PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Génération de PDF

 
Cote : 423.
Contenu : Hippocrates, Oribasius, Nonius, Galen, Paulus Aegineta, Alexander Trallianus, Aetius, Avicenna, Rhazes, Avenzohar, Averroes, Isaac Judaeus, Serapion, Haly Abbas, Actuarius, Celsus, Serenus, Plinius Secundus, Gariopontus, Constantinus Africanus, Bernardinus Gordonius, Petro de Abano, Arnoldus de Villa Nova, Philonius, Nicolaus Nicolus
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de pages : 649
Veuillez choisir ce que vous souhaitez télécharger au format PDF : L'ouvrage complet  Une sélection de pages (à préciser ci-dessous)

 [sans numérotation]  [page de titre]
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  Elenchus auctorum.
 [sans numérotation]  Clarissimis atque praestantissimis medicis Venetis Gaspar Bindonus
 [sans numérotation]  Index
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 1  Hippocratis Coi De febribus liber. Ex commentariis Ioan. Marinelli in Lib. Hip. De febris nominibus
 [sans numérotation]  De febrium differentiis
 2  Febrium signa et prognostica et judicantia quaedam in genere
 [sans numérotation]  
 3  Febrium omnium curatio in genere
 [sans numérotation]  De febre continua
 4  De febre acuta
 [sans numérotation]  Febris à bile. Causus
 5  
 [sans numérotation]  Febris ardens
 6  Febris erronea. Febris levis. Febris lypirica. Febris nonana, septimana, etc. Febris nocturna. Febris semitertiana. Febris singultientis
 [sans numérotation]  Febris pestilens. Febres diuturnae sive longae. Febris vehemens. Febris hyberna. Febris vertiginosa
 7  Tertiana febris. Quartana febris
 [sans numérotation]  De febribus, quas varia comitantur symptomata
 8  
 [sans numérotation]  Oribasii synopseos ad Eustachium Filium, de Febribus liber. De signis, quae ab urina sumuntur. Cap. primum
 9  Ex Galeno de putridarum febrium notis. Cap II. Curatio febrium putridarum. Cap III. Signa tertiane. Cap IIII
 [sans numérotation]  Tertianae curatio. Cap V. Tertianae nothae curatio. Cap VI. Quartanae cognitio. Cap VII. Quartanae curatio. Cap VIII. Quotidianae febris signa. Cap IX
 10  Quotidianae curatio. Cap X. Febrium continuarum inditia. Cap XI. Continuarum febrium curatio. Cap XII. Ardentium febrium cognitio. Cap XIII. Ardentium curatio. Cap XIIII. Febrium, quae ex affectioine erysipelas referente originem trahunt, curatio. Cap XV
 [sans numérotation]  Hecticarum febrium cognitio. Cap XVI. Hacticarum febrium curatio. Cap XVII. De semitertianis, quae hemitritaei dicuntur. Cap XVIII
 11  De morbis publicis. Cap XIX. De pestilentia ex ruffo. Cap XX. De iis, qui ob crudorum humorum copiam in syncopen cadunt. Cap XX
 [sans numérotation]  De iis, qui ob humores tenues syncopa tentantur. Cap XXII. De aliis causis, ex quibus syncopae oriuntur. Cap XXIII. De dolore. Cap XXIIII
 12  De colliquatione. Cap XXV. De vigiliis in febribus ex Galeno. Cap XXVI. De jusdem ex Herodoto. Cap XXVII. De gravi sopore qui cataphora dicitur ex Herodoto. Cap XXVIII. De canina appetentia. Cap XXIX. De cibi fastidio. Cap XXX. De fame ingenti, quam bulimon nominant. Cap XXXI
 [sans numérotation]  De siti immodica. Cap XXXII. De siti, Pilumen. Cap XXXIIII. Dioscoride catapotium adipson ad sitim leniendam. Cap XXXIIII. De nausea. Cap XXXV. Ex Philumeno, quae sit vomitioni bilis adhibenda curatio. Cap XXXVI. De singultu ex Galeno. Cap XXXVI. Quae curatio sit linguae aspere adhibenda. Cap XXXVIII
 13  Curatio exulcerationis, quae circa os sacrum exoritur. Cap XXXIX / De anime defectione ex inanitionibus. Cap XL / Si anima deficiat ob plenitudinem. Cap XLI / Curatio ad sanguinis destillationem. Cap XLII
 [sans numérotation]  Nonii. de Febribus liber. De febrium differentia. Cap I / De febribus diarijs & multorum dierum. Cap II / De febre continenti & continua. Cap II / De febre tertiana. Cap IIII / De tertiana spuria. Cap V / De quartana. Cap VI
 14  De febre quotidiana. Cap VII / De semitertiana. Cap VIII / De peste seu pestilente febre. Cap IX / De febribus hecticis. Cap X / De uigilijs in febribus. Cap XI
 [sans numérotation]  De gravi sopore, qui cataphora Graecis dicitur. Cap XII / Curatio doloris capitis in febribus. Cap 13 / De his quae uisceribus imponi solent. Cap XIIII / Quae sudorem mouent. Cap XV / Ad intempestiuos sudores coercendos. Cap XVI
 7  Cl. Galeni Pergameni de Differentiis febrium, liber primus, interprete Laurentio Lavrentiano Florentino. Quaenam sint febrium differentiae principales, & quod essentia febrium sit in genere caloris praeter naturam. Cap I
 [sans numérotation]  Calorem accendi interdum in spiritibus, interdum in humoribus, interdum in partibus animalis solidis, qui Hippocrates continentia nominauit. Cap II / Quonam modo febris ephemera, id est, diaria ex causis primitivis atque euidentibus praehendat, qualis empiricorum qualis rationalium via sit ad inuentionem, quae quoniam partim experientia partim ratione perficiatur, sine methodis logicis esse non potest. Ex suppositione paulatim ad genus febrium descendit & hoc ex materia diuidit. Cap III
 8  Multas esse causas caloris praeter naturam ex quibus gignitur febris, quoties suscipientia corpora prompte se habeant ad continendam diutius caliditatem. Cap IIII
 [sans numérotation]  Ex putredine accendi febrem cujus causa est obstructio : ac potissimum putrescere, quaecunque calilda atque humida sunt. Cap V / Pestilentis febris causant esse inspirationem, potissimum quoties corpus in eam dispotione sit praeparatum, quoniam maxima pars generationis morborum est corporis praeparatio. Cap VI
 9  De praecautione & quonam modo diaria febris ex bubone consistat. Cap VII
 [sans numérotation]  Quod pus optimum sit candidum & crassum & minime foetidum, & quod optima urina habeat sedimentum candidum, aequale ac minime foetidum & quibus indiciis febris diaria cognoscatur. Cap VIII
 10  Quibus indicijs cognosci conueniat febrem putridam, ac de duritie pulsus nonnulla contra Archigenem. Cap IX
 [sans numérotation]  
 11  Quibus indiciis febris hectica cognoscatur & quonam modo consumpto admodum humore cordis dispositio efficiatur, quam Philippus nominat ex morbo senectam. Cap X / De febre hectica & quod diaria saepenumero transmeet in hecticam : cuius rei indicia multa existunt. Cap XI
 [sans numérotation]  
 12  De indiciis communibus cuique hecticae febri et quam ob causam post ingestum cibum calorem ipsum augeri contingat. Cap XII
