PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Génération de PDF

 
Cote : BIU Santé Pharmacie RES 5020 (2).
Ex-dono sur le plat supérieur "Pro communi biblioteca pharmacopeorum urbis lutetiae" ; et sur le plat inférieur : "A diligentia et labore N. De Bourges E.G. Chubere V. Bourdin G. Devouges 13 novemb. an 1570"
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de pages : 284
Veuillez choisir ce que vous souhaitez télécharger au format PDF : L'ouvrage complet  Une sélection de pages (à préciser ci-dessous)

 [sans numérotation]  [Page de titre]
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  Illustrissimo viro, domino ioanni ab hangesto, episcopo et comiti noviodunensi, Patricióque Franciae, Ioannes Sturmius. S. P. D.
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  Simplicium medicamentorum his libris à Galeno traditorum index alphabeticus. Prior numerus paginá indicat, secundus versum
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [sans numérotation]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 1  Claudii Galeni Pergameni de simplicium medicamentorum facultatibus liber primus, Theodorico Gerardo Gaudano interprete. Quid dicatur. Medicamentum, & quid facultas : & quomodo baec quidem actu, illa verò potentia existat. Cap. I
 2  Quo pacto quanob iudicare facultatem oporteat. Cap. II / Quo pacto discernatur quod ex accidente quid faciat, ab eo quod propria facultate. Cap. III
 3  De aquae facultate. Cap. IIII
 4  Quo pacto iudicemus aquam puram. Cap V / Demonstratio, qua ostenditur aquam frigefacere ex cerati, quod ex ea conficitur, effectu. Cap VI
 5  Quòd aqua potabilis humida sit. Cap. VII / Quòd aqua adventitium calorem nacta, semper quidem humectet, non autem semper calfaciat : verum in ipso quidem perfusionis tempore calfacere, postea vero frigefacere consueurit. Cap. VIII
 6  Si à rebus caeteris de medicinarum facultate colligi quid oporteat, ex ignis cum illis commercio faciendum esse iudicium. Cap. IX
 7  Quot & quae praedefiniri oporteat, ut liceat ex alicuius affectione quae ad ignem est, & quo pacto aduersum nos id ipsum afficiatur, colligere. Cap. X / Quòd quae subtiliorum sunt partium, promptius propriam exerant actionem, quàm quae crassiorum, tametsi eandem cum illis facultatem obtineant. Cap. XI / Quòd pharmaca, quae paruá sortita sunt molé corporeá, magis agant op quae magnam. Cap. XII
 8  Medicamenta parem etiam sortita tum facultatem, tum consistentiam, quanto rarioribus applicentur corporibus, tanto ocyus actionem suam exercere. Cap. XIII
 9  Quòd corpora rariora citius ab igne accenduntur, quàm quae sunt spissiora. Cap. XIIII / Aquam tenuium esse partium, nec unquam nos ex sua natura excalfacere. Cap. XV
 10  Non simpliciter quod citius ab igne accenditur, id ad nos quoque apparere calidius. Cap. XVI / Non quod citius à frigore congelascit, eo quod tardius, absolute frigidius existimare licere, sed inter ea quae parem sortita sunt consistentiam. Cap. XVII
 11  Quo differat congelatio à refrigeratione. Cap. XVIII / De aceto. Cap. XIX
 12  Perperam multos cauterii instar acetum pronunciasse calidum. Cap. XX / Qua methodo cognoscere liceat an calidum sit acetum. Cap. XXI
 13  Quibus rationibus sint usi tum hi qui summe calidum, tum hi qui summe frigidum esse acetum pronunciarunt. Cap. XXII
 14  Quòd acteum neutrum esse dicimus, ut ad summe calida, & summe frigida, quia neutrius extremorum est particeps. Cap. XXIII / Quo pacto aërem dicamus tenuium esse partium, & nec omnem ignem esse tenuium partium, nec quicquid tenuium est partium, esse ignem. Cap. XXIIII
