PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Génération de PDF

 
Fernel, Jean.
Paris : Wechel, 1554.
Cote : 391.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de pages : 633
Veuillez choisir ce que vous souhaitez télécharger au format PDF : L'ouvrage complet  Une sélection de pages (à préciser ci-dessous)

 [sans numérotation]  [Page de titre - Marque d'imprimeur]
 [sans numérotation]  Privilegii sententia
 [sans numérotation]  Ad Henricum II Galiarum Regem Christianissimum, Ioannes Fernelius ambianus
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
Image : [Ilermos o plagkios es ton lamprotaton Phernelion] [Jean Fernel]
 [sans numérotation]  Io. Fernelii ambiani, in medicinam, praefatio
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 1  Ioan. Fernelii Ambiani, physiologiae lib. vij. De partium corporis humani descriptione, liber primus. Quo doctrinae atque demonstrationis ordine ars medica constituenda sit. Cap. I
 2  Quid hominis corpus à caeteris distat animantibus, quasque partes habet illis communes. Cap. II
 3  
 4  De ossibus. Cap. III
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  De cartilaginibus, articulis, & vinculis. Cap. IIII
 11  
 12  
 13  De musculis & tendonibus. Cap. V
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  Quis usus partium interiorum, quarum beneficio vivimus & nutrimur, quae illarum necessitas. Cap. VI
 21  De partibus interioribus infero ventre conclusis. Cap. VII
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  De partibus vitalibus. Cap. VIII
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  De capite. Cap. IX
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  De nervis. Cap. X
 43  
 44  
 45  De venis. Cap. XI
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  De arteriis. Cap. XII
 52  
 53  
 54  De membranis & cute. Cap. XIII
 55  
 56  De carne mollibusque partibus. Cap. XIIII
 57  
 58  De adipe, medulla, pilis, & unguibus. Cap. XV
 59  
 60  
 61  Confectionis ratio. Cap. XVI
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  Peroratio
 68  
 69  De elementis liber II. Praefatio
 70  Humani corporis in partes tum compositas, tum simplices dissolutio. Cap. I
 71  Quid pars corporis, & quot simplices ac similares propriè dinumerentur. Cap. II
 72  
 73  
 74  Quid elementum, quae medicis in corpore partes elementa, & quae principia dici debeant. Cap. III
 75  Quibus rationibus terra, aqua, aer & ignis rerum omnium elementa dicantur. Cap. IIII
 76  Corpus hominis, ut caeterorum omnium, ex quatuor elementorum concretione necti & contineri. Cap. V
 77  
 78  Contra iuniores qui elementorum solas vires, non item substantia nobis, putant inesse. Cap. VI
 79  
 80  De elementorum permistione diligentior inquisitio. Cap. VII
 81  Utrum elementorum substantiae, an qualitates solae totis totae perfundantur. Cap. VIII
 82  
 83  
 84  De temperamentis lib. III. Quid temperamentum, utque id perperam definierit Avicennas. Cap. I
 85  Contraria in idem confluere, & unde singulorum vires aestimentur. Cap. II
 86  
 87  Temperamentorum differentiae quot qualésque sint. Cap. III
 88  
 89  Quid iustitia, quid pondere temperatum, utrumque in rerum natura verè subsistere. Cap. IIII
 90  Hominis tactum, discernendi temperamenti legem esse & iudicem. Cap. V
 91  
 92  De singularum partium corporis humani temperatura. Cap. VI
 93  De universi hominis temperamento, neque vivens omne calidum esse. Cap. VII
 94  
 95  Uttactus non simpliciter partium interiorum temperamenta discernat. Cap. VIII
 96  Multis ex causis ingenitum temperamentum mutari, quaque id ratione accidat. Cap. IX
