PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Génération de PDF

 
Della Porta, Giambattista.
Vici Aequensis : Apud Iosephum Cacchium, 1586.
Cote : 437.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de pages : 292
Veuillez choisir ce que vous souhaitez télécharger au format PDF : L'ouvrage complet  Une sélection de pages (à préciser ci-dessous)

 [sans numérotation]  [Plat]
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  [Page de titre] [Frontispice]
Image : Io. Baptistae Portae Neapolitani
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  Ill. et rever. Domino Aloysio Estensi S. R. E. Diacono Cardin. Amplissimo Ioan. Bap. Por. Neapolitanus
 [sans numérotation]  
 1  Prooemium
 2  
 3  
 4  
Image : [Cardinal Luigi d'Este]
 5  Io. Bapt. Portae Neapolitani De humana physiognomonia Liber primus. De mutua animi, & corporis consequutione. Cap. 1
 6  Ex corporeis notis etiam brutorum dispositiones dignosci posse. Cap. 2
 7  Antiquorum opiniones de physiognomonica scientia. Cap. 3
 8  Quibus modis maiores nostri physiognomonicam scientiam speculati fuerint, & tradiderint. Cap. 4
 9  Quomodo per totius corporis temperaturam de moribus sit coniectandum. Cap. 5
 10  De cordis temperaturae signis. Cap. 6 / Cerebri temperaturae deprehensiones. Cap. 7
 11  
 13  De nostri corporis humoribus, ex quibus mores conijci poterunt. Cap. 8
 14  Contra Platonem, & quomodo per animalium partes sit iudicandum. Cap. 9
 14  
 15  Contra Trogum, & quomodo è diuersis coeli locis hominum mores sint coniectandi. Cap. 10
 16  
 17  Contra Philonem, & quomodo ex apparentibus è facie moribus sit iudicandum. Cap. 11 / Quòd etiam per signa à contrario sumpta mores diiudicare possimus. Cap. 12
 18  Quod ex distinctione habituum, & passionum masculini, & foemini generis de moribus multa coniectantur. Cap. 13
 19  
Image : Tabulam hanc obuiam hic praefigendam duximus, quae anteriorem, & posteriorem corporis virilis faciem ex primas, ut singulae partes, quare toto opere meminerimus liquido conspiciantur
 20  
Image : Proposita hac modo figura leonis imago ad viuum delineatur ut eius partes cum virilibus comparandae commode spectentur
 21  
Image : In hac tabella femineam figuram expressimus auersam, & aduersam ut utriusque partis singula membra uniuerso opere commemoranda in aspectum venirent
 22  
Image : Hic ut pardalis forma ad viuum demonstretur maxime praestitimus, nam eius partes muliebribus comparatae eandem retinent similitudinem
 23  Quomodo per plures passiones etiam aliae indagandae. Cap. 14
Image : Subiecta tabella aquillae, & perdricis imagines praesefert, nec tam praesenti capiti, quam totius operi inseruiunt
 24  Quod à nutricibus etiam in motum cognitionem deuenire possumus. Cap. 15 / De iudicandi methodo, & quae signa praeferenda veniant. Cap. 16
 25  
 26  Quid sit physiognomonia. Cap. 17 / De syllogismo physiognomonico. Cap. 18
 27  
 28  Io. Bapt. Portae Neapolitani De humana physiognomonia Liber secundus. Prooemium
 29  De capite. Cap. 1
Image : Hac tabella maximum bubonis caput, & Vitellij Caesaris vastum exprimitur, ut ex marmorea statua, quae in Musaeo Hadriani Spatafori patrui doctissimi, & rerum antiquarum studiosissimi asseruatur, excipi curauimus
 30  
Image : Hic sagacis canis caput ostenditur, & Platonis capitis magnitudo, quod ex Musaeo Vincentij Portae fratis antiquarum imaginum exploratoris diligentissimi & adseruatoris excerpsimus
 31  Hominem minimi capitis ad superiorem, & sui corporis proportionem, & struthionem tibi ad viuum adfigi curauimus, ut facilius capituli ad ingentis corporis magnitudinem ratio consideretur
 32  
Image :
 33  
 34  
Image : In hac figura mediae magnitudinis caput inter reliqua cum leonino capite contemplare / Prima haec tabella in dextra sui parte non naturalem capitis formam refert, in qua anterior eminentia perit, posterior tumet sinistra verò secundum capitis innaturalem formam, in qua postica pars deperditur; anterior gibba
 35  In secunda hac tabella, à dextra parte tertia non naturalis capitis delineatur, in qua utrunque tuber anterius scilicet, & posterius intercidit, à sinistra naturalis [...]