 15  Non omne quod mordax est, tenue esse aut calidum. Cap. XXV / Quomodo acetum obscure videatur calfacere. Cap. XXVI
 16  Veteres medicos perperam indefinitam reliquisse facultatis eiusdem generis medicamentorum qualitatem. Cap. XXVII / Perperam superioris seculi homines à compositis medicamentis orsos, eorum quae in illa ingrederentur simplicium pharmacorum iudicasse facultates. Cap. XXVIII
 17  Quòd & empiricis contradicendi praebeant occasionem, qui citra iudicium ac discrimen & simpliciter compositis omnibus facultatibus fidem habent. Cap. XXIX
 18  Sensus haud contemnedos esse, tanquam ad explorandas simplicium medicaminum facultates sint insufficientes. Cap. XXX / Utrum in oxycrati potu acetum admistum sit duntaxat ut aquam deducat : an etiam ut ipsum quoque refrigeret. Cap. XXXI
 19  Quae sit sitis causa. Cap. XXXII / Medicamentum quod in iudicium venit : non mistum, sed simplex esse oportere. Cap. XXXIII
 20  Quòd neque adstrictoria omnia conglutinent, neque conglutinatoria item omnia adstringant. Cap. XXXIIII / Quòd non omnia adstringentia refrigerent. Cap. XXXV
 21  Perperam herodotum ac dioscoridem quaecunque aut profluuiis, aut disenterijs mederentur, adstringentia censuisse. Cap. XXXVI / De propriis sensus cuiusque sensibilibus. Cap. XXXVII
 22  De propriis linguae sensibilibus. Cap. XXXVIII
 23  Qua differat adstringens ab austero & acerbo. Cap. XXXIX
 24  Non ad totam rerum naturam iudicandas medicamentorum facultates, sicut naturales philospophi faciunt, sed ad nostram naturam. Cap. XL
 25  
 26  Quòd sophistae, qui fidem sensibus abrogant, demonstrationis principia incertiora quàm quae demonstrantur efficiant. Cap. I
 27  Quòd abunde sufficiat iudicandis medicamentorú facultatibus, quae per sensum accipitur experientia, iunctis duntaxat paucis epilogismis, sive rationibus communibus. Et quo pacto rationem experientiae subscribere oporteat. Cap. II / Quòd neob à colore, neob ab adore, neob à consistentia, aut conglaciatione, neob à duritate, neob à leuitate ratiocinari de medicinarú facultate oporteat. Cap. III
 28  
 29  Quòd sophistae rationibus haud usi sint scientificis ad ea lemmata, sive sumptiones, ex quibus perperá de medicinarú facultatibus colligút, sed aut ex inductionibus, aut ex exéplis. Cap. IIII / De oleo aduersus archidamum. Cap. V
 30  
 31  Quod praeterquam quòd pugnantia de olei facultate archidamus afferat, insuper impropriis utatur exemplis. Cap. VI
 32  Quomodo frigidum paremus loeum. Cap. VII
 33  De differentiis proprie vocati olei. Cap. VIII / Quomodo cuiusque medicamenti facultatem experiri oporteat. Cap. IX / Quòd non solum in explorandis medicamentis medici hallucinentur, sed etiam in opinionibus quas habent de affectibus. Cap. X
 34  Quòd ut quis probe de olei facultate ratiocinetur, debeat etiam affectionem hominis aestimare, & de ipso oleo quale sit praefinire. Cap. XI / Quòd salsuginosa & acria ex accidente quandoque morsui medeantur, nempe secum quod mordicat educentia. Dulcia vero & epicerastica contrà morsum etiam aliquando ex accidente exasperant, nimirum cum unà corrumpantur, & foueant alántque cacochymian. Cap. XII
 35  De lacte. Cap. XIII
 36  Quomodo discernendum sit, à cacochymísne mordicatio sanata sit, an ab epicerasticis, hoc est temperantibus. Cap. XIIII