 [sans numérotation]  Maximum indiciu esse febris hecticae quoties arteriae ipsae sint qua corpora quae circiter sunt, calidiores : et quod non oporteat solum circuitionem sed ipsum febrium genus considerare. Cap XIII / Quibus indiciis febres diariae e se invicem discrepet : quoniam interdum propter aestum, quandoque ex frigore ipso febris diaria consistit. Cap XIIII
 13  Cl. Galeni Pergameni de Differentiis febrium, Liber secundus, Laurentio Laurentiano Florentino interprete. De differentiis febrium ex humorum putredine infestantium : ubi refellit opinionem ponentium omnem febrem putridam fieri ex abundantia bilis. Cap I / Febrium intermittentium tres haberi differentias : quotidianam, tertianam & quartanam, atque esse synochon, id est, continuam, quam flaua bilis committat. Cap II
 [sans numérotation]  Quonam modo ex flaua bile delata in uniuersum corpus rigor existat : & ut ipsius tertianae accessio, quod longissimum sit, horas duodecim occupet. Cap III / Pituitam refrigerare partes extremas per initia accessionum, difficulterque accendi calorem minime purum, sed similem sumo quasi uiridioribus accensis lignis. Cap IIII
 14  De quartana quae ex atrabile consistit & quonam modo fieri possit ut rigor sine febre efficiatur. Cap V / De febre epiala qua simul febricitant ac rigent ac de humore quem Praxagoras uitreum appelauit & quonam pituitae genera sunt. Cap VI
 [sans numérotation]  Quot modis fieri conueniat implexus febrium ex quibus aeger minime deducitur ad integritatem. Cap VII
 15  Permisceri inuicem febres, scilicet tertianam exquisitam & quotidianam et quonam modo Agathinus errauerit circa semitertianam. Cap VIII
 [sans numérotation]  De differentia semitertianae. Cap IX
 16  Semitertianam esse febrem continuam, nec unquam deduci ad integritatem : sed errasse Agathinum, vocantem semitertianam omnem febrem diuturniorem. Cap X
 [sans numérotation]  Quo pacto erret Agathinus, appellans febrem omnem semitertianam, cujus accessio plurimum producatur. Cap XI / Quonam modo ex sanguine putrefecto febris accendatur biliosa : et quod sanguinis pars tenuior vertatur in flauam bilem crassior in atram. Cap XII
 17  Multa morborum genera repetere per circuitionem, ut ophthalmiam, capitis dolorem, podagram, dolorem articularem. Cap XIII
 [sans numérotation]  Quam ob causam fluxiones certis temporibus decumbant & quod partes debiliores promptius suscipiant excrementa. Cap XIIII / Quonam modo ex calore attrahantur excrementa & quod dolor omnis irritet fluxiones. Cap XV
 18  Colligi excrementa diuersis temporibus, quae saepenumero ordinem minimè seruent, atque esse quandoque breuem, quandoque longam accessionem. Cap XVI
 [sans numérotation]  
 19  Quam ob causam accessiones desinant ad integritatem. Cap XVII
 [sans numérotation]  Quamobrem febres interdum repetant per circuitionem, interdum continuae sint. Cap XVIII
 20  Cl. Galeni Pergameni de Febribus curandis libri quinque, qui in his, qui de methodo medendi inscribuntur sunt VIII. IX. X. XI. & XII. Thoma linacro interprete. De Febribus curandis Lib I. Febris quando gignuntur, ejusque primae differentiae & indicationes. Cap I / Febris a constipatione meatuum productae curatio. Cap II
 [sans numérotation]  Febris a constipatione ortae species, atque curatio, de in de diariarum febrium in biblioso temperamento, tum communis omnium, tum cujusque propria victus ratio. Cap III
 12  Febris ab obstructione multi succi, crassi & glutinosi factae curatio. Cap IIII / Febris diariae ex cruditate ortae, ex desurgendi frequentia & a diarrhoea curatio, ventriculique dolentis medicatio. Cap V. VI
 [sans numérotation]  Intemperies calida atque humida est maxime obnoxia morbis putredinis, ideo morbis facile corripitur. Cap VII
 20  Intemperantiarum omnium quaenam sint magis obnoxiae febribus. Cap VIII / In febre ex intemperie orta quae uictus ratio exigatur. Cap IX
 [sans numérotation]  Galeni Pergameni de Febribus curandis Liber secundus. Diariarum accessio est unica, transeunt hae in putridas hecticasque, quae sit diaria, quae putrida, quae hectica. Cap I / Synochae febres quae vocantur, ac quid sit harum genus / Cap II. Synocharum febrium tres differentiae putredini quae requirantur: continens febris in quibus non possit gigni corporibus. Cap III
 32  Febrium continentium praesidium maximum est sanguinis missio. Cap IIII / Synochi quando oriantur quae sit plenitudo secundum vires quae secundum uasa. Cap V
 [sans numérotation]  Methodus consistit in uniuersalibus, exercitatio in particularibus. Cap VI / Methodum habere oportet in uniuersalibus et exertatio in particularibus. Cap VII. Cap VIII. Cap VIIII / Animae naturalis sedes est hepar irascibilis eor, rationalis cerebrum vacuantia remedia virtutem exoluunt. Cap X
 24  Sanguis dupliciter inutilis redditur & quando utilis sit sanguinis missio. Cap XI / Virtus quot modis sit seruanda. Cap XII. XIII / Indicationes medicatrices unde sumantur morbi differentiae febri quae conueniant. Cap XIIII
 [sans numérotation]  Indicatio curationis generalissima est contrarietas. Cap XV / Consuetudo ad inventionem remediorum & ad sanitatem tuendam plurimus potest. Cap XVI / Corpora dissipatu facilia & difficilia sanguinis detractionem prohibentia. Cap XVII
 25  Galeni Pergameni de Febribus curandis Liber III. Indicatio ipsa à febre, à febrili causa & à facultate oritur. Cap I / Diariae quando fiant diuturniores : affectus harum multiplex, ac differentia multiplex. Cap II
 [sans numérotation]  De nutricatione febricitantium. Cap III / De horrore, ac de rigore tractatur. Cap IIII / Inedia nocet calidis, qui a principio corripiuntur hectica, quando vero sint nutriendi. Cap V
 26  Hectica febris quando sit expectanda, ac victus ratio quae sit febricitantibus. Cap VI / Remediorum refrigerantium, ac humectantium materia duplex & refrigeratio in febre est periculosa. Cap VII / Febrientibus quales aedes conueniant, quis aer. Cap VIII
 [sans numérotation]  Refrigerantia extrinsecus in febribus qualia esse debeant. Cap VIIII / Refrigerantium remediorum nonnulla per se refrigerant ut potio frigida alia per accidens ut balneum de quo agitur. Cap X
 27  
 [sans numérotation]  Hecticorum uictus ratio. Cap XI
 28  Galeni Pergameni de Febribus curandis. Liber IIII. Curationis scopi sunt duo affectus & aegri temperies. Cap I / Intemperies contraria per contrariam est curanda & custodia per similia. Cap II. III
