PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des chapitres

Catalogue des ouvrages en relation avec celui-ci
Liste des pages de ce livre | Cliquez ici pour telecharger tout ou partie de ce document au format Adobe PDF (Acrobat) PDF

Mustio. Moschionis de Mulierum passionibus liber, quem... emendavit additaque versione latina edidit F. O. Dewez
Viennae : Apud Rud. Gräffer et Soc. , 1793.

 
Nombre de pages : 264            1-264
[sans numérotation] [Page de titre]
I Praefatio Editoris
[sans numérotation] [Index]
[sans numérotation] Moskhiônos, Peri gunaikeiôn pathôn. Prooimion
1 Moschionos, Peri gunaikeiôn pathôn biblion
99 [Page de titre]
101 Ordo Capitum Moschionis Libri de mulierum passionibus
111 Moschionis de Mulierum passionibus. Prooemium
113 Caput I. Quid est obstetrix ? / Caput II. Uterus quot nominibus insignitur ?
114 Caput III. Ubinam situs est uterus ? / Caput. IV. Qualis est uteri substantia ? / Caput V. Quot membranis constat uterus ? / Caput VI. Quomodo situs ratione configuratus est uterus ?
116 Caput VII. Ubi igitur locatum est uteri orificium ? / Caput VIII. Quantum distat et retro abscedit ? / Caput IX. Ipsum uteri orificium quale est ? / Caput X. Clausis cujus est capacitatis ?
117 Caput XI. Testiculi (ovaria) mulierum ubi siti sunt ? / Caput XII. De purgatione muliebri ? / Caput XIII. Unde purgatio dicta est ?
118 Caput XIV. Quandonam primum apparet ? / Caput XV. Quanto tempore sanguine purgantur mulieres ? / Caput XVI. Quaenam sunt illae, quae maxima sanguinis copia purgantur.
119 Caput XVII. Quanta est evacuati sanguinis mensura ? / Caput XVIII. Quot diebus purgantur mulieres ? / Caput XIX. Quaenam illae sunt, quae naturaliter non purgantur ?
120 Caput XX. Quomodo evincimur naturaliter quasdam non purgari ? / Caput XXI. Quibus indiciis intelligimus primae purgationis terminum advenisse ?
121 Caput XXII. Quosque puellae virgines esse debent ?
122 Caput XXIII. Quaenam ad concipiendam aptae sunt / Caput XXIV. Quodnam tempus ad concipiendum idoneum ?
123 Caput XXV. Quibus indiciis noscitur mulierem concepisse ? / Caput XXVI. Quaenam indicia foetum conceptum aut marem aut foemellam esse denotant ?
124 Caput XXVII. Quid est kissa ? / Caput XXVIII. Unde kissa nominata est ? / Caput XXIX. Kissa quo mense praegnantibus accidit ?
125 Caput XXX. Quamdiu detinet kissa ? / Caput XXXI. Qualis diaeta kissa laborantibus praescribenda ? / Caput XXXII. Quid ei exhibebimus ?
126 Caput XXXIII. Quomodo praegnantium diaeta mense septimo instruenda. / Caput XXXIV. Quomodo mense octavo ? / Caput XXXV. Nono mense quid faciendam ?
127 Caput XXXVI. Quid igitur est chorion ?
128 Caput XXXVII. Unde chorion dictum est ? / Caput XXXVIII. Unde angion dictum est ? / Caput XXXIX. Sed cur est secundinae nominatum est ?
129 Caput XL. E quibusnam componitur chorion ? / Caput XLI. Quibusnam ex partibus componitur foetus umbilicus ? / Caput XLII. Quid est membrana amnios ?
130 Caput XLIII. Quae sunt signa abortum praecedentia ? / Caput XLIV. Quaenam sunt instantis partus signa ?
131 Caput XLV. Quomodo distingues dolorem ab inflammatione ortum ab eo, qui instante partu accidit ?
132 Caput XLVI. Quaenam sunt praeparanda ad partum requisita ? / Caput XLVII. Quale est sedile obstetricium ? / Caput XLVIII. Lecti duo ad quid necessarii ?