 97  Quid aetas, quot aetatum differentiae, utque illarum progressu cuiusque temperamentum vertatur. Cap. X
 98  
 99  
 100  Temperamentum nullum biliosum, sanguineum, pituitosum, aut melancholicum dici oportere. Cap. XI
 101  
 102  De spiritibus & innato calido, liber IIII. Calorem quendam nobis cunctisque viventibus inesse, eumque divinum. Cap. I
 103  
 104  Spiritum quendam cunctis datum viventibus, qui vitae calorem continet. Cap. II
 105  
 106  Corporum quae incenduntur exemplo, materiam tum caloris, tum spiritus in nobis cognosci. Cap. III
 107  
 108  Humidi primigenij quod tum caloris, tum spiritus subiecta est materia, demonstratio. Cap. IIII
 109  De triplici similaris partis substantia, & de caeteris humorum differentiis. Cap. V
 110  
 111  Quid innatum calidum, quae eius substantia. Cap. VI
 112  
 113  Quid natura medicis, & quae eius substantia. Cap. VII
 114  Ut innatum calidum aetatum inclinatione, status mutationem subeat. Cap. VIII
 115  
 116  
 117  Ut innatum calidum petanni tempora & per regiones mutetur, & multiplex illius appellatio. Cap. IX
 118  
 119  Nativi tum caloris, tum spiritus differentiae : hosque partibus singulis insitos, aliunde influentibus gubernari. Cap. VII
 120  Naturalem spiritum fieri materiam vitalis atque animalis : utque spiritus & aliae substantiae partibus ingenitae alantur. Cap. XII
 121  
 122  De animae facultatibus lib. V. Quid anima. Cap. I
 123  Animae genera, partes & facultates quot & quae sint. Cap. II
 124  
 125  
 126  Quot primae partis animae sint facultates, quae naturales appellantur. Cap. III
 127  
 128  
 129  Quatuor facultatum subsidio altricem indigere. Cap. IIII
 130  
 131  Praeter eas quatuor, non aliam quandam esse naturalem appetendi facultatem, aliam internoscedi, aliam secernendi. Cap. V
 132  Aliis partibus alias facultates naturales esse valentiores, iisque propria quaedam functionum instrumenta destinata esse & attributa. Cap. VI
 133  
 134  Externae sentiendi facultates. Cap. VII
 135  
 136  Interiores sentientis animae facultates. Cap. VIII
 137  
 138  
 139  De appetitu & movendi facultate. Cap. IX
 140  
 141  
 142  Quam unaquaeque sentientis animae facultas sedem habeat, quod agendi instrumentum : neque omnes inesse animanti. Cap. X
 143  
 144  
 145  De intelligentiae facultatibus. Cap. XI
 146  
 147  De vitali facultate, quam Aristoteles eandem atque naturalem existimavit. Cap. XII
 148  
 149  
 150  Medicos Platonem sequutos, vitalem facultatem à reliquis diiungere. Cap. XIII
 151  Tres animae facultates sedibus atque locis discludi. Cap. XIIII
 152  
 153  
 154  Rationum quas adversarij proponunt confutatio. Cap. XV
 155  
 156  
 157  Quid vitalis facultas caeteris praestet & impertiat, in quibus insit, quo accedat ordine, quid vita. Cap. XVI
 158  
 159  De facultatum concentu & principatus ordine. Cap. XVII
 160  Simplicem esse animam quae his partibus continetur, hincque Aristotelicorum rationes dissolvi. Cap. XVIII
 161  
 162  De moralibus facultatibus. Cap. XIX
 163  
 164  
 165  De functionibus & humoribus, liber sextus. Alimenti in ventriculo confectio. Cap. I
 166  
 167  
 168  Ut è ventriculo per intestina & venas mesaraicas in iecur fiat alimenti distributio. Cap. II
 169  
 170  
 171  
 172  Sanguinis & humorum in iecore procreatio. Cap. III
 173  
 174  
 175  Omnes humores simul gigni, & ab uno eodémque calore. Cap. IIII
 176  
 177  
 178  Ut sanguis à iecore delapsus per venam cavam in omnes corporis partes diffundatur. Cap. V
 179  
 180  