 [sans numérotation]  Synochos febris quae dicatur, & synochorum curatio. Cap IIII / Nutrimenti quantitas quomodo sit expendenda. Cap V / Febrium putridarum differentiae. Cap VI. VII
 29  Putredo quid sit & quomodo sit sananda. Cap VIII / Putris humor quomodo sit uacuandus & quae medicamenta uacuantia in febribus conueniant. Cap VIIII
 [sans numérotation]  Obstructiones sunt aperiendae sed non prius quam plenitudo vacuetur. Cap X / Febris quando celerrime siniatur & facultas mulsae. Cap XI / Contrariorum contraria esse remedia, contraria quae dicantur & quae non. Cap XII
 30  Causarum genera praeter naturam. Cap XIII / In febribus putridis quando & quomodo mittendus est sanguis. Cap XIIII / Victum instituens pars artis ex quibus constet. Cap XV
 [sans numérotation]  Concoctionis instrumenta consideranda sunt. Cap XVI. XVII. XVIII
 31  Fluxiles reddantur meatus qui ad emissionem excrementorum sunt destinati. Cap XIX. XX
 [sans numérotation]  Galeni Pergameni de Febribus curandis Liber V. Symptomatum febribus incidentium diariae & curatio. C. I. II
 32  Ventriculi os offensus in febri quo sit curandis. Cap III / Syncope laborantibus quale vinum sit exhibendum, ac vinorum genera quae sint. Cap IIII
 [sans numérotation]  Syncopis & uirium lapsus quomodo cognoscatur & curetur. Cap V
 33  Virium lapsus ex tenuissimis succis curatio. Cap VI / Syncope quibus succedere causis & doloribus causae quae sint. Cap VII
 [sans numérotation]  Dysenteriae curatio. Cap VIII
 34  Galeni Pergameni de Febribus curandis liber qui primus est in his, qui de arte curatiua ad Glauconem inscribuntur. Cap I / De febribus ephemeris. Cap II
 [sans numérotation]  De febribus ex inflammationibus inguinum. Cap III / De febribus putridis. Cap IIII
 35  De signis febrium intermittentium. Cap V / De signis quartanae. Cap VI / De signis quotidianae intermittentis. Cap VII
 [sans numérotation]  De signis febrium continuarum. Cap VIII / De cura exquisitae tertianae. Cap IX
 42  De cura tertianae nothae. Cap X / De cura quartanarum. Cap XI
 [sans numérotation]  De cura quotidianae. Cap XII / De cura febrium continuarum, quae carent accidentibus. Cap XIII / De curatione febrium cum accidentibus. Cap XIIII
 37  
 [sans numérotation]  De cura capitis a varijs occasionibus laesi. Cap XV
 38  
 [sans numérotation]  Pauli Aeginetae de Febribus liber. Interprete Ioanne Guinterio. De febribus diarijs dignoscendis curandisque. Cap I / De putridarum febrium agnitione. Cap II. Curatio febrium putridarum. Cap III
 39  De tertianarum agnitione. Cap IIII / Curatio tertiana. Cap V / Curatio tertianae nothae. Cap VI
 [sans numérotation]  Quartanarum cognitio. Cap VII / Curatio quartanarum. Cap VIII / Quotidianae agnitio. Cap IX / Curatio quotidianae. Cap X / De hepialo febri & rigore, quae nullo calore possunt euinci. Cap XI
 40  De febribus continentibus. Cap XII / Agnitio febrium continentium & curatio. Cap XIII / Ardentium agnitio. Cap XIIII / Ardentium curatio. Cap XV / Febrium quibus ex affectu erysipelas reuerente origo est curatio & agnitio. Cap XVI / Hecticarum febrium agnitio. Cap XVII
 [sans numérotation]  Hecticarum febrium curatio. Cap XVIII. De semitertianis. Cap XIX. De morbis publice grassantibus. Cap XX
 41  De pestilentia ex commentariis rusi. Cap XXI. De iis qui ex redundantia crudorum humorum syncope periclitantur. Cap XXII
 [sans numérotation]  De his qui ob praetenues humores syncope opprimuntur. Cap XXIII / De reliquis occasionibus quibus syncopae succedunt. Cap XXIIII / De dolore. Cap XXV
 42  Si corpus tabe consumatur. Cap XXVI / De uigilijs in febribus. Cap XXVII / Curatio soporis noxij, qui cataphora Grecis dicitur. Cap XXVIII / Curatio doloris capitis in febribus. Cap XXIX / Quomodo stomachi cura habere conueniat. Cap XXX
 [sans numérotation]  De immodico frigore in febribus & rigore. Cap XXXI / De sudoribus. Cap XXXII / De tussi in febribus. Cap XXXIII
 43  De sternutamento. Cap XXXIIII / De cibi fastidio. Cap XXXV / De grandi fame, quae Graecis bulimos dicitur. Cap XXXVI / De canino appetitu. Cap XXXVII
 [sans numérotation]  De siti. Cap XXXVIII / De linguae scabritie. Cap XXXIX / De nausea. Cap XL / De bilis uomitione. Cap XLI
 44  De singultibus. Cap XLII / De aluo in febribus astricta, & cita. Cap XLIII / De sanguinis distillatione & eiusdem ex naribus profluuio. Cap XLIIII / Si anima deficiat. Cap XLV
 [sans numérotation]  Quomodo ulcus circa os sacrum proueniens curetur. Cap XLVI / Alexandri Tralliani, Liber de Febrirus. Io. Guinterio Andernaco. Interprete. De febribus. Cap I
 45  
 [sans numérotation]  
 46  
 [sans numérotation]  De febribus ex putredine creatis. Cap II
 47  
 [sans numérotation]  De causo, hoc est, ardente febri, falsa. Cap III
 48  
 [sans numérotation]  
 49  
 [sans numérotation]  
 50  De febre hectica. Cap IIII
 [sans numérotation]  
 51  
 [sans numérotation]  Si ex syncope marasinus obtigerit. Cap. V
 52  De tertianae. Cap. VI
 [sans numérotation]  
 53  
 [sans numérotation]  De quotidiana. Cap VII
 54  
 [sans numérotation]  
 55  De quartana. Cap. VIII
 [sans numérotation]  
 56  
 [sans numérotation]  
 57  
 [sans numérotation]  De febribus Aetii Liber. Febrium diuisio & de diarijs febribus. Cap I
 58  De diarijs ex lassitudine febribus. Cap II / De febrientibus ex vigilijs & cura & tristitia aut ira. Cap III / De febrientibus ex ardore. Cap IIII / De febrientibus ex frigore. Cap V / De febrientibus ex grauedine ac destillatione. Cap VI / De febribus ex cutis densitate. Cap VII
 [sans numérotation]  De febribus ex fame. Cap VIII. Diaeta communis omnium diariarum ferbium. Cap VIIII. De febrientibus ex inguinum inflammatione. Cap X. De diariis febribus ex cruditate obortis. Cap XI
 59  Curatio diariarum febrium multarum dierum, quarum aliquae ex mutatione diariarum generantur, ob cutis obturationem. Cap XII / De febribus continentibus siue synochis. Cap XIII
 [sans numérotation]  De venae sectione. Cap XIII / De frigidae aquae exhibitione. Cap XIIII
 60  Diaeta in febribus continentibus. Cap XV / Uniuersalis doctrina de febribus putredinosis. Cap XVI / De febribus putridis. Cap XVII
 [sans numérotation]  Communis diaeta omnium febrium putridarum. Cap XVIII / De febribus continuis. Cap XIX
 61  Cura febris ardentis. Philumeni. Cap XX
 [sans numérotation]  Tertianae exquisitae dinotio. Cap XXI / Tertianae exquisitae curatio. Cap XXII