 37  De ratione abluendi & candida faciendi medicamenta. Cap. XV / Quòd non colligatur oleum ex eò quòd ad tussim quendam cieat impetum, proinde esse mordax : neque enim omne quod ad tussiendum impetum ciet, mordax est : neob solum quod mordax est, ad tussim impetú mouet, sed & quae pinguia sunt. Cap. XVI
 38  Quomodo & per quae ad tussim impetum cieri contingat. Cap. XVII
 39  Quot modis aqueum & tenue excrementum ab oleo separari queat. Cap. XVIII
 40  Quòd perperam archidamus inaequalem ex oleo frictionem asseruit. Cap. XIX
 41  Redarguit prauam medicamentorum facultates inueniendi rationem. Cap. XX
 42  
 43  Quae sit recte experiundae olei facultatis ratio. Cap. XXI
 44  Quòd oleum ex eorum sit numero quae ex aequo nos excalfaciunt. Cap. XXII
 45  Quaenam sint principia tantae de medicamentorum facultatibus ambiguitatis. Cap. XXIII / Quòd compluribus nos modis calfacere oleum appareat, nempe ut alimentum, ut medicamentum, ut tegumentum : & quòd excalfacientium nos ac refrigerantium medium quodammodo obtineat. Cap. XXIIII
 46  
 47  Quòd medium sit oleum inter humectantia nos, & exiccantia. Cap. XXV
 48  Quod materiae rationem obtinet, in mistis mediam tenere temperiem debere, alioquin enim futurum, ut mistorum sibi aduersetur actioni. Cap. XXVI
 49  De rosaceo. Cap. XXVII
 50  Cap. I / Quot modis dicatur calidum, humidum, frigidum, siccum. Cap. II
 51  Ad quid, & quae nominum distinxisse significata cinduxerit. Cap. III / Quòd cum duplicia sint genere quae alterant, alia specifica, alia minime, in specificorum genere consistant medicamentorum facultates. Cap. IIII
 52  Quòd solis philosophis conuenit de calido, frigido, humido, & sicco, ut ad totam naturam distinguere, medicis vero ut ad homines. Cap. V / Quòd per exuperantiam dici, bifariam apud philosophos accipiatur, nempe ubi aut mole quid exuperat, aut qualitate. Cap. VI
 53  Quomodo iudicanda sint quae ex media sunt temperie, nempe si mediae temperaturae similem ipsa temperaturam obtineant. Cap. VII
 54  Quòd saepenumero pro corporis nostri dispositione, quod per se calidum erat, refrigerare est visum : quódob per se erat frigidum, excalfacere. Cap. VIII
 55  Quòd experientia cognoscere iudicaréque medicaminum facultates oporteat. Cap. IX
 56  De rosis, & quod ex eis conficitur, rosaceo, tum chamaemelo, & lini semine. Cap. X
 57  Quòd pro diuersis corporum affectibus aliàs aliter agere sunt natat tum quae mediae téperaturae medicamenta sunt, tum quae paulum in alterutrá partem declinant. Cap. XI / Quòd ex aequo & quod curatur, & quod curat, à medio dissidere debeat, ídque utroque in contraria recedente. Cap. XII
 58  
 59  Quòd generales medicamentorum facultates, ad mediam referentes temperiem, expendere oporteat. Cap. XIII
 60  Quòd quae sensu simplicia videntur medicamina, persaepe compositas obtineant vires, imò vero etiam nonnunquam contrarias. Cap. XIIII / Quòd & brassica duas, eásob contrarias, in sese facultates obtineat. Cap. XV
 61  
 62  
 63  Quam ob rem lingua, tangentibus ipsam dissimilaribus corporibus, ac per diversas eius partes simul agentibus, non quam in omnes illa partes inferunt, percipit affectionem, sed ea ex parte primo affecta in totam ipsius diffunditur substantiam. Cap. XVI
 64  
 81  
 82  Quòd per acerbi saporis exolutionem nascatur & austerus sapor, & acidus, & dulcis, ac pinguis. Soluitur autem acerbus sapor, cum frigidus sit & terrenus, aut excalfactione, aut humectatione, aut simul utraque. Cap. VIII