 181  Quot concoctionum genera, quis cuiusque proprius sit humor, quod excrementum. Cap. VI
 182  
 183  
 184  De sanguine, utque is consistat in venis. Cap. VII
 185  
 186  Sanguinem in venis, non trium, sed quatuor humorum permistione contineri, quotque eius sint differentiae. Cap. VIII
 187  
 188  
 189  Pituitae & utriusque bilis differentiae. Cap. IX
 190  
 191  
 192  
 193  De animalibus functionibus. Cap. X
 194  
 195  
 196  
 197  Sensus interioris functiones. Cap. XI
 198  
 199  
 200  Ut fiant appetitio atque morales actiones. Cap. XII
 201  
 202  De progressione & tactione. Cap. XIII
 203  
 204  
 205  De mentis functionibus. Cap. XIIII
 206  
 207  
 208  
 209  Principes animae facultates non esse sedibus distinctas. Cap. XV
 210  Calorem nostrum perpetuo refrigeratione, pabulo, & expurgatione indigere, alioqui extingui ipsum & extabescere. Cap. XVI
 211  
 212  Pulsus & respirationis usus : utque inter se distent. Cap. XVII
 213  
 214  Qua ratione fiant respiratio atque pulsus. Cap. XVIII
 215  
 216  
 217  De hominis procreatione atque de semine liber VII. Praefatio. Sexuum distinctio unde sit, & quid de semine sit ab Aristotele proditum. Cap. I
 218  
 219  Seminis materiam in solidis partibus progigni, utque ab illis testium vi secernatur. Cap. II
 220  
 221  
 222  De testiculis & eorum praestantia. Cap. III
 223  
 224  Quaenam est seminis compositio, quid testes ad eius confectionem conferant. Cap. IIII
 225  
 226  De seminis natura, praestantia, & viribus, idque omnium tum spirituum, tum facultatum causam esse. Cap. V
 227  
 228  
 229  De foeminarum semine. Cap. VI
 230  
 231  
 232  De menstruo sanguine. Cap. VII
 233  
 234  De seminis conceptione, & prima hominis constitutione. Cap. VIII
 235  
 236  
 237  Prima animalis conformatio. Cap. IX
 238  
 239  Ut de partium corporis principatu, ita & de conformationis ordine magna quidem contentione certatur. Cap. X
 240  
 241  
 242  De foetus perfectione & complemento. Cap. XI
 243  
 244  
 245  Quibus ex causis sit, ut nati parentibus similes dissimilésue sint. Cap. XII
 246  
 247  Unde & quonam ordine animae facultates conceptui tanquam genitae accedant : nec esse praeterea dubitandum an semen pars fiat conceptus. Cap. XIII
 248  
 249  
 248  Errata sic corrigito
 [sans numérotation]  Index in physiologiae libros septem : cuius prior numerus pagina, posterior vero lineam demonstrat
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  Ioan. Fernelii Ambiani, pathologiae lib. vij. De morbis eorumque causis lib. I. Morbi definitio, quid affectus, quid affectio. Cap. I
 2  Quid contra naturam, quid praeter naturam. Cap. II
 3  Morbum omnem in corporis partisue substantia consistere. Cap. III
 4  De affectu per consensum. Cap. IIII
 5  Tum sanitatis, tum morbi amplam esse latitudinem, & inter haec neutram constitutionem intervenire. Cap. V
 6  Prima summaque morbi genera. Cap. VI
 7  Similaris morbi differentiae. Cap. VII
 8  Instrumentarij morbi differentiae. Cap. VIII
 9  
 10  De morbo communi, qui est continui solutio. Cap. IX
 11  De compositis & implicitis morbis. Cap. X
 12  
 13  
 14  De morborum causis. Causarum genera & differentiae. Cap. XI
 15  
 16  
 17  Evidentium causarum genera. Cap. XII
 18  Qua ratione ambiens aer corpora mutet, & causas interiores morbosque excitet. Cap. XIII
 19  
 20  Qua ratione quotque modis esculenta & potulenta nos afficiant. Cap. XIIII
 21  
 22  
 23  
 24  Quae excernutur ac subsistunt morboru causas fieri. Cap. XV
 25  Motus & quies immoderatior, morboru est causa. Cap. XVI
 26  
 27  Somnu & vigiliam plerunque morboru causas esse. Cap. XVII