 62  Tertianae spuriae curatio. Cap XXIII / De hemitritae hoc est, semi tertiana. Cap XXIIII / Quartanae exquisitae dinotio. Cap XXV
 [sans numérotation]  Quartanae curatio. Cap XXVI
 63  Quotidianae febris dinotio. Cap XXVII
 [sans numérotation]  Quotidianae febris curatio. Cap XXVIII / De epialis febribus. Cap XXVIIII / Communia auxilia febrium per circuitum repetentium Dioscoridis. Cap XXX / De ignis sacri circa viscera affectionibus. Cap XXXI
 64  De colliquatione Philagrij. Cap XXXII / De febribus quae in calidis ac siccis temperaturis fiunt, citra inflammationem ac putrefactionem. Cap XXXIII
 [sans numérotation]  
 65  De febribus hecticis ac tabidis. Cap XXXIIII
 [sans numérotation]  Hecticarum febrium curatio. Cap XXXV
 67  De Febribus, Arabum medicorum et Iudaeorum. Tomus Secundus. Avicennae de Febribus tractatus quatuor. Tractatus primus de Febre ephimera. De diffinitione febris, et generibus febrium. Cap I
 [sans numérotation]  De praeparatis ad febres. Cap II / De horis febrium. Cap III
 86  Cognitio horarum uniuersalium aegritudinis, et proprie status. Cap IIII
 [sans numérotation]  Sermo uniuersalis de febribus ephimeris. Cap V / Signa propria febrium ephimerarum, distinguentia eas ab alijs. Cap VI
 69  Permutatio febris ephimerae. Cap VII / Signa permutationis febris ephimerae ad febres alias. Cap VIII / Curationes febris ephimerae secundum modum uniuersalem. Cap IX
 [sans numérotation]  Species febris ephimerae. Cap X / De febre ephimera ex angustia et signis ejus. Cap XI / De cura. Cap XII / De febre ephimera ex cogitatione. Cap XIIII / De febre ephimera ex ira. Cap XV / De cura. Cap. XVI
 70  De febre ephimera ex uigilijs. Cap XVII / De curatione. Cap. XVIII / De febre ephimera ex somno & quiete. Cap XIX / De curatione ejus. Cap XX / De febre ephimera ex gaudio. Cap XXI / De febre ephimera ex timore. Cap XXII / De febre ephimera ex labora. Cap XXIII / De cura. Cap XXIIII
 [sans numérotation]  De febre ephimera ex euacuatione. Cap XXV / Curatio. Cap XXVI / De febre ephimera ex dolore. Cap XXVII / De cura ejus quae sit ex dolore. Cap XXVIIII / De febre ephimera ex syncopi. Cap XIX / Curatio. Cap XXX / De febre ephimera ex fame. Cap XXXI / De febre ephimera ex siti. Cap XXXII / De febre ephimera ex oppilatione. Cap XXXIII
 71  
 [sans numérotation]  De febre ephimera ex nauseatiua satietate, & repletione. Cap XXXIIII / De cura. Cap XXV
 72  De febre ephimera ex apostemate. Cap XXXVI / De febre ephimera ex siccitate vel asperitate. Cap XXXVII / Febris ephimerae ex calore. Cap XXXVIII
 [sans numérotation]  De febre ephimera, quae accidit ex soliditate uel condensatione cutis causata a frigore. Cap XXXIX / De febre ephimera ex soliditate uel condensatione cutis causata ex aquis stypticis. Cap X / De signis. Cap XLI
 73  De febre ephimera ex vino. Cap 42 / De febre ephimera ex cibis calidis. Cap 43 / De cura. Cap 44 / Principium sermonis de febribus putridis & complementum sermonis est in febribus sanguineis et cholericis. Tractatus II. Sermo uniuersalis de febribus putridis. Cap I
 [sans numérotation]  
 74  Sermo uniuersalis de signis febrium putredinis. Cap 2 / De signis febris continuae. Cap 3 / De rebus in quibus differunt febres putredinis, et in quibus communicant. Cap 4
 [sans numérotation]  De significationibus accidentium febrium. Cap 5
 75  Sermo de rigore & frigore et horripilatione & fractione. Cap 6 / De intentione ad curationes uniuersales febrium putredinis. Cap 7
 [sans numérotation]  
 76  
 [sans numérotation]  De cibatione febricitantium in generali. Cap 8
 77  
 [sans numérotation]  Canon in dando in potu aquam hordei, et syrupum acetosum. Cap 9
 78  De curationibus febrium acutarum. Cap 10
 [sans numérotation]  Rememoratio accidentium, quae difficilia sunt in febribus acutis. Cap 11 / De regimine rigoris & horripilationis cum superfluunt. Cap 12
 79  Regimen sudoris superflui in febribus. Cap 13 / Regimen fluxus sanguinis narium superflui. Cap 14 / Regimen vomitus, qui accidit eis. Cap 15 / Regimen fluxus ventris qui accidit eis. Cap 16
 [sans numérotation]  Regimen sitis eorum superfluae. Cap 17 / De profunditate somni quae accidit eis. Cap 18 / De grauitate capitum eorum. Cap 19 / De uigilia superflua vel non naturali habentium febres & aliorum. Cap 20 / De dolore ventris qui accidit eis. Cap 21 / De asperitate linguae eorum & eius viscositate. Capit 22 / De sternutatione assidua quae accidit eis. Capit 23 / De dolore capitis, qui accidit eis. Cap 24
 80  De tussi eorum. Cap 25 / De destructione appetitus eorum. Cap 26 / De bolismo eorum. Cap 27 / De nigredine linguae eorum. Cap 28 / De appetitu eorum canino. Cap 29 / De syncopi quae accidit eis. Cap 30 / De constrictione anhelitus eorum. Cap 31 / De vehementi cherebus id est angustia vel inquietudine eorum. Cap 32
 [sans numérotation]  Difficultas diglutiendi, quae accidit eis. Cap 33 / Frigus extremitatum quod accidit eis. Cap 34 / Sermo uniuersalis de febre cholerica. Cap 35 / De tertiana absolute et nominatur tritaeus. Cap 36
 81  Differentia inter tertianam puram et non puram. Cap 37 / Tertiana continua. Cap 38 / Cura tertianae purae. Cap 39
 [sans numérotation]  Cura tertianae non purae. Cap 39
 82  De febre causson et est illa, quae nominatur faricos id est febre ardente. Cap 40
 [sans numérotation]  Signa. Cap 41 / Cura caussonidis. Cap 42 / De febre sanguinis. Cap 43
 83  Signa. Cap 44
 [sans numérotation]  Cura febris sanguinis. Cap 45
 84  De febre phlegmatica. Cap 46 / Signa phlegmatica periodicae. Cap 47
 [sans numérotation]  Signa phlegmaticae inseparabilis & est illa quae nominatur latica. Cap 48 / Febris in qua occultatur frigus, & apparet in ea calor & est empialos id est epiala. Cap 49 / Febris in qua occultatur calor & apparet in ea frigus & est liparia id est lipyria. Cap 50
 85  Febris in qua fit unaquaeque duarum rerum, in uno quoque duorum locorum. Cap 51 / Febris syncopalis humorosa. Cap 52 / Febris syncopalis minuta subtilis. Cap 53 / Febris diurna, & nocturna ex phlegmaticis. Cap 54
 [sans numérotation]  Cura phlegmaticae periodicae. Cap 55
 86  
 [sans numérotation]  
 87  Cura phlegmatica continuae, quae nominatur latica. Cap 56 / Cura empialos & lypariae id est epialae & lypiriae. Cap 57 / Cura febris syncopalis humorosae. Cap 58
 [sans numérotation]  Cura febris cum syncopi minuta. Cap 59 / Reginem nocturnae et diurnae. Cap 60 / De quartana periodica. Cap 61 / Signa. Cap 62.