 36  
Image :
 37  
Image : Visitur hic corui caput adamussim expressum, & humanum caput ad eius similitudinem delineatum
 38  De capillis. Cap. 2
 39  
Image : Priores figurae etiam praesenti inseruiunt capiti dum capillorum qualitates explicantur. [...]
 40  Crispi in extremitatibus capilli / Socratis imaginem, quam ex Musaeo Vincentij Portae fratris depingi curauimus ex marmorea statua huc adduximus ut caput caluitio deforme cerneretur
 41  Rari capilli
Image :
 42  Densi capilli / Capilli medii inter raros, et densos
Image : Indicet igitur dextra huius tabellulae caput mollibus, & implexis capillis suffultum, sinistra duris, & rigentibus alioqui satis inconcinnè mollitiem, & duritiem pictura delineari posse statuentibus
 43  Iterum leonis caput, & humanum ante oculos adhibuimus, ubi in utroque capillosum quoddam in fronte, & regione nasi descendens conspicitur, ne quidam curia, quod ad exactam verborum declarationem spectat, omissum videretur
 44  Descendentes à fronte capilli è regione nasi
Image :
 45  
 46  De coloribus capillorum. Cap. 3
 47  
 48  
 49  
 50  De fronte. Cap. 4
 51  
Image : In hac tabella obuia, est magno hominis frons, insigniuimus etiam bouinae frontis forma, in qua relata magnitudo conspicua est, sic & caeterae peculiares frontium similitudines seriatim tabellulis praeponentur
 52  Praesenti figura sullae frontis cum humana similitudo exprimitur inter utraque tempora angustissimè coarctatae
Image : Agnosae in hac tabella C. Caligulae Caesaris effigiem, in qua frontis latitudo conspicua, ut ex marmoreis statuis, & aeneis numismatibus Vincentij fratris collegimus
 53  
Image : Platonis frontis simulacrum hic designatur à dextris
 54  
Image : Hominis frons in quadratam figuram redacta cum leoninae collatione exacta praeponitur, quo minus in illius dignotione fallereris
 55  
Image : Asininae frontis imaginem oculis subijcere eonati sumus, ut circinati gibbi conuexitatis exactam figuram praestaremus
 56  
Image : Sagacis iconem etiam huic demonstrationi faciemus, ut minus planae frontis imago clarius exprimeretur, & oculis subijceretur / Caperatae frontis ad sui medium declinantis, vel erectae, accipe icones
 57  
Image :
 58  Domestici canis tranquilla, & exporrecta frons insinuatur hac tabella, è cuius region e humana ad eius modum expressa conspicua est
 59  
Image : Tauri, & leonis nubilam frontem hac figura pinximus cum humana, cuiusmodi irati effornare solent ne quid indiligentiae, & obseruationis contra nos criminatum sit
 60  
Image : Venatici canis cum episcynio supra oculos contemplare imaginem cum Actiolino Patauinorum tyranuo / Oppiamus venaticos canes describens, qui leones, & ferocia animalia inuadit, horribili ait supra oculos, & supercilia pelle. Tigridi etiam similis in ima fronte laxa pellis, epyscinion dictum. Ex eodem
 61  
 62  
Image : Suillum caput cum diuulsis ad nasum supercilijs, idemque humanum illius simulacrum exprimens, oculis subijcimus
 63  
 64  De cilijs. Cap. 6
 65  De temporibus. Cap. 7
Image : Praesens proponitur tabella C. Calligulae à dextris caput, in quo caua tempora commostrantur, quod ex marmoreis iconibus, aereisque numismatibus, quae in Vincentij Portae fratris adseruantur Musaeo, excerpsimus
 66  De auribus. Cap. 8 / Tabella humanae auris delineatione insignita proponitur, ut asininae collatione eius stolida magnitudo exquisitius dignoscantur
 67  
Image :