 28  Animi perturbationes morboru causas fieri. Cap. XVIII
 29  De causis evidentibus non necessariis. Cap. XIX
 30  Interiores morborum causae, quot qualésque sint, utque ab evidentibus defluant. Cap. XX
 31  
 32  Quae sit uniuscuiusque morbi causa. Cap. XXI
 33  
 34  Implicitorum compositorumque morborum causae. Cap. XXII
 35  
 36  De symptomatis atque signis, liber secundus. Quid symptoma, & qua id ratione à morbo & à causa distet. Cap. I
 37  Tria symptomatum summa genera. Cap. II
 38  Symptomatum quae tum in affectu simplici, tu in excrementis consistunt differentiae. Cap. III
 39  Laesarum functionum causae. Cap. IIII
 40  Simplicium symptomatum interiores causae. Cap. V
 41  Dolorem symptoma tactus esse, & quae illius causae. Cap. VI
 42  De signis, quotque sint illorum differentiae. Cap. VII
 43  Signorum insalubrium quae morbos eorumque causas indicant summa genera. Cap. VIII
 44  
 45  Qua ratione sit affecta sedes ex signis investiganda. Cap. IX
 46  
 47  
 48  Qua ratione morbus eiusque continens causa pervestigetur. Cap. X
 49  Signa universalia causae antecedentis, & quis humor dominetur corpore. Cap. XI
 50  
 51  
 52  Quae signa sint & causae. Cap. XII
 53  Signa plenitudinis. Cap. XIII
 54  
 55  Signa boni sanguinis, & signa verae plethorae. Cap. XIIII
 56  Signa bilis flavae exuperantis. Cap. XV. Melancholiae dominantis indicia. Cap. XVI
 57  Signa pituitae dominantis. Cap. XVII
 58  Signa aquosi humoris abundantis. Cap. XVIII
 59  Signa flatus. Cap. XIX
 60  De pulsibus & urinis, liber tertius. Quid pulsus, quotque eius differentiae. Cap. I
 61  
 62  Qua ratione pulsus observandi internoscendique sint. Cap. II
 63  Generales pulsuum causae. Cap. III
 64  Quàm varij sint pulsus naturales, & quibus ex causus per sanitatem & citra morbum immutentur. Cap. IIII
 65  Quae sunt pulsuum praeter naturam causae. Cap. V
 66  
 67  Morborum ex pulsus cognitio. Cap. VI
 68  Virium observatio ex pulsus. Cap. VII
 69  
 70  
 71  De urinis. Quid urina, utque humorum partiumque affectus demonstret. Cap. VIII
 72  Quae observanda antequam certa de urinis sententia feratur. Cap. IX
 73  Quae urina sit optima, utque sexu, temperamento & aetate mutetur. Cap. X
 74  Urinae copia & paucitas quid indicer. Cap. XI
 75  Odor urinae quid denunciet. Cap. XII
 76  Quid significent singuli urinae colores. Cap. XIII
 77  Quid urinae substantia in morbis ostendat. Cap. XIIII
 78  Urina perspicua & turbulenta quid signet. Cap. XV
 79  
 80  De his quae urinae permiscentur. Cap. XVI
 81  
 82  
 83  De hypostasi & urinae contentis. Cap. XVII
 84  
 85  
 86  Exercitatio iudicandi ex urinis. Cap. XVIII
 87  
 88  
 89  De febribus, liber quartus. Praefatio. Quid febris, quae illius essentia, quae signa. Cap. I
 90  Febrium differentiae. Cap. II
 91  
 92  De ephemera febre. Cap. III
 93  De synocho febre. Cap. IIII
 94  
 95  De synocho putrida. Cap. V
 96  Qua ratione in venis maioribus putrescant humores, ex quibus febris accenditur continua. Cap. VI
 97  
 98  De febre continua quae conclusa nuncupatur, déque eius differentiis. Cap. VII
 99  
 100  
 101  De febre symptomatica. Cap. VIII
 102  
 103  Intermittentium febrium continentem proximamque causam non esse in habitu corporis. Cap. IX
 104  
 105  Quae sit intermittentium febrium materia, & quae illi sedes in corpore. Cap. X
 106  
 107  
 108  Quae circuituum causa sit, & quid eorum ordinem formamque mutet. Cap. XI
 109  De quotidiana febre. Cap. XII
 110  Tertianae febris causae, signa. Cap. XIII
 111  Quartanae intermittentis causae, signa. Cap. XIIII
 112  