 88  Cura. Cap 63
 [sans numérotation]  
 89  
 [sans numérotation]  Rememoratio solutiuorum, quibus indigent post digestionem. Cap 64 / Cibatio patientium quartana m. Cap 65 / Cura quartanae continuae. Cap 66 / De febre sextana & septana & similibus illis. Cap 67
 90  Cura specierum huius febris. Cap 68 / Tractatus III. / De hectica. Cap 1
 [sans numérotation]  Signa. Cap 2
 91  Signa aldubul, idest, marasmi. Cap 3. / Cura hecticae. Cap 4
 [sans numérotation]  Rememoratio medicinarum infridigantium eos. Cap 5 / Rememoratio medicinarum humectantium eos. Cap 6
 92  
 [sans numérotation]  De cibatione habentium hecticam. Cap 7 / De succurrendo dispositionibus sequentibus hecticam. Cap 8 / De hectica senectutis. Cap 9
 93  Signa. Cap 10 / Curatio hecticae senectutis. Cap 11 / Tractatus IIII. De febribus pestilentialibus & quae sunt eis homogenea et variolis & morbillo. / De febre pestilentialI. Cap 1
 [sans numérotation]  Signa. Cap 2 / Signa pestilentiae. Cap 3 / Curationes febrium pestilentialium. Cap 4
 94  Praeseruatio a pestilentia. Cap 5 / De variolis. Cap 6
 [sans numérotation]  Signa apparitionis uariolarum. Cap 7 / De morbillo. Cap 8 / Signa salutis ejus. Cap 9 / Cura. Cap 10
 95  
 [sans numérotation]  De obseruatione membroru & defensione eorum à nocumento variolarum, & morbilli. Cap 11
 96  De eradicatione vestigiorum uariolarum. Cap 12 / De febribus apostematum. Cap 13
 [sans numérotation]  De signis earum, & ipsarum judicijs. Cap 14 / Cura earum. Cap 15 / De dispositionibus febrium compositarum. Cap 16
 97  De hemitritaeo. Cap 17 / Signa hemitritaei. Cap 18
 [sans numérotation]  De cura hemitritaei. Cap 19
 98  De recidiuatione. Cap 20
 [sans numérotation]  De febribus Rasis Liber. De prologo tractatus. Cap 1 / De febre aephimera. Cap 2
 100  
 [sans numérotation]  
 101  De febre hectica. Cap 3
 [sans numérotation]  
 103  De febre quae duobus diebus inuadit, & unum intermittit et uocatur tertiana. Cap 4
 [sans numérotation]  De causonide. Cap 5
 104  De synocho. Cap 6 / De febre quotidiana quae uocatur phlegmatica. Cap 7
 [sans numérotation]  De febre quartana. Cap 8
 103  De febribus continuis. Cap 9
 [sans numérotation]  De febribus commixtis quae accidunt de quinto in quintum diem uel de secto in sextum uel amplius. Cap 10 / De febribus ex quibus accidit frigus & calor simul. Cap 11 / De frigoribus ex quibus non calefit patiens. Cap 12
 104  De febre syncopali quae fit ex malitia humorum & eorum acuitate. Cap 13 / De febre syncopali quae ex multitudine & cruditate humorum fit. Cap 14 / De febribus quae concomitantur apostemata. Cap 15
 [sans numérotation]  De febribus quae ex pestilentia accidunt. Cap 16 / De febribus compositis. Cap 17
 105  De variolis & morbillo. Cap 18
 [sans numérotation]  Abimeron Avenzoar de Febribus liber. Quod est de febribus ephimeris. Cap 1
 106  Quod est de febre cholerica, seu tertiana. Cap 2 / Quod est de febre quotidiana phlegmatica. Cap 3
 [sans numérotation]  Quod est de sanguinea febre. Cap 4 / Quod est de melancholica febre. Cap 5
 107  Quod est de febre quae fit ex cholera uitellina prassina aut aeruginosa. Cap 6 / Quod est de cura febris tertiana non purae quae fit ex cholera mixta phlegmati. Cap 7 / Quod est de febribus compositis. Cap 8 / Quod est de signis febris tertianae. Cap 9 / Quod est de signis febris sanguinae. Cap 10
 [sans numérotation]  Quod est de signis febris quartana. Cap 12 / Quod est de febre hectica, & signis & cura eius. Cap 13
 108  
 [sans numérotation]  Averrois de Febribus liber. Quod est de signis febris ephimerae. Cap 1 / Quod est de febribus putridis & de earum signis. Cap 2
 109  Quod est de signis febris cholericae. Cap III / Quod est de signis febris phlegmaticae. Cap IIII
 [sans numérotation]  Quod est de signis febris quartanae. Cap V / Quod est de signis, quae in arabico nominatur michabecha, & est sanguinea. Cap VI / Quod est de compositione februm. Cap VII
 110  Quod est de signis febris haecticae. Cap VIII / Quod est de cura febris ephimerae in generali. Cap IX / Quod est de cura febris ephimerae in speciali. Cap X
 [sans numérotation]  Quod est de cura febris ephimerae quando est cum fluxu uentris. Cap XI
 111  
 [sans numérotation]  Quod est de curatione febrium acutarum arsiuarum. Cap XII
 112  Quod est de cura febrium putridarum, & primo de ea in generale. Cap XIII
 [sans numérotation]  
 103  
 [sans numérotation]  Quod est de cibatione & fricatione & balneatione febricitantium. Cap XIIII
 114  Quod est de cura febrium cholericarum, & primo de cura tertiane. Cap XV
 [sans numérotation]  Quod est de cura causonidis. Cap XVI / Quod est de cura febris phlegmaticae. Cap XVII
 115  Quod est de cura febris quartanae. Cap XVIII
 [sans numérotation]  Quod est de cura haectice. Cap XVIIII
 116  Quod est de syncopi & suis particulis, & omnibus accidentibus impedientibas curationem febris. Cap XX
 [sans numérotation]  Quod est de syncopi proueniente causa stomachi. Cap XXI / Quod est de syncopi accidente causa doloris. Cap XXII
 117  Quod est de syncopi proueniente ex superflua euacuatione. Cap XXIII
 [sans numérotation]  Quod est de syncopi superueniente ex superfluo fluxu sanguinis narium uel aliorum membrorum. Cap XXIIII / Quod est de syncopi proueniente ex superflua uigilia. Cap XXV / Isaac Israelitae de Febribus liber. / De genere feb. & diuersitate & causa & significatione eius. Cap I
 118  De ephimera febre & causa eius & significatione. Cap II
 [sans numérotation]  De putredine febrium & causa earum, & causa periodorum aerundem. Cap III
 119  De significatione putredinis febrium. Cap IIII
 [sans numérotation]  
 120  De febribus compositis & causis earum & significationibus. Cap V
 [sans numérotation]  De febre haectica & causa & significatione eius. Cap VI
 121  De cura febris ephimerae quae fit propter calorem solis. Cap VII / De cura feb. ephimerae propter aeris frigiditatem. Cap VIII
 [sans numérotation]  De cura ephimerae propter balneum. Cap IX / De cura febris ephimerae propter cibos & potus. Cap X / De cura ephimerae propter ieiunium. Cap XI / De cura febris ephimerae propter laborem. Cap XII / De cura febris ephimerae propter bubones. Cap XIII / De cura febris ephimerae propter uigilias. Cap XIIII