 68  Peculiari figura caninas aures in quibus cum humanis potissimum conuenirent, praeposuimus
Image : Simiae aures, & humanae illis similitudine respondentes è regione oculis subijcimus hac figura
 69  
Image :
 70  
Image : Tabella ad commostrandum molossi canis caput parata, & praecipue in eos moderatas aures
 71  De naso. Cap. 9
 72  
 73  
Image : Tabella haec obuia corui caput cum humano sibi vendicant, in qua nasus in utroque ut ad viuum deliaretur attendimus diligenter
 74  
Image : Praesens commostrat figura aquilae caput, cuius nasum incuruum cum Sergij Galbae naso comparandum concinnè spectandum se offert
 75  
Image : Hoc schoemate galli nasus incauus, cum conuexa circulari frontis superficie exprimitur, cum humano ad cuiusmodi formam effigiato, infra describendo
 76  Suis crassus à summo inspicitur hic nasus, è cuius regione hominis similitudine petendus
Image : Si bouis nasum inspexerimus, & hominem similem effigiauerimus, vil ab hac, quae hic cernitur figura, longe aberit, ita affabre in imo crassus deducitur
 77  
Image : Canis haec imago in multis cernitur figuris, sed hic domestici canis acuti nasi icon exhibetur, homini similem ostensuri
 78  Leonis nasus depingitur, è directo intuenti humanus occurret, quo sibi inuicem comparari possunt
Image : Auicularis rostri ostendendo imaginem, cum tenuis nasi humani comparando, potissimum haec inseruit figura
 79  
Image : Etiam venatici, vel molossi canis imaginem apponere libuit, ut expressius nasus cernatur
 80  
Image : Hac figura hominis simum nasum finximus, simiae simillimum quem in viuis obseruauimus
 81  
Image : Etiam simum cerui nasum depinximus cum Socrate comparandum, cuius effigiem ex Musaeo fratris, & marmorea statua decerpsimus
 82  Generosi equi hiulcas nares, & hominis appinximus
Image : Tauri, & hominis hiantes nares ad viuum depictas praesenti figura uidere est
 83  De vultu. Cap. 10
Image :
 84  
 85  
 86  
 87  De facie. Cap. 2 / Asininae, & magnae faciei subsequitur imago, quum prior tabula bouinam ostenderit
Image : Bouis imago cum magna facie spectanti se exhibet
 88  
Image : Hac tabula felis, & paruae faciei detegitur imago
 89  
Image : Sequens eiusdem faciei paruitatem, & simiam exprimit, perinde ac si praecedentem subsequeretur tabellam
 90  
Image : Hic denuò bouinam faciem adduximus, cuius beneficio exquisitius carnositatem contemplari licet
 91  Occurens haec oculis figura ossosam ostentat assini faciem, in sequentibus, cerui, & simiae
 86  
Image : Ossiosa cerui facies ostentatur
 83  Oblonga canis facies, cum è regione humana ostenditur
Image : Eadem simia ossosa facies
 94  
Image :
 95  De genis. Cap. 12. / Cati, simiae imago in multis occurrit figuris, formam, & artus ostensuris, nunc ad exiles tantum genas commostrandas exhibetur
 96  
Image :
 97  
 98  De facie pulchris, deformibusque. Cap. 13
 99  
 100  
 101  De faciei, & corporis colore. Cap. 14
 102  
 103  
 104  
 105  De labijs. Cap. 15. / Asini crassum labrum inferiori propendens hic spectandum adduximus, ut neminem hominis labrum ad eius similitudinem delineatum lateat: simiae verò cum humano require
 106  
Image : Ecce denuo leonis iconem adducimus, quae labro exili inferiori propendenti in humano ore ostendendo plurimum iuuat. Similiter molossi canis labra sic etiam conformata, quere
 107  
Image : Hic denuo facit aeluri, & hominis figura, ut exilia labia in paruo ore contemplentur
