PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Génération de PDF

 
Cote : 33263.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de pages : 228
Veuillez choisir ce que vous souhaitez télécharger au format PDF : L'ouvrage complet  Une sélection de pages (à préciser ci-dessous)

 [sans numérotation]  [Page de titre]
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  D. Dom. C. Bouuard Christianissimi Regis Lodoici XIII. Consiliario & Comiti Archiatrorum illustrissimo. Foelicitatem perpetuam
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  Ad Lectorem candidum, de Methodi huius ratione et instituto. Praenotio
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  Monitum
 [sans numérotation]  [Note manuscrite]
 [sans numérotation]  Methodi Aphorismorum dispositivae generalis Index, hoc schemate
 [sans numérotation]  
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  Prooemium omnium Aphorismorum
 [sans numérotation]  Methodi Aphorismorum dispositivae Sectio prima. Complectens diorismos & dogmata ad Aetiologiam spectantia; Ac praesertim de Causis morborum procatarcticis, siue rebus non naturalibus, corporis nostri symmetriam immutantibus, agentia. Praefatio et ducti à Causis exordij ratio
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 1  Aphorismi de Aere per tempora anni causarum evidentium corpori nostro salubrium, insalubriùmve praesigniori. Et de Morbis variis ab eius aduersa constitutione prognatis. Proemii vero loco Aphorismus generalis, hic impositus; quo statuuntur genera Causarum euidentium insigniora, scilicet Aër atque Diaeta
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  Aphorismi nonnulli De causis quibusdam morbificis, externè quoque corpori occursantibus. Et paresertim calore, & frigore nimio alternatibus, & velut aquae corpori perfusa, ac medicamentis admotis
 13  
 14  
 15  Aphorismi De caeteris morborum causis, euidentibus, seu rebus non naturalibus immoderatis, scilicet cibo & potu &c.
 16  
 17  
 18  Aphorismi De aetatibus, earumque morbis variis subiuncti
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  Methodi Aphorismorum dispositiuae Sectio secunda. Complectens Aphorismos, ad Simioticen spectantes, siue de signis insalubribus sententias, tùm Diagnosticas, tùm Prognosticas. Praefatio
 25  
 26  
 27  
 28  Aphorismi primo de diagnsoi, seu signis diagnosticis affectuum praeter naturam generatim; Numero pauci, iique duntaxat, De signis partis affectae, seu sedis morbi, in genere
 29  
 30  Aphorismi De prognosi, seu Prognosticae sententiae. Prognosticum morbi venturi / De signis prognosticis morborum. Et primo de signis criticis, in morbis acutis; ac praesertim febribus
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  Aphorismi De signis prognosticis salutis et mortis, In morbis acutis, ac praesertim febribus. Primò, cautiones quaedam generales in praedicendo
 41  Prognostica ab ipsa morbi idea, puta ab ipsa febre
 42  Prognostica ex symptomatis deprompta. Et primò ex actionibus laesis, atque in primis; animalibus
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  Prognostica ab ametria in excretis
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  Prognostica a qualitatibus corporis immutatis. Et partium quarumdam corporis statu vitioso
 54  Prognostica a constitutione quarumdam corporis partium deprauata
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  Prognostica a rebus naturalibus, & non naturalibus quibusdam deprompta
 60  
 61  Aphorismi Prognostici, longitudinis & breuitatis morbi
 62  
 63  
 64  
 65  Aphorismi De signis magnitudinis, aut leuitatis, morbi
 66  
 67  Methodi Aphorismorum dispositiuae, Sectio tertia. Complectens Aphorismos spectantes ad particularem affectuum praeter naturam, in specie singulas corporis partes obsidentium vel aetiologiam, diagnosim, prognosim, & therapiam. Praefatio
 68  
 69  
 70  
 71  Aphorismi De affectibus praeter naturam partium internarum. Et primò, de cerberi pathematis; praesertim vero de actionum animalium noxis. Ac in primis, De laesione rationis eaque insigni in delirio. Et I. De phrenitide, ac simplici ut aiunt delirio