 113  De compositis febribus. Cap. XV
 114  Hecticae febris gradus, causae, signa. Cap. XVI
 115  
 116  
 117  De maligna pestilentéque febre, quae totius substantiae morbus est. Cap. XVII
 118  De carbunculo bubonéque pestilenti. Cap. XVIII
 119  
 120  De febrium symptomatis. Caput XIX
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  De partium morbis & symptomatis, liber quintus. Praefatio
 126  De capitis dolore eiusque causis. Cap. I
 127  Principis facultatis symptomata. Cap. II
 128  
 129  
 130  
 131  Motus sensusque symptomata. Cap. III
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  Excrementorum cerebri symptomata. Cap. IIII
 137  
 138  Oculorum morbi, symptomata, horumque causae. Cap. V
 139  
 140  
 141  
 142  Aurium morbi & symptomata, horumque causae & signa. Cap. VI
 143  
 144  Narium morbi, symptomata, causae & signa. Cap. VII
 145  
 146  Faciei orisque vitia, & horum causae. Cap. VIII
 147  Linguae fauciumque morbi, symptomata & causae. Cap. IX
 148  
 149  
 150  Pulmonum morbi, symptomata, causae & signa. Cap. X
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  Thoracis morbi & symptomata. Cap. XI
 156  
 157  
 158  
 159  Cordis affectus. Cap. XII
 160  
 161  De partium quae sub diaphragmate sunt morbis, liber sextus. Oesophagi & oris ventriculi affectus, causae & signa. Cap. I. Ventriculi morbi, causae & signa. Cap. II
 162  
 163  Ventriculi symptomata, horumque causae. Cap. III
 164  
 165  
 166  Iecoris morbi, causae, & signa. Cap. IIII
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  Qui morbi in cysti fellis. Cap. V
 172  Lienis morbi, causae & signa. Cap. VI
 173  
 174  Mesenterij & eius quod pancreas appellatur morbi, causae & signa. Cap. VII
 175  Iecoris lienisque symptomata, & horum causae. Cap. VIII
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  Intestinorum morbi causae & signa. Cap. IX
 182  Intestinorum symptomata, horum causae & signa. Cap. X
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  Ani affectus atque symptomata. Cap. XI
 189  
 190  Renum morbi, causae atque signa. Cap. XII
 191  
 192  
 193  Vesicae morbi, causae, signa atque symptomata. Cap. XIII
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  Scroti morbi, causae, & signa. Cap. XIIII
 200  Uteri affectus, causae & signa. Cap. XV
 201  
 202  Uteri symptomata, horumque causae. Cap. XVI
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  Sterilitatis causae, praegnantium signa, symptomata, horumque causae. Cap. XVII
 208  
 209  
 210  
 211  Arthritidis differentiae, signa & causae. Cap. XVIII
 212  
 213  
 214  De elephantia. Cap. XIX
 215  
 216  De lue venerea. Cap. XX
 217  
 218  
 219  De externis corporis affectibus, liber septimus. Praefatio. Tumorum pareter naturam differentiae. Cap. I
 220  Tumores, tubercula, & pustulae è sanguine. Cap. II
 221  
 222  Tumores, tubercula, atque pustulae ex pituita. Cap. II
 223  
 224  
 225  Externi affectus & pustulae à bile. Cap. IIII
 226  
 227  De pustulis. Cap. V
 228  Maculae. Cap. VI
 229  De gangraena & abscessu. Cap. VII
 230  
 231  De vulnere. Cap. VIII
 232  
 233  De ulceribus. Cap. IX
 234  
 235  De ossibus fractis, luxatis, aut aliter vitiatis. Cap. X
 236  
 237  
 238  
 [sans numérotation]  Index in pathologiae libros septem : cuius prior numerus paginam, posterior vero lineam demonstrat
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  Ioan. Fernelii Ambiani, therapeutice seu medendi ratio. Methodus medendi. Lib. I. Praefatio. Naturae legibus esse medicinae leges consentaneas
 2  Medici officium & quae artis praestantia. Cap. I