 122  De cura febris ephimerae propter iram. Cap XV / De cura febris ephimerae propter angustiam. Cap XVI / De phthisi & hectica & eius cura. Cap XXVII / De signis & causis haecticae & phthisis. Cap XXVIII
 [sans numérotation]  De diuisione haecticae. Cap XVIIII / De hectica simplici & eius cura. Cap XX
 123  De haectica quae fit propter alios morbos. Cap XXI
 [sans numérotation]  De balneo aquae calidae. Cap XXII / De cura pulmonis ulcerati. Cap XXIII / De phthisi sine febre. Cap XXIIII / De phythisi calida. Cap XXV
 124  De febre quae dicitur causon. Cap XXVI
 [sans numérotation]  
 125  De syncopi & eius cura. Cap XXVII
 [sans numérotation]  De ictericia & eius cura. Cap XXVIIII / De febre inflatiua & eius cura & de frenesi. Cap XXIX
 126  De putridis febribus & earum curis. Cap XXX / De sinocho ex putredine sanguinis. Cap XXXI
 [sans numérotation]  De tertiana febre & eius cura. Cap XXXII
 127  De quotidiana febre & eius cura. Cap XXXIII / De particulari cura febris. Cap XXXIIII
 [sans numérotation]  De hemitriteo & eius cura. Cap XXXV / De febre quartana & eius cura. Cap XXXVI
 128  
 [sans numérotation]  De epialos & eius cura. Cap XXXVII / De lipario & eius cura. Cap XXXVIII / De febre quae alios morbos sequitur. Cap XXXIX / De dispositione interpolatarum febrium. Cap XXXX
 129  
 [sans numérotation]  De tertiana interpolata & eius cura. Cap XLI / De tertiana notha & eius cura. Cap LXII / De cura quotidianae febris. Cap XLIII / De cura quartanae febris. Cap XLIIII / De cura duplicis quartanae. Cap XLV
 130  Isaac Israelitae filii adoptiui Salomonis regis Arabiae, de Febribus liber. Prologus in eundem Constantini Monachi. / De libri diuisione. Cap I
 [sans numérotation]  De quatuor inquirendis. Cap II
 131  De febris diffinitione. Cap III
 [sans numérotation]  
 132  
 [sans numérotation]  Propter quid fit febris. Cap V
 133  De ephimera febre. Cap V
 [sans numérotation]  De significationibus ephimerae. Cap VI
 134  De ephimera quae fit propter calorem solis, & eius cura. Cap VII
 [sans numérotation]  De ephimera quae fit causa frigiditatis & congelationis, & eius cura. Cap VIII / De cura praedictae febris. Cap IX / De ephimera quae fit propter balnea aquae stipticae. Cap X
 135  De eius cura. Cap XI / De ephimera quae fit propter cibos potusque calidos & eius cura. Cap XII / De ephimera quae fit propter ieiunium & eius cura. Cap XIII / De ephimera quae fit propter labores & eius cura. Cap XIIII
 [sans numérotation]  De ephimera quae fit propter bubones in inguine, collo, & sub ascellis & eius cura. Cap XV / De ephimera quae fit propter uigilias & eius cura. Cap XVI / De ephimera quae fit propter iram & eius cura. Cap XVII
 136  De ephimera quae fit propter angustiam & tristitiam ac earum differentia. Cap XVIII
 [sans numérotation]  De haectica & phtisi & cura eorum. Cap XIX
 137  
 [sans numérotation]  De haectica quae non fit propter alium morbum. Cap XX
 138  De haectica composita cum febre putrida. Cap XXI
 [sans numérotation]  De diaeta simplicis haecticae. Cap XXII
 139  
 [sans numérotation]  
 140  
 [sans numérotation]  De febre accidente propter dolorem haepatis splenis vel alterius membris. Cap XXIII
 141  De causa putredinem faciente. Cap XXIIII
 [sans numérotation]  De synocho quae fit de putredine sanguinis. Cap XXV
 142  
 [sans numérotation]  De causa febrium pestilentialium. Cap XXVI
 143  De febrium uariolarum quae fere omnibus accidunt. Cap XXVII / De cura synochorum. Cap XXVIII
 [sans numérotation]  
 144  De causa putridae febris. Cap XXIX
 [sans numérotation]  
 145  De febre tertiana & eius cura. Cap XXX
 [sans numérotation]  
 146  De amphimerino. Cap XXXI
 [sans numérotation]  De cura amphimerini. Cap XXXII
 147  
 [sans numérotation]  
 148  De haemitriteo & eius materia. Cap XXXIII / De cura haemitritei. Cap XXXIIII / De tetrateo. Cap XXXV
 [sans numérotation]  
 149  
 [sans numérotation]  De epiala. Cap XXXVII
 150  De liparia. Cap XXXVIII
 [sans numérotation]  De cura epialos. Cap XXXIX / De cura liparia. Cap XL / De causa diuersitatis febrium ad inuicem interpolantium. Cap XLI
 151  
 [sans numérotation]  De diuersitate interpolatarum febrium propter qualitatem & quantitatem. Cap XLII
 152  De duplicatione & compositione febrium. Cap XLIII
 [sans numérotation]  De febre accidente propter dolorem haepatis splenis vel alterius membri. Cap XLIIII
 153  Serapionis de Febribus liber / De causis febris ephemerae. Cap I / De febre ephemera accidente ex calore solis & ab aere ualde aestuoso. Cap II
 [sans numérotation]  De febre ephemera accidente ex balneatione cum aquis stypicis. Cap IIII / De febre ephemera accidente ex cibis calidis. Cap V / De febre ephemera accidente ex labore corporis. Cap VI
 154  De febre ephemera ex ira. Cap VII / De febre ephemera accidente ex cogitatione et tristitia. Cap VIII
 [sans numérotation]  De febre ephemera accidente ex uigiliis. Cap IX / De febre ephemera accidente ex dolore inguinum. Cap X / De febre haectica. Cap XI
 155  De hectica seu de aldach. Cap XI
 [sans numérotation]  
 156  De febre synocho quae est febris sanguinae. Cap XII
 [sans numérotation]  
 157  
 [sans numérotation]  
 158  De febre tertiana, quae causatur ex putredine cholerae. Cap XIII
 [sans numérotation]  
 159  
 [sans numérotation]  
 160  De febre quotidiana, seu febre phlegmatica. Cap XIIII
 [sans numérotation]  
 161  
 [sans numérotation]  De febre quartana. Cap XV
 162  
 [sans numérotation]  
 163  De febre hemitritaea. Cap XVI / De febribus quae nominantur empialae et lipariae. Cap XVII
 [sans numérotation]  De febre quae fit cum communitate membri dolentis. Cap. XVIII / De syncope. Cap. XIX
 164  
 [sans numérotation]  De illis quorum virtus debilitatur cum sudore. Cap. XX / Halyabatis de Febribus Liber. De medela febris quae fit ex calore solis. Cap. I
 165  De medela febris diurnae quae fit ex densatione. Cap. II
 [sans numérotation]  De diurnae febris medela quae fit ex cibis potibus vel acutis medicaminibus. Cap. III