 83  Quòd amara ab immodico nascantur calore, & immodice sint calida : dulcia vero omnia calida sint miti caliditate, quaeob non supra modú nostram exuperet caliditatem. Cap. IX / Quòd pinguia, atob adeo quaecunob nutriunt, ex dulcium sunt genere. Cap. X
 84  Quòd amara dulciáob partim adscititio calore fiant, partim proprio & ingenito. Cap. XI / Quòd & acidi succi ex frigore proveniant. Cap. XII
 85  
 86  Unde arbitrati sunt quidam à calore acidum provenire saporem ? Ex eo quòd vina nequaquam fortia, vere aestatéque mutentur. Cap. XIII / Qua de causa ab externo calore vinum natura frigidum infirmúmque corrumpitur ? Quia scilicet res quaelibet in propria natura proprio servatur calore, corrumpitur vero ab extrinseca immoderatione, atque extinguitur. Cap. XIIII
 87  Quòd in saporibus aciditas provenit, calore ipsos quidem incipiente concoquere, non autem perfectam mutationem atob alterationem afferre potente. Cap. XIIII
 88  
 89  Qua de causa quae igni admoventur, alia suaviora, alia insuaviora efficiantur. Et qua de causa edulia quaedá cum per sese edi non possint, suavitatem tamen iis praebeant quae per ipsa praeparantur. Cap. XVI
 90  Qua de causa mel à caliditate validiorem amaritudinem contrabit, lac vero frequenter etiam dulcius efficitur, cum tamen utraob gustui sint dulcia ? An quia mel cum summe sit dulce, nec quicquam addi possit ad dulcedinem, in consequenté recidit qualitatem : lac vero minus dulce cum sit, quod reliquum est à calore accipit. Cap. XVII
 91  Quod sapores acres omnium sunt calidissimi. Cap. XVIII
 92  
 93  Quà differunt amarus acrísque sapor ? Quòd amarus praeter quam quòd calidus sit, etiam est siccus : at acris, utiob qui no exactus est, uberé quandá humiditaté obtinet. Cap. XIX
 94  Quòd sapor amarus insit corporibus temperamento siccis, & si planè amarus sit, esculentus non sit. Cap. XX
 95  
 96  Quòd sapor salsus calidus sit & terrestris, eáque ratione quadantenus sapori amaro similis. Cap. XXI / Quòd odorata omnia calida. Cap. XXII
 65  Quòd rosaceum, utpote olei rosaeque mediam ad unguem naturam obtinens, inflammationum optimum in augmento remedium sit. Cap. XVII
 66  Quòd quae frigiditate interimunt deleteriis, ex mutationis celeritate uti corrúpant evenit, ac proinde aliená requirant caliditaté, quae velut manu in totú deducat corpus. Cap. XVIII
 67  
 68  Quòd medicamentorum quae frigiditate sua interimunt, nullum prorsus genere letale sit, ac deleterium, sed sola quantitate. Cap. XIX / Quòd medicamenta quae natura sunt frigida, iure à veteribus potestate frigida appellétur. Cap. XX
 69  De actione medicamentorum, quae putrefactione & erosione nos necant. Cap. XXI
 70  Quòd recte quae erodendo putrefaciendó ob interimunt medicaméta, genere, nó quátitate deleteria sunt dicta : & quòd quanto in corpore morantur diutius, tanto & magis agere sunt nata. Cap. XXII / Qua causa putrefacientia medicamina, licet genere letalia sint, non tamen perpetuò occidant. Cap. XXIII
 71  Quòd in medicamentis, dissimilaris substantiae reperitaur mistura : ac proinde ubi fine suo purgantia frustrantur, interim quidem extreme laedimur, interim nequaquam : quippe ubi deleteriam in se vim permistam obtinent, ad corrúpendú conuertuntur. Si vero vim nó habeant deleteriá, cócoquuntur, talémob generant succú, qualé trahere nata erant. Cap. XXIIII / Quamobrem, quum qualitatú proprietate attractiones perficiantur, purgantia medicaméta quidem perpetuò humores attrahant familiares, nec tamen unquam à familiaribus attrahantur : an quòd efficaciora sunt purgantia medicamina, sic ut attrahere potius quàm attrahi sint idonea ? Cap. XXV
