peroratio operis
186 Quoniam hoc in Scribonij libro frequens est ponderum mentio, non ab refuerit pauca haec subujcere. Pondera
187 Horum ponderum quaedam apud ueteres inueniuntur notae. Mensurae
188 Capitum sequentis libelli adnotatio
193 Antonii Benivenii de abditis nonullis ac mirandis morborum & sanationum causis liber. Hieronymus Benivenius Ioanni Rosato, Medico & Philosopho, S
196 Antonii Benivenii Florentini, Medici & Philosophi, de abditis nonnullis ac mirandis morborum & sanationum causis liber. De morbo, quem uulgò Gallicum uocant. Cap. I
203 Vermis uomitu proiectus. II
206 Lapides in tunica hepatis reperti. III
207 Fluxus sanguinis ex poro. IIII
208 De uena umbilici, & ex uulua prolapsa intestina. V
209 Umbilicus prominens. VI
210 Ex ano euacuata urina. VII
211 Mulier à spiritu malo oppressa. VIII
213 Sanatum genu miraculo euidenti. IX
215 Miraculo liberatus. X
217 Mulier uulua carens uixit annis decem. XI / Aqua inter cutem. XII
218 Rusticus per annum nihil bibens, ab aqua inter cutem liberatur. XIII
219 Struma ingentis magnitudinis & ponderis. XIII
220 Ex frigidissimo emplastro stomacho admoto mors subsecuta. XV
221 Ex frigidissimo aquae potu uir interimitur. XVI
222 Defectio ex frigidissimi uini haustu. XVII / Erosum capitis os. XVIII
223 Lapis ex intestinis eiectus. XIX
224 Aerea acus perforato stomacho extrinsecus truditur. XX
225 Ob incuriam à lepra liberatus. XXI
227 Hulcus menti sanatum dentis euulsione. XXII
228 Attoniti fulmine. XXIII / Lapis tussicula expulsus. XXIIII
230 Magna surae ossis parte resecata, puella conualuit. XXV / Sagitta carminibus euulsa. XXVI
231 Hulcerate nares. XXVII
233 Naturalia clausa incisione curantur. XXVIII
234 Emortuus foetus unco extrahitur. XXIX
235 Natus ano clauso. XXXX / Naturalia erosa & clausa. XXXI
236 Intestino tenuiori clauso uita finitur. XXXII
237 Ex abscessu mesenterij mortuus. XXXIII
238 Monialis intestinorum dolore mortua. XXXIIII
239 Tuberculum supra cordis arteriam. XXXV / Stomachum obcaluisse. XXXVI
240 Callus in uenis mesaraicis. XXXVII
241 Angina incisa. XXXVIII
242 Soluta umbilici unitas. XXXIX
243 Eleuatio stomachi. XL
244 Menses uomitione proiecti. XLI / Cordis pars patefacta. XLII
245 Pure per urinam deducto sanatus est pleureticus. XLIII / Ex tabe sanata sola sanguinis missione. XLIIII
246 Fluxus sola oratione sanatus. XLV
248 Gelatus in comitialem incidit morbum. XLVI
249 A missa atque iterum recuperata memoria. XLVII / Ex distentione neruorum mors subsequuta. XLVIII
250 Ex incisa arteria ferè mortuus. XLIX
251 Mulier ex copiosa sanguinis missione emortua. L
253 Epoto ueratro iugulatus. LI
254 Vomitu ex albo ueratro mors subsequuta. LII
255 Represso sudore sanatus. LIII
256 Pestilenti febre arreptus. LIIII
257 Claudus ex loco eminentiori cadens liberum recipit gressum. LV
258 Scorpione ictus glacie se opprimi querebatur. LVI / Fames ualida. LVII
259 Mulier ferè mortua ex sanguinis missione. LVIII
260 Ex quartana malè curata, sanitas, tum & mors subsequuta. LIX
261 Molesta tussis sola sanguinis missione curata. LX
263 Difficultate spirandi mortuus. LXI
264 Ex horrore flammae in febrim incido. LXII
265 Puer horrore mortuus. LXIII
266 Tussi scissa est tunica intestinorum. LXIIII / Ictus in cordis tunica conualuit. LXV
267 Vitium stomachi curatum. LXVI
269 Melicera pro carbunculo iudicata. LXVII
270 Incisus coles sanari nequiuit. LXVIII
271 Qui ex nimia plenitudine mori uideretur, sola sanguinis missione sanatur. LXIX
272 Abscessus sola thyriaca apertus. LXX
273 Gangraenam mortem afferre, si à digito pedis inceperit. LXXI
274 Ex carcinomate exagitato mors subsequuta. XLII
275 Ramice curatus interijt. LXXIII
276 Puella oculo perforato uisum recuperauit. LXXIIII
277 Iocinoris uitio laborans sola sanguinis missione sanatur. LXXV
278 Scisso intestino graciliori uita amittitur. LXXVI / Vermis ex pectore propulsus. LXXVII
279 Calculus ui sua decisus. LXXVIII
280 Os foeminis erosum. LXXIX
281 Calculo euulso sanata est mulier. LXXX
282 Ex solo uento mors subsequuta. LXXXI
283 Brachium ab humero diductum. LXXXII
284 Cor pilis refertum. LXXXIII / Ex stata febre uita sublata. LXXXIIII
285 Multitudo uerminum eiecta. LXXXV / Recrementa ex naturalibus deiecta. LXXXVI / Vermes eiecti. LXXXVII
286 Frustulum carnis eiectum. LXXXVIII
287 Quae inciso mortuo notatu digna inuenta sunt. LXXXIX
288 Urina ex alienis locis emanans. XC / Ex noxa illata neruis uox deperdita. XCI
289 Lumbricis uexatus puer quiescere non poterat. XCII
290 Mulier ex lapsu urinam continere non poterat. XCIII
291 Calculus in tunica fellis. XCIIII
292 Ex praecedentibus torminibus erosi uilli, quibus uis retinendi fulcitur. XCV / Ex ijsdem torminibus erosa uiscera. XCVI
293 Morbus comitialis. XCVII
294 Elephantia. XCVIII
295 Ex calidiori materia caput impetente furit ac moritur puella. XCIX
297 Vermis è nare proiectus. C
298 Spasmo cynico mortua mulier. CI
299 Gelatus. CII
301 Tensio neruorum ceruicis. CIII
302 Ex abscessu gulae hominem penè iugulatum. CIIII
303 Vitio lienis curatus. CV
304 Morbo coeliaco curatis. CVI
305 Ex tenuioris intestini morbo sanatus. CVII
306 Morbo uuluae inedia liberata est mulier. CVIII
307 Aqua inter cutem eliso utero propellitur. CIX / Alapa mortuus. CX
308 Gemini pueri. CXI
311 Polybus de salubri victus ratione priuatorum, Guinterio Ioanne Andernaco interprete
Nombre de pages : 336            1-336