 3  De remedij inventione. Cap. II
 4  
 5  
 6  Simplicis affectus, simplex curatio. Cap. III. De methodica & legitima curatione. Cap. IIII
 7  
 8  Quum multi morbi insunt, quaenam curandi methodus. Cap. V
 9  
 10  De curatione extraordinaria legitimae opposita. Cap. VI
 11  
 12  Ut remedij quantitas definienda sit. Cap. VII
 13  
 14  
 15  Partium indicationes quibus limitatius definitur remedij quantitas. Cap. VIII
 16  Utendi ratio. Cap. IX
 17  
 18  Medicamenta qua forma, quo tempore conveniant. Cap. X
 19  
 20  
 21  De venae sectione, liber secundus. Quid evacuatio, quotque sint humorum vitia. Cap. I
 22  
 23  Evacuationum genera & differentiae. Cap. II
 24  Quid & unde vena secta vacuet. Cap. III
 25  
 26  Quae humorum vitia phlebotomia vacuet è venis. Cap. IIII
 27  
 28  Revulsio atque derivatio ut per venae sectionem fiat. Cap. V
 29  
 30  Singulorum morborum, quibus vel praesentibus vel futuris secta vena succurrit, enumeratio. Cap. VI
 31  Quae vena in quovis affectu secanda. Cap. VII
 32  
 33  
 34  Quid spontanea sanguinis eruptio conferat in morbis. Cap. VIII
 35  Quibus signis morbi magnitudo & virium robur comprehendantur : pro quorum indicatione mittere aut non mittere sanguinem oporteat. Cap. IX
 36  
 37  
 38  
 39  Ut vacuandi quantitas ex morbi magnitudine & virium robore aestimari debeat. Cap. X
 40  
 41  
 42  Praesentium praeteritorumque observationes, ex quibus certior vacuandi quantitas indicatur. Cap. XI
 43  
 44  
 45  Futurorum observatio aut venus provisio praefiniendae quantitati necessaria. Cap. XII
 46  
 47  Quo morbi tempore, qua die, quaque hora sanguis emittendus. Cap. XIII
 48  
 49  
 50  Quae ante venae sectionem praeparatio afferenda. Cap. XIIII
 51  
 52  Quid ipso sectionis tempore faciendum. Cap. XV
 53  
 54  Ut à venae sectione regendus sit aeger. Cap. XVI
 55  
 56  Emissi sanguinis observatio. Cap. XVII
 57  
 58  De arteriarum sectione. Cap. XVIII
 59  De particulari sanguinis vacuatione. Cap. XIX
 60  Universalis quae per habitum fit corporis evacuatio. Cap. XX
 61  
 62  
 63  
 64  De purgandi ratione, liber tertius. Quid purgatio, quotque eius differentiae. Cap. I. De clystere. Cap. II
 65  
 66  De vomitione. Cap. III
 67  De purgantium medicamentorum viribus, ac primum ut unumquodque familiarem humorem totius substantiae similitudine deducat. Cap. IIII
 68  
 69  Purgans medicamentum nonnumquam alium quàm proprium & sibi familiarem humorem extrahere è corpore. Cap. V
 70  
 71  Purgantis medicamenti facultatem à nostro calore excitari, substantiam vero ad expurgandum humorem corpus non permeare. Cap. VI
 72  Per quos ductus medicamentum humorem detrahat. Cap. VIII
 73  Quibus humorum vitiis, & quibus morbis adhibenda purgatio. Cap. VIII
 74  
 75  Per quas vias instituenda sit purgatio, quo medicamenti genere, & quàm valido. Cap. IX
 76  
 77  Ut medicamenti quantitas definienda sit. Cap. X
 78  Quantum & quousque vacuandum, universe an partitè. Cap. XI
 79  
 80  Quo morbi tempore, quo die, quaque hora purgandum. Cap. XII
 81  
 82  
 83  
 82  Quae praeparatio purgationi praemittenda. Cap. XIII
 58  
 86  An ieiuno, & qua forma, & quibus observationibus dandum medicamentum. Cap. XIIII
 87  Utilisne & perfecta fuerit purgatio, an contrà. Cap. XV
 88  
 89  De purgatione particulari. Cap. XVI
 90  
 [sans numérotation]  Index in therapeutices libros tres : cuius prior numerus paginam, posterior vero lineam demonstrat
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  Errata pathologiae. Therapeutices
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]