 166  De medela febris diei quae fit ex labore. Cap. IIII / De medela febris quae fit ex ira. Cap. V / De medela febris quae fit ex tristitia. Cap. VI
 [sans numérotation]  De medela febris quae fit ex uigiliis. Cap. VII / De medela febris quae fit ex apostemate. Cap. VIII / De communi medela febrium & putredine. Cap. IX
 167  De euacuatione humoris putridi. Cap. X / De regimine febrium per uictum. Cap. XI
 [sans numérotation]  
 158  
 [sans numérotation]  De tertianae purae febris medela. Cap. XII
 169  De tertianae non purae febris medela. Cap. XIII
 [sans numérotation]  
 170  De quartanae febris medela. Cap. XIIII
 [sans numérotation]  
 171  De quotidianae febris medela. Cap. XV
 [sans numérotation]  De continuarum febris medela. Cap. XVI
 172  
 [sans numérotation]  De medicamine febris compositae. Cap. XVII / De medela febris quae dicitur epileos & lipareos. Cap. XVIII
 173  De medelis feb. Quae 5 aut 6 accenditur die. Cap. XIX / De accidentium medelis quae febres sequuntur. Cap. XX
 [sans numérotation]  De appetitus defectu ciborum cum febre. Cap. XXI / De tussis & sitis & sternutationis medelis quae in febrem sunt. Cap. XXII
 174  De medela vigiliarum & obstupefactionis in feb. Cap. XXIII / De medela mollitiei naturae siccitatis uomitus, sudoris multi & arctati quae sunt cum febre. Cap. XXIIII / De medela defectus cum febre. Cap. XXV
 [sans numérotation]  De hecticae febris medela. Cap. XXVI
 175  
 [sans numérotation]  
 176  Actuarii filli Zachariae de Febribus Liber. De agnitione febrium. Cap. I
 [sans numérotation]  
 177  De ratione victus febrientium. Cap. II
 [sans numérotation]  De victu febrium continuarum. Cap. III
 178  De victu febrium intermittentium, & primum de tertiana. Cap. IIII
 [sans numérotation]  De cura quotidianae & quartanae. Cap. V / De febre hectica. Cap. VI
 179  Aurelii Cornelii Celsi De febribus Liber. De febrium generibus. Cap. I
 [sans numérotation]  De curationum diuersis generibus. Cap. II
 180  De febrium speciebus, & singularum, curationibus, & primo quando cibus febricitantibus dandus sit. Cap. III
 [sans numérotation]  Quando potiones febricitantibus dari expediat. Cap. IIII
 181  
 [sans numérotation]  Quomodo pestilentes febres curari debeant. Cap. V / Curatio semitertianae febris, quae hemitritaeos dicitur. Cap. VI
 182  Curatio lentarum febrium. Cap. VII / Remedia in febribus ad capitis dolorem, & praecordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem linguae. Cap. VIII / Remedia contra frigus, quod febrem praecedit. Cap. IX
 [sans numérotation]  Curatio horroris in febribus. Cap. X / Curatio quotidianae febris. Cap. XI / Curatio tertianae febris. Cap. XII Curatio quartanae febris. Cap. XIII
 183  Curatio duarum quartanarum. Cap. XIIII / Curatio quotidianae febris, quae ex quartanae facta sit. Cap. XV
 [sans numérotation]  Medicorum vetustorum latinorum de Febribus Tomus tertius. Q. Sereni de Febribus carmina
 184  C. Plinii Secundi de Febribus Liber. Ad febres calidas intercidendas. Cap. I / Hemitrritaeo depellendo. Cap. II
 [sans numérotation]  Febribus periodicis medensis. Cap. III / Quotidianae curandae. Cap. IIII / Tertianae curandae. Cap. V / Quartanae curandae. Cap. VI
 187  Garioponti de Febribus Liber. De febris definitione & generibus eius. Cap. I
 [sans numérotation]  De duiuersitatibus febrium. Cap. II / De periodicis febribus. Cap. III / De acutis febribus. Cap. IIII
 186  De febrium diuersitatibus. Cap. V / De curatione singularium febrium. Cap. VI / De natura febrium. Cap. VII
 [sans numérotation]  De typicis febribus. Cap. VIII
 187  De cognoscendis febrium causis. Cap. IX / De cognitione creticorum dierum in febribus. Cap. X
 [sans numérotation]  De creticis diebus. Cap. XI
 188  De creticis diebus acutarum febrium. Cap. XII
 [sans numérotation]  De distantia creticorum. Cap. XIII / De febrium speciebus. Cap. XIIII
 189  
 [sans numérotation]  De acutis febribus, uel sinochis. Cap. XV
 190  De tribus speciebus sinochi. Cap. XVI / De homotheni cura. Cap. XVII / De cognitione agmastici. Cap. XVII
 [sans numérotation]  De epagmastici cognitione. Cap. XIX / De distantia inter sinochum & sinochen. Cap. XX / De cognitione febris quae dicitur causon. Cap. XXI / De eadem passione. Cap. XXII
 191  De cardiacis quos diaphoreticos dicunt. Cap. XXIII
 [sans numérotation]  De eisdem cardiacis. Cap. XXIIII
 192  De typicis febribus, id est quotidianis. Cap. XXV / Item de cognitione ipsius. Cap. XXVI / De tertianae uerae cognitione. Cap. XXVII
 [sans numérotation]  De non uerae tertianae cognitione. Cap. XXVIII
 193  De duobus tertianis. Cap. XXIX / De quartana uera. Cap. XXX
 [sans numérotation]  Garioponti medici vetustissimi, De typicis febribus Liber. Prologus. Qui, & in quo tempore fiant. Cap. I
 194  De quotidiana non uera. Cap. II / De cognitione duarum quotidianarum. Cap. III / De tertiana simplici, & non simplici. Cap. IIII
 [sans numérotation]  De signis tertianae non uerae. Cap. V / De signis tertianae uerae, & nothae. Cap. VI
 195  De signis uerae quartane. Cap. VII / De quartana non uera. Cap. VIII
 [sans numérotation]  De quartana duplici. Cap. IX / De planetis. Cap. X
 196  Garioponti medici vetustissimi, De symptomatibus febrium Liber. Prologus
 [sans numérotation]  De dolore capitis. Cap. I
 197  De signis doloris capitis. Cap. II
 [sans numérotation]  De parotidis in febribus. Cap. III / De linguae asperitate. Cap. IIII
 198  De perielcosi. Cap. V / De fastidio cibi & potus. Cap. VI / De singultu. Cap. VI
 [sans numérotation]  De sicca & aspera lingua. Cap. VIII / De diaphoretica. Cap. IX / De sudoris distantia. Cap. X
 199  De iudicio eiusdem. Cap. XI / De sudoris praecognitione. Cap. XII / De impetu uesicae. Cap. XIII
 [sans numérotation]  De uigilijs. Cap. XIIII / De tremore in acutis febribus. Cap. XV / De malefactionibus. Cap. XVI
 200  De eadem & cura. Cap. XVII
 [sans numérotation]  
 101  
 [sans numérotation]  Constantini Aphricani de Febribus Liber. De ephemeris febribus Cap. I
 102  De causone. Cap. II
 [sans numérotation]  De tertiana febre. Cap. III
 103  
 [sans numérotation]  De synocho. Cap. IIII
 204  De febre quartana. Cap. V
 [sans numérotation]  De quotidiana febri. Cap. VI