133 Caput XLIX. Quomodo collocanda est parturiens ? / Caput L. Quid antequam parturiens in sedili firmetur faciendum est ?
134 Caput LI. Ministrantes praeter obstetricem, mulieres quot requiruntur ? / Caput LII. Obstetrix ubi et quomodo sedere debet ?
136 Caput LIII. Posito vero casu quod secundinarum pars quaedam intus remaneat quid faciendum ?
137 Caput LIV. Veteres quaenam in secundinarum retentione exhibuerunt ? / Caput LV. Puerpera, absoluto partu, quomodo degere debet ?
138 Caput LVI. Quomodo novimus sufficientem a partu manasse purgationem ?
139 Caput LVII. Si vero a conatu et tensione magis urgentibus dilacerationes in partu fiant; quid facto opus ? / Caput LVIII. Quomodo mammae, affluente a partu copioso lacte, tensione, dolore gravante, et inflammatione laborantes curantur et mitigantur ? / Caput LIX. De cohibendo lacte
140 Caput LX. De mammarum inflammatione / Caput LXI. Si vero parturiens ipsa lactare possit, quid faciendum ? / Caput LXII. Si vero alia lactaverit, quo modo lac puerperae supprimemus ?
141 Caput LXIII. E quibus indiciis conjicimus infantem aptum esse ut nutriatur (vel vitalem fore)
142 Caput LXIV. Quibus mensibus vitales nascuntur ? / Caput LXV. Quando et quomodo resecandus est umbilicus ?
143 Caput LXVI. Quibusnam respergitur aut lavatur infans ? / Caput LXVII. Qua adhibita cautela illos pulveres infanti applicabimus
144 Caput LXVIII. Quomodo fasciabimus infantem ? / Caput LXIX. Ubinam collocare oportet infantem ?
145 Caput LXX. Quandonam porrigendum est infanti alimentum ? / Caput LXXI. Quodnam primò alimentum capere debet infans ? / Caput LXXII. Quomodo mel porrigemus infans ?
146 Caput LXXIII. An lac maternum aut alienum infanti a partu exhiberi debet ? Caput LXXIV. Quodnam igituir lac qualitate bonum dici potest ?
147 Caput LXXV. An materno lacte nutriendis est infans ? / Caput LXXVI. Quaenam igitur matrix infanti nutriendo idonea est ?
148 Caput LXXVII. Quomodo instruenda erit nutricis diaeta ?
149 Caput LXXVIII. Quomodo dicis ab initio infantem infirmari ? / Caput LXXIX. Quaenam exercitia in commodum infantis a nutrice fieri possunt ?
150 Caput LXXX. Quid faciendum fi lac nutricis pravum fuerit / Caput LXXXI. Quid facient illae quibus lac disparet ? / Caput LXXXII. Quaenam exhibent veteres, ut lac mulieribus abundet ?
151 Caput LXXXIII. Quid illis, quae iac justo copiosius, aut crassum generant, faciendum ? / Caput LXXXIV. Ob quam rationem nutrici alimenta acria et salsa non concendenda ? / Caput LXXXV. Qua ergo diaeta uti debet, quae lac corruptum habet ?
152 Caput LXXXVI. Quomodo medebimur iis, quae lac aquosum habent ? / Caput LXXXVII. Quoties in dies balneo immittetur infans ? / Caput LXXXVIII. Quis locus balneo infantis destinandus ?
153 Caput LXXXIX. Quomodo disponendum est lavacrum ?
154 Caput XC. Quare post balneum sursum sublatis infantis pedum plantis caput infra pendet ? / Caput XCI. Quomodo ungere infantes oportet ?
155 Caput XCII. Ob quam causam oleo infantis oculi obliniuntur ? / Caput XCIII. Cur post balneum infantis aures et nares jus exsiccari jubemus ? / Caput XCIV. Post quantum a balneo temporis spatium erit uberibus admovendus infans ?
156 Caput XCV. Quomodo ubera praebere debet ? / Caput XCVI. Quid post somnum nutricem facere oportet
157 Caput XCVII. Quoties lactare infantem intra diem debet ? / Caput XCVIII. Quid mali accidit infantibus, si ante vel ipso in balneo sugant ? / Caput XCIX. Quibus indiciis novimus infanti alimentum praebenedum esse ?