 72  Quòd in purgantibus medicinis duplex insit similitudo, nempe quaedam actu, & quaedam potentia. Cap. XXVI / De immoderatis purgationibus, quas <ATTcaractere> Graeci vocant. Cap XXVII
 73  Qua causa in superpurgationibus humores minime purganti medicamento familiares itidem evacuentur : nempe propter vasorum infirmitatem, propter osculorum laxitatem, propter purgantis mordacitatem. Cap. XXVIII
 74  Cap. I / Quónam modo frigidum corporibus nostris mordax appareat, & quà differat ab iis quae caliditate mordicant : nempe quòd contnuú divellat : cuius rei causa est, quòd & tenues humores cópressu exprimantur, & vacua spatia relinquatur, & mollis substátia in arctiorem locum contrahatur : at calidum, quia susbstantiae continuitatem erodat. Cap. II
 75  
 76  Quae vocemus tenuium partium & quae crassarum. Cap. III
 77  Quomodo exerceri oporteat in agnoscenda cuius ob saporis facultate. Cap. IIII
 78  Quòd pharmacorum emplastica vocata, cum media sint in caliditate ac frigiditate, terrestria quo ob esse, ac sine mordicatione siccare oporteat. Cap. V / Quòd duplex est emplasticorú medicaminú natura. Nam partim terrena sunt atque exacte sicca : partim plane viscosa ac lenta, sed mista auqua terráob, atque ut plurimú etiam aëre : communiter vero omnia mordicatione vacant. Cap. VI
 79  Quòd adstringentia medicamenta acidáque, licet utraque qualitate sint frigida, inde tamen diversa sunt, quòd adstringentia terrana sint crassaeque essentiae, acida vero tenuis. Cap. VII
 80  
 97  Quòd neque ex odore, neque ex colore certò quid definiri de madicaminum temperie possit. Cap. XXIII
 98  
 99  Cap. I / De usu medicamentorum. Cap. II
 100  
 101  De pus moventibus, atque emollientibus medicamentis. Cap. III
 102  Tribus modis dicitur molle & durum, partim ut extreme tale, partim ut per excellentiam, partim ut ad symmetrum generis eiustdem aut speciei, aut quiduis obuium. Cap. IIII / Quot modis fiunt dura ? nempe aut resiccatione, aut concretione, aut nimia impletione, aut harum coniugatione quapiam. Cap. V
 103  
 104  De medicamentis pus moventibus. Cap. VI
 105  De ortu scirrhi. Cap. VII / Emollientia medicamenta in hoc à pus moventibus differunt, quòd emollientia calidiora sunt, & moderate desiccant existenté in partibus humiditaté : pus auté mouétia corporibus quidé nostri similem caloré obtinent, sed tamen existenté in eis humiditaté seruant. Cap. VIII
 106  Quòd pus moventia etiam emplastica esse conueniat. Cap. IX
 107  
 108  
 109  Quòd medicamenta indurantia humido frigidóob sint temperamento. Cap. X / De tendentibus laxantibúsque medicamentis. Cap. XI
 110  Quòd poros purgantium medicaminum unumquodque calidum sit, & tenuium partium : nam amara omnia & nitrosa sunt. Cap. XII
 111  Quòd urinam cientia ex acrium genere sint, ac proinde calida & sicca, tum quòd sanguinem serosum segregent, crassum vero cogant. Cap. XIII / Quòd rarefacientiú temperies moderatae sit tum caliditatis, tum siccitatis, consisteniae vero tenuium partium : anastomoticorum autem tum calidior, tum etiam mordax atque acris, ac crassarum partium : porrò códensantium adstringens & aquea potius : stipantium vero sive <ATTcaractere>, crassarum partium, & frigida. Cap. XIIII
 112  