 108  Tumens gengiua in superiori labio in canino rictu, eademque in humano conuisitur praesenti icone
Image : Suillus, & humanus vultus ad amussim delineatus conspicitur, ut gracilia labia ad caninos dentes tumentia commostret
 109  
Image :
 110  De ore. Cap. 16 / Ad virile os magnum demonstrandum leonis figuram, & humanam huc denuo duximus reportandam, ne quid exemplo eguisse videretur
 111  
Image :
 112  Arietis os diductum, & humanum adduximus, quum quam afferremus opportunam iudicare nequissemus
Image : Crassum, & protensum suillum os ferimus, ut humanum similiter efformatum oculis subijceretur
 113  
Image :
 114  De dentibus. Cap. 17
Image : Sinistrae tabellae pars in superiore maxilla dentes raros, & infirmos conspicuos ostensura, inferiori verò magnos, firmos, & spissos
 115  
 116  De lingua. Cap. 18
 117  De anhelitu. Cap. 19
 118  Des suspirijs. Cap. 20
 119  De risu. Cap. 21
 120  
 121  De voce. Cap. 22
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  De loquela. Cap. 23
 129  
 130  De maxilis, & mento. Cap. 24
 131  In vera Socratis imagine os inter mentum, & nasum profundum latitans obtulimus
Image : Bifidum mentum pulchrè obuia figura depictum refert in dextra imagine
 132  
Image :
 133  De collo. Cap. 25
 134  Tabula haec pinguis suilli colli, & humani figura insignita est, it mutua collatione mores vestigentur
Image : Quale crassum hominis collum esse deceat ostensuri, taurinum, ut commodius effingi potuit, spectandum exhibemus
 135  Praesens figura, quae colli longitudinem, & exiguitatem struthionis, & hominis potissimum subseruit, delineatur
Image :
 136  
Image :
 137  
 138  
 139  
 140  De gutturae. Cap. 26
Image : Prominens viri guttur, & auis praesenti figura indicamus
 141  De clauiculis. Cap. 27
Image : Socratis imaginem attulimus, ut in marmoribus habetur, in qua clauiculae non apparent, sed pars obstructa, & plana
 142  De ceruice. Cap. 28
Image : Inspice à dextris obesam Neronis ceruicem
 143  De spatulis. Cap. 29
 144  De dorso. Cap. 30
 145  De metaphreno. Cap. 31
 146  
Image : Praesentibus equi, & viri figuris ostendendis facit proposita tabella, ut supinum metaphrenum oculis subijciat
 147  De gibbis. Cap. 32
Image : Viri dorsum auium instar pilis ob situm, ut intueri queat quisque ob oculos ponere licuit
 148  De costis. Cap. 33
 149  De lumbis. Cap. 34
 150  De humeris. Cap. 35
 151  
 152  
 153  De pectore. Cap. 36
 154  
 155  De mammilis. Cap. 37 / De ventre. Cap. 38
 156  
 157  De umbilico. Cap. 39
 158  De pudendis. Cap. 40 / De ulnis. Cap. 41
 159  
 160  De manibus. Cap. 42
 161  
 162  
 163  
 164  De digitis. Cap. 43
 165  De coxendicis. Cap. 44
 166  De natibus. Cap. 45
 167  De foemoribus. Cap. 46
 168  De genu. Cap. 47 / De tibijs. Cap. 48
 169  
 170  
 171  De suris. Cap. 49
 172  De talis pedum. Cap. 50
 173  De pedibus. Cap. 51
 174  De digitis pedum. Cap. 52
 175  
 176  De unguibus. Cap. 53
 177  De incessu. Cap. 55. Longo gressu ambulantes
 178  
 179  
 180  
 181  
Image : Erenae ceruicis equus, & vir se insinuant hac tabellula
 182  De magnitudine, & paruitate corporum. Cap. 56
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  Io. Bapt. Portae Neapolitani De humana physiognomonia Liber tertius. Prooemium
 189  De oculorum quantitate. Cap. 1
Image : Tabulam bouinos oculos afferentem adducimus, ut horum exemplo humani opportunius coniectarentur
 190  
 191  
Image :