158 Caput C. Quomodo distinguemus infantem non adeo ob alimenti penuriam, quam alias ob causas ejulare ?
159 Caput CI. Quid faciemus si post lactationem continuo ejulat ? / Caput CII. Cum obdormiverit infans, ubi collocandus est ?
160 Caput CIII. Quandonam gestandus est infans ? / Caput CIV. Quomodo et ob quam rationem bajulandus est infans ? / Caput CV. Post quot dies decidere solet infantis umbilicus ?
161 Caput CVI. Quomodo exactam umbilico configurationem conciliamus ? / Caput CVII. Ad quod tempus fasciandus est infans ?
162 Caput CVIII. Quas primum infantis partes solvimus ? / Caput CIX. Quare balneum ingressurus infans primum fasciis liberari debet ? / Caput CX. Quandonam et quomodo ad sedendum instituendus est infans ?
163 Caput CXI. Quomodo ad deambulandum instituendus est infans ? / Caput CXII. Quandonam ad deambulandum instituendus est infans ? / Caput CXIII. Quandonam ablactandus est infans ?
164 Caput CXIV. Quanam methodo ablactabimus infantem ? / Caput CXV. Quem primo cibum infanti porrigere debemus ? / Caput CXVI. Qualem illi potum dabimus ?
165 Caput CXVII. Quandonam dentes emittere incipit infans ? / Caput CXVIII. Quaenam sunt primae dentitionis signa ? / Caput CXIX. Quibus auxiliis utendum, ne cum dolore et tormine dentes emittant infantes ?
166 Caput CXX. Quibus auxiliis inflammationem faucium infantum oppugnabimus ?
167 Caput CXXI. Adversus pruritum, exanthemata et phlyctaenas quid tentare oportet ? / Caput CXXII. Sonitum aurium et stridorem dentium quomodo curare oportet ?
168 Caput CXXIII. Adversus tussim quid ei dabimus ? / Caput CXXIV. Quinam sunt mulierum morbi, qui strictura oriri solent ? / Caput CXXV. Quinam per fluxum corporis adoriuntur ?
169 Caput CXXVI. De menstruorum suppressione
175 Caput CXXVII. De uteri inflammatione
178 Caput CXXVIII. De satyriasi
179 Caput CXXIX. De suffocatione hysterica
184 Caput CXXX. De tensione uteri / Caput CXXXI. De oedemate uteri
186 Caput CXXXII. De phlegmone uteri
187 Caput CXXXIII. De uteri duritie
188 Caput CXXXIV. De dolore uteri
190 Caput CXXXV. De molâ uteri
192 Caput CXXXVI. De haemorrhagia uteri
196 Caput CXXXVII. De mulieris sanguinis fluore
198 Caput CXXXVIII. De fluxu seminis mulierum, quem Graeci gonorrhoeam nominant
199 Caput CXXXIX. De debilitate uteri
200 Caput CXL. De paralysi uteri / Caput CXLI. De omnibus uteri inclinati modis
201 Caput CXLII. De sterilitate uteri
203 Caput CXLIII. De difficili et laborioso partu / Caput CXLIV. Quomodo dicunt ab ipsa parturiente partum evadere difficilem
104 Caput CXLV. Quomodo dicunt per excludendum foetum partum difficilem evadere ? / Caput CXLVI. Quot et quibus sitibus nascuntur foetus ?
206 Caput CXLVII. Praedictorum situum quinam optandi sunt et secundum naturam ? / Caput CXLVIII. Quis foetus partus bono situi proximior ?
207 Caput CXLIX. Quomodo dicunt ab iis, quae extrinsecus adveniunt, difficiliorem fieri partum ? / Caput CL. Quomodo dicunt per chorion impediri partum ? / Caput CLI. Quomodo dicunt, quod partus per alium modum, qui ex omnibus his causis componitur, impediatur ?
208 Caput CLII. Quid sub partu curandum erit apud illas, quae tarde et difficulter pariunt ?
110 Annotationes et correctiones in graecum Moschionis textum
Nombre de pages : 264            1-264