 113  Quòd escharotica crassae sint consistentiae, ac vehementer caustica, sive urentia : adeo ut corpus sensibiliter colliquent : ac septica, quae videlicet non dicuntur proprie caustica, & ipsa colliquare sunt nata : non tamen tam valenter quàm escharotica : ad haec consistentia sunt tenui, ac proinde latentem moliuntur colliquationem. Cap. XV
 114  Quòd cicatricé inducentia medicaméta adstrictoria esse & desiccatoria conueniat : quae vero ulcerum caua implent, mediocriter extergentai, & morsu uacantia. Cap. XVI
 115  Quòd attrahentium essentia & calida sit, & tenuium partium : repercutientium vero & frigida, & crassarum. Cap. XVII / Alexiteriarum & alexipharmacarum facultatum, quaedam alterando quod mortiferum est iuuat, quaedam vero evacuando. Et earum quae alterant, aliae una aut duabus qualitatibus agunt, aliae tota essentia. Similiter quae evacuant, quaedam substantioe similitudine evacuant, quaedam caliditate subtili ac tenui. Cap. XVIII
 116  Quòd anodynorum, hoc est dolorem sedantium, & paregoricorum, hoc est lenientiú aut mitigantium vocatorum medicamentorum, quaedam reuera sunt eiusmodi, velut calida coniunctam habentia partium tenuitaté : alia vero nomine duntaxat, veluti narcotica, hoc est stupefacientia, qualia sunt refrigerantia omnia. Cap. XIX
 117  Duobus modis dicitur cathartica, hoc est purgás, facultas : aut enim quocumob modo expurgans corporis recrementa, aut quia uim attractoriam familiarium succorum obtinet. Cap. XX
 118  Quòd lac generatium, aut semen provocantium facultas moderate sit calida & humida, alimentorum vero in totius essentiae consistat similitudine. Cap. XXI
 119  Quòd menses mouentium medicaminum facultas calidior est, & modice desiccat, alimentorum vero est secundum totius substantiae similitudinem. Cap. XXII
 120  Quòd quae semen provocant, quorundá ut medicamentorú quidem facultas est flatuosa & calida, aliorú vero ut ciborum flatuosa quidé etiam, sed tota substátia familiaris. Cap. XXIII
 121  De facultatibus à partibus corporis cognominatis. Cap. XXIIII / De inani nominum usurpatione, quam medici recentiores & inter cos maxime methodici induxerunt. Cap. XXV
 122  Quo pacto contrarias iudicare facultates oporteat. Cap. XXVI
 123  De limitatione ac finitione ordinis cuiusque excalfacientium, frigefacientium, humectantium, & desiccantium. Cap. XXVII
 124  Galeni de simplicium medicamentorum facultatibus, liber sextus, Theodorico Gerardo Gaudano interprete
 125  
 126  Abrotonon
 127  
 128  Agnos. Vitex
 129  Agrostis. Gramen / Agrostis esculenta
 130  Anchusa / De anchusarum differentia / Agarici radix / Agerantum
 131  Adiantum / Aeizoon. Semperuiuum / Aegilops Avena / Aera. Lolium / Aegyrus / Acacia / Acalephe. Urtica
 132  Acanthos. Spina / Acanthion / Acantha leuce. Spina alba / Acantha Aegyptia / Acorum / Aconitum, sive pardalianches / Aconitum, seu lycoctonum / Acte. Sabucus, & ebulus / Alimum
 133  Aloe / Alysson / Alsine. Auricula muris / Amaracon. Maiorana / Ambrosia / Ami / Amaranthum
 134  Amorge. Amurca / Ampeloprason / Ampelos agria. Vitis agrestis / Ampelos hemeros. Vitis sativa & culta / Ampelos leuce. Vitis alba / Ampelos melaena. Vitis nigra / Amygdala
 135  Ammoniacum / Amomum / Anagallis / Anagyrus / Androsaemum / Androsaces / Andrachne. Portulaca
 136  Anemone / Anethum / Anthillis / Anthemis, aut chamaemelum / Anisum / Antirrhinum / Aparine / Apios. Pirus
 137  Achrades. Pira sylvestria / Apocynum, aut cynocrambe / Argemone / Arisarum / Aristolochia / Arceuthus. Iuniperus / Arctium. Lappa minor / Arnoglossum. Plantago
 138  Arum / Artemisia / Asarum / Asdepias / Aspalathos / Asparagus / Asplenum