 192  De angulis oculorum. Cap. 2 / De genis oculorum. Cap. 3 / Dextris figuram inspicies, quae supra & infra oculos vessiculas tumidas habet
 193  
Image :
 194  De pupillis oculorum. Cap. 4
Image : Ouis figuram adducimus in qua latas pupillas contemplari licebat
 195  
Image : Ecce ichneumonem ad viuum effigiatis adducimus, qui adhuc sedula cura diligentissimi nostri Ferdinandi Imperati viuus adseruatur, in quo paruae pupillae detegentur
 196  
 197  De oculorum situ. Cap. 5
 198  
 199  
 200  De coloribus oculorum. Cap. 7
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  De varijs oculis, & primo de granitis. Cap. 8
 207  
 208  
 209  De oculis cum versicoloribus circulis. Cap. 9
 210  De oculis obscuris, vel claris. Cap. 10
 211  De oculis splendentibus. Cap. 11
 212  
 213  De motu oculorum, & primo de stantibus. Cap. 12
 214  
 215  
 216  De oculis se mouentibus. Cap. 13
 217  De vibrantibus oculis. Cap. 15 / De oculis se claudentibus. Cap. 16
 218  De oculis frequenter se aperientibus. Cap. 17
 219  De claudentibus sese, & aperientibus oculis. Cap. 18
 220  De oculis nictantibus. Cap. 19 / De non conniuentibus oculis. Cap. 20
 221  De mobilitate oculorum. Cap. 21
 222  
 223  De oculis ridentibus. Cap. 22
 224  De oculis tristibus. Cap. 22
 225  De sursum, deorsumque oculis directis. Cap. 23
 226  De limis oculis. Cap. 24
 227  
 228  Io. Bapt. Portae Neapolitani De humana physiognomonia Liber quartus. Prooemium
 229  De iusti, & iniusti figura. Cap. 1
 230  De probi viri figura. Cap. 2 / De improbi viri figura. Cap. 3
 231  
 232  
 233  De infidelis, & fidelis viri figura. Cap. 4 / De prudentis, & imprudentis viri figura. Cap. 5
 234  De ingeniosi viri figura. Cap. 6
 235  
 236  De hebetis viri figura. Cap. 7
 237  
 238  De memoris, & obliuiosi viri figura. Cap. 8
 239  De audacis viri figura. Cap. 9 / De timidi viri figura. Cap. 10
 240  
 241  
Image :
 242  De cinoedi viri figura. Cap. 11
 243  
 244  De fortis viri figura. Cap. 12
 245  
Image :
 246  
 247  
 248  De inflati viri figura. Cap. 13 / De pussillanimi viri figura. Cap. 14
 249  De magnanimi viri figura. Cap. 15
 250  De auari viri figura. Cap. 16 / De liberalis viri figura. Cap. 17
 251  De iracundi viri figura. Cap. 18
 252  
 253  De stolidi viri figura. Cap. 19 / De mansueti viri figura. Cap. 20
 254  De intemperantis viri figura. Cap. 21
 255  
 256  
 257  De stupidi viri figura. Cap. 22 / De temperati viri figura. Cap. 23
 258  De impudentis viri figura. Cap. 24
 259  De verecundi viri figura. Cap. 25 / De tristis viri figura. Cap. 26
 260  De amari viri figura. Cap. 27
 261  De iucundi viri figura. Cap. 28 / De arrogantis viri figura. Cap. 29
 262  De simulatoris viri figura. Cap. 30 / De mendacis viri figura. Cap. 31 / De veracis viri figura. Cap. 32
 263  De adulatoris viri figura. Cap. 33 / De molesti viri figura. Cap. 33 / De inuidi viri figura. Cap. 34
 264  De impij viri figura. Cap. 35
 265  De misericordis viri figura. Cap. 36 / De iniuriosi viri figura. Cap. 39 / De talorum amatoris viri figura. Cap. 40
 266  De loquacis viri figura. Cap. 41
 267  De inefficacis, & efficacis viri figura. Cap. 42
 268  De fatui improbi viri figura. Cap. 43
 269  De horoici viri figura. Cap. 44
 270  
 271  Nevi, uel signa, in facie apparentia, in qua corporis parte reperiantur praesagiri. Cap. 45
 265  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  [Plat]