 72  
 71  
 72  De mania / De melancholia
 73  
 74  De motus laesionibus, primò de apoplexia
 75  De epilepsia
 76  De convulsione
 77  
 78  De sensus tactus in capite insigniori noxa, scilicet dolore capitis
 79  De oculorum affectibus praeter naturam
 80  De affectibus aurium
 81  De narium, affectibus praeter naturam
 82  De oris, linguae, dentium affectibus
 83  De gutturis et faucium afefctibus praeter naturam, & praesertim de angina
 84  
 85  De pectoris affectibus praeter naturam. I. De peripneumonia
 86  De pleuritide
 87  De empyemate / De asthmate, et gibbo
 88  De destillatione in pectus / De tussi / De sputo sanguinis & puris
 89  
 90  De phthisi
 91  De ventriculi affectibus praeter naturam. Et I. vomitu
 92  
 93  II. De singultu / De capacitatis abdominis affectibus praeter naturam. Et I. Hydrope
 94  
 95  
 96  De abscessu ventris / De dolore in abdomine
 97  De omenti prolapsu per vulnus / De intestinorum affectibus praeter naturam. I. De phlegmone / De ileo
 98  De colico dolore
 99  DE alvi fluore. I. Diarrhoea
 100  De dysenteria
 101  
 102  De lienteria / De stricta et sicca aluo atque humida
 103  De hepatis affectibus praeter naturam. Et I. Inflammatione & abscessu
 104  De hydatibus iecoris / De dolore a flatu
 105  De ictero
 106  De haemorrhoidibus / De renum affectibus praeter naturam. I. De exulceratione & venarum in ijs ruptione
 107  De affectu, renum diuturno, & acuto, ac de abscessu
 108  De stranguria & dysuria
 109  De vesicae affectibus praeter naturam
 110  
 111  De meatu urinario tumore affecto / I. De podagra
 112  
 113  De ischiade
 114  De mulierum affectibus praeter naturam. Et I. Non praegnantium verbi gratia, uteri phlegmone & abscessu, &c.
 115  De mensium fluore nimio & suppressione
 116  
 117  
 118  De mammarum phlegmone / De mulierum praegnantium pathematis, ac primo de cognatis atque propriis. Conceptionis signa
 119  
 120  De foecunditatis & sterilitatis, causis & signis
 121  
 122  De abortus causis & signis
 123  
 124  
 125  
 126  De partu difficili & secundae mora / De mulierum praegnantium nonnullis affectibus, cum viris communibus. Aph.. Pauci
 127  De remediis maioribus, scilicet catharsi & phlebotomia. In curatione morborum praegnantium magna cautione usurpandis
 128  Aphorismi De partium externarum affectibus praeter naturam; Nempe solutionis continui generibus, extra conspicuis. Et primo de tumoribus
 129  
 130  
 131  
 132  Aphorismi De ulceribus
 133  
 134  
 135  Aphorismi De vulneribus
 136  
 137  De vulneribus cerebri speciatim
 138  
 139  Aphorismi Ad febrium curationem spectantes, pauci
 140  
 141  Methodi Aphorismorum dispositive Sectio quarta. Praescribens leges therapeuticas, medendi Methodum universalem statuentes. Praefatio
 142  
 143  
 144  
 145  Aphorismi De scopo vitali, scilicet conservatione naturae virium in aegris instituenda, victus seu alimenti, praesertim subsidio usu recto, conuenientique ratione exhibendi: id est De diaeta seu victus ratione proprie sumpta, nempe alimentorum usu legitimo in aegris atque obiter, in conualescentibus & sanis: primo De victus forma idonea, plena seu crassa, tenui vel exquisita. Et quantitate, deffinienda, siue dosi scopia, maiori vel minori
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  De victus qualitate conuenienti praescribenda
 153  De victus tempore idoneo eligendo
 154  
 155  
 156  Quae alimenta, morbis nonnullis conueniant
 157  
 158  De consuetudine in victus ratione, ac usu omnium rerum non naturalium spectanda
 159  
 160  Aphorismi De scopo curativo, siue ablatione affectuum praeter naturam per remedia, recta ratione usurpata, ineunda. Remedium, seu auxilium curatiuum, in genere statuitur ab Hippocrate. Contrarium, affectus praeter naturam destructiuum / In specie vero remediorum genera statuuntur
 161  
 162  
 163  
 164  Aphorismi De vacuatione, humorum redundantiae remedio ac primo de vacuatioen sanguinis per venae sectionem, seu phlebotome
 165  
 166  
 167  
 168  De vacuatione, per medicamentum, seu purgatione humorum vitiosorum; ac praesertim per aluum, aut vomitum, eiusque usu & administratione recta. Primo, quinam qualesve humores, in genere, ac specie purgationem postulant
 169  
 170  Qui purgatione euacuandi sint, corpora nempe cacochymia scatentia signis nonnullis hic designantur
 171  
 172  Qui purgatione non sunt euacuandi
 173  De praeparatione purgationi praemittenda
 174  An per aluum aut vomitum
 175  
 176  
 177  
 278  De tempore, purgationi apto eligendo, ac intempestiuo, cauendo
 179  
 180  Quae relinquuntur in morbis à crisi, recidiuas facere consueuerunt
 181  De quantitate purgationis definienda, seu medicamenti purgantis vi, ac mole, maiori vel minori statuenda
 182  De modo usurpandae purgationis quantitatis, aut semel, ac uniuersim; aut partitis vicibus, seu kath'epikrasin
 183  De molitione post sumptionem medicamenti purgantis, nonnunquam adhibenda
 184  De signis purgationis perfectae & utilis
 185  De signis purgationis inutilis ac violentae
 186  Praeceptum, medicae praxeôs veluti corollarium de usu remediorum
 187  De mitigatione symptomatum vehementium quandoque molienda. Ac praesertim insigniorum nempe doloris & humorum praeter naturam fluoris. Aphorismi pauci. Primò de doloris solatione diuersis modis ineunda
 188  De prater naturalis humorum fluoris remediis, ac primo humorum utilium effluxus siue sanguinis, seu alius humoris naturalis & utilis
 189  Adstrictione praesidiis multis ab Hippocrate in Aphor. Praestitutis, ineunda, scilicet
 190