 205  De synocha febris. Cap. VII / De synochis. Cap. VIII / De causone. Cap. IX
 [sans numérotation]  De tertiana febre. Cap. X / De quotidiana febre. Cap. XI
 206  De quartana & cura eius. Cap. XII
 [sans numérotation]  De haemitritaeis febribus. Cap. XIII / De hectica febre. Cap. XIIII
 207  
 [sans numérotation]  Ber. Gordonii de Febribus Liber. Quid sit febris. Cap. I / De febre ephimera. Cap. II
 208  
 [sans numérotation]  
 207  De causone. Cap. III
 [sans numérotation]  
 210  De tertiana. Cap. IIII
 [sans numérotation]  
 211  De febre sanguinea. Cap. V
 [sans numérotation]  
 212  De quartana. Cap. VI
 [sans numérotation]  
 213  De febre phlegmatica. Cap. VII
 [sans numérotation]  
 214  
 [sans numérotation]  De febribus compositis ut de septena, &c. Cap. VIII / De hectica febre. Cap. IX
 215  
 [sans numérotation]  De febribus pestilentialibus. Cap. X
 216  De sudore. Cap. XI
 [sans numérotation]  De uariolis, seu pustulis, quae dicuntur Graece exanthemata. Cap. XII
 217  
 [sans numérotation]  Petri de Abano quaestiones de Febribus. Questio I
 218  
 [sans numérotation]  
 219  
 [sans numérotation]  Quaestio II
 220  
 [sans numérotation]  
 221  
 [sans numérotation]  
 222  
 [sans numérotation]  Quaestio III
 223  
 [sans numérotation]  
 224  
 [sans numérotation]  
 225  Quaestio IIII
 [sans numérotation]  
 226  
 [sans numérotation]  
 227  Quaestio V
 [sans numérotation]  
 228  
 [sans numérotation]  
 229  
 [sans numérotation]  
 230  
 [sans numérotation]  
 231  Quaestio VI
 [sans numérotation]  
 232  
 [sans numérotation]  
 233  
 [sans numérotation]  
 234  
 [sans numérotation]  Quaestio VII
 235  
 [sans numérotation]  
 236  
 [sans numérotation]  Quaestio VIII
 237  
 [sans numérotation]  
 238  
 [sans numérotation]  Quaestio IX
 239  
 [sans numérotation]  
 240  
 [sans numérotation]  Arnaldi de Villanoua, de Febribus Liber. Caput I / De ephemera. Cap.II
 241  
 [sans numérotation]  
 242  De haectica. Cap. III
 [sans numérotation]  
 243  
 [sans numérotation]  De febribus continuis putridis. Cap. IIII / De synocha inflatiua. Cap. V
 244  De synocho putrido. Cap. VI
 [sans numérotation]  De causonide. Cap. VII
 245  
 [sans numérotation]  De emitritaeis, & primo de minori. Cap. VIII
 246  De tertiana uera. Cap. IX
 [sans numérotation]  
 247  
 [sans numérotation]  De tertiana notha. Cap. X
 248  De duplici tertiana. Cap. XI / De tertiana continua. Cap. XII / De quotidiana uera de phlegmate naturali. Cap. XIII
 [sans numérotation]  De quotidiana notha: & primo de ea quae fit ex phlegmate salso. Cap. XIIII
 249  De quotidiana quae fit ex phlegmate dulci. Cap. V / De quotidiana de phlegmatae acetoso. Cap. VI
 [sans numérotation]  De quotidiana de phlegmate uitreo. Cap. XVII / De febre quartana uera. Cap. XVIII
 250  
 [sans numérotation]  
 251  De quartana uera non siue notha. Cap. XIX
 [sans numérotation]  De febribus erraticis. Cap. XX / De quotidiana continua. Cap. XXI / De quartana continua. Cap. XXII
 252  
 [sans numérotation]  De febribus pestilentialibus propter aeris corruptionem factis & de regimine sanorum in pestilentia obseruando. Cap. XXIII
 253  
 [sans numérotation]  De feb. empiala, & liparia. Cap. XXXIII
 254  Philonii de Febribus Liber. De diffinitione & diuisione febrium in generali. Cap. I
 [sans numérotation]  De feb. ephimera in generali. Cap. II
 255  
 [sans numérotation]  De cura ephimerae in speciali. Cap. III
 256  De speciebus ephimerae propter actiones animales ut sunt accidentia animae, & propter somnum & quietem & uigilias. Cap. IIII
 [sans numérotation]  De ephimera propter dispositionem corporis quae sunt actiones, ut est labor. Cap. V
 257  
 [sans numérotation]  
 258  De febre acuta. Cap. VI
 [sans numérotation]  
 259  
 [sans numérotation]  
 260  
 [sans numérotation]  
 261  
 [sans numérotation]  
 262  
 [sans numérotation]  
 263  
 [sans numérotation]  
 264  De tertiana uera. Cap. VII
 [sans numérotation]  
 265  
 [sans numérotation]  
 266  De tertiana notha.
 [sans numérotation]  
 267  De causone. Cap. VIII
 [sans numérotation]  
 268  
 [sans numérotation]  
 269  
 [sans numérotation]  De synocha. Cap. IX
 270  
 [sans numérotation]  
 271  
 [sans numérotation]  De synocho. Cap. X
 272  
 [sans numérotation]  De febre quotidiana. Cap. XI
 273  
 [sans numérotation]  
 274  
 [sans numérotation]  
 275  
 [sans numérotation]  De quartana. Cap. XII
 276  
 [sans numérotation]  
 277  
 [sans numérotation]  
 278  
 [sans numérotation]  De febribus sompositis. Cap. XIII
 279  
 [sans numérotation]  
 280  De ethica febre. Cap. XIIII
 [sans numérotation]  
 281  
 [sans numérotation]  
 282  De marasmone. Cap. XV
 [sans numérotation]  
 283  De sudore. Cap. 16
 [sans numérotation]  
 284  
 [sans numérotation]  
 285  Nicolai Nicoli, de Febribus epitome. Febris quid sit. De febris subiecto. Calor febrilis quomodo consideratur
 [sans numérotation]  Febrium differentiae. Corpora ad febrem parata. Febrium causae quot sint
 268  Febrium signa generalia. Morbi tempora. De febre ephimera
 [sans numérotation]  Febris ephemere signa generalia. Curatio ephemerae febris. Cura febris ephemerae factae à tristitia, & à timore fit ut supra
 287  
 [sans numérotation]  
 288  
 [sans numérotation]  De febre hectica
 289  Curatio hecticae febris
 [sans numérotation]  
 290  De hectica senectutis
 [sans numérotation]  De febre putrida
 291  
 [sans numérotation]  
 292  
 [sans numérotation]  
 293  
 [sans numérotation]  
 294  
 [sans numérotation]  
 295  Uniuersalis curatio febrium putridarum
 [sans numérotation]  
 296  
 [sans numérotation]  
 297  
 [sans numérotation]  
 298  
 [sans numérotation]  
 299  De febre sanguinea
 [sans numérotation]  
 300  
 [sans numérotation]  
 301  
 [sans numérotation]  
 302  
 [sans numérotation]  
 303  
 [sans numérotation]  
 304  
 [sans numérotation]  
 305  
 [sans numérotation]  
 306  
 [sans numérotation]  
 307  
 [sans numérotation]  
 308  
 [sans numérotation]  
 309  
 [sans numérotation]  
 310  
 [sans numérotation]  
 311  
 [sans numérotation]  
 312  
 [sans numérotation]  
 313  
 [sans numérotation]  
 314