 139  Astragalos / Aster atticus / Astaphis. Vua / Asphodelus / Atractylis / Atraphaxys. Atriplex / Aphace / Absinthium
 140  Balanos / Balsamum / Balaustium
 141  Batus. Rubus / Batrachium / Bdellium / Bechium. Tussilago / Blitum
 142  Bulbus satiuus / Bolbos emeticos. Bulbus uomitorius / Bubonium / Buglossum / Bunium / Buphthalmum / Brathy. Sabina
 143  Bretanica / Bromus / Bryon thalattion. Alga / Bryon aut splanchnon. Muscus / Gallium / Gentiana / Gigarta, sive acinorum vuae nuclei / Gingidium / Glaucium / Glaux
 144  Glichon. Pulegium / Glaeos. Strigmenta balneorum / Glycyriza. Dulcis radix / Glycysida. Paeonia
 145  Gnaphalium / Gongilis. Rapum / Damasonium. Alisma / Daucus. Staphylinus / Dauci semen / Daphne arbor. Laurus / Daphne herba / Chamaedaphne / Dictamnum
 146  Dipsacos / Dorycnidium / Dracuntium. Dracunculus / Dryopteris. Filicula / Drys. Quercus, sive Robur
 147  Ebiscus. Althea / Ebenus / Elaea. Olea / Elaeon. Oleum
 148  Elatine / Elaphoboscus / Elenium. Enula campana / Elelisphacos. Salvia / Elleborus. Veratrum
 149  Elxine / Elxine / Elymus, meline, panicum / Empetron / Epithymum / Epimedium / Epimelis / Erebinthus. Cicer
 150  Erebinthus agrestis / Erice / Erpylus. Serpyllum / Erysimum / Erythrodanum. Rubia passiva / Eupatorium / Euphorbium / Ephemerum / Echinus herba / Zeia
 151  Zingiber / Zythus / Zyme. Fermentum / Hediosmos. Menta
 152  Hedysarum / Hem erocalles / Haemionitis / Herigerwn / Heryngium / Thalietrum / Thapsia / Thermus. Lupinus / Thermos agrios. Lupinus agrestis
 153  Thlaspi / Thridax. Lactuca / Thymum / Idaea radix / Ixos. Viscum / Ios. Viola / Hippuris. Cauda equina
 154  Hippomarathrum / Isatis / Isopyron, aut phasiolon / Itea. Salix
 155  Galeni de simplicium medicamentorum facultatibus, liber septimus, Theodorico Gerardo Gaudano interprete. Calamintha. Nepitha
 156  Calamus odoratus / Calamus phragmites. Canna
 157  Cancanus. Cacalia / Canabis / Capnios. Fumus / Capparis
 158  Cardamum. Nasturtium / Cardamomum / Caron / Casia / Carya. Nuces
 159  Caucalis / Carpesium / Cenchrum. Milium / Cedrus
 160  Centaurium maius / Centaurium minus
 161  Cerasus / Ceratonia / Cestrum. Betonica. Psychrotrophum / Caecis. Galla
 162  Cera / Cici. Ricinus / Cinnamomum / Circaea / Cisthus / Cisthus
 163  Cissos. Hedera / Clinopodium / Clematis
 164  Cnicus / Coccus gnidius. Granum gnidium / Coccos baphicos. Granum tinctorium / Coccymelea. Prunus / Colla, aut gluten / Colocynte. Cucurbita / Colocynthis / Comarus. Arbutus / Commi. Gummi / Conia. Lixiuium
 165  Conyza / Coriannon, corion, coriandrum
 166  Coronopus / Costus / Cotyledon. Umbilicus veneris / Crania. Cornus
 167  Crambe. Brassica / Crambe agria. Brassica agrestis / Crambe thalattia. Brassica marina / Crataeogonos / Crethmon / Crithe. Hordeum / Crimnon
 168  Crinos. Lilium / Crocodilium / Crocus / Crommyon. Caepa
 169  Cyamos. Faba / Cyclaminos. Rapum, sive tuber terrae / Cyminum. Cuminum / Cynos batus. Sentis canis
 170  Cyparissus. Cupressus / Cyperus. Iuncus quadratus / Cypros / Cytisus / Cwneion. Cicuta / Conos
 171  Lagopus / Lathyris / Lampsane / Lapathum / Lemonium / Lechen / Leontopetalon / Lepidium / Leucas / Leucacanthon / Leucoion
 172  Leuce. Populus alba / Libanotus. Thus / Libanotides / Lignys. Fuligo
 173  Libysticum / Linospermon. Lini semen / Linozwstis. Mercurialis / Lonchitis / Lycion / Lysimachios / Lychnis / Lotos / Lwtos arbor
 174  Macer / Malabathrum / Malache. Malua / Mandragoras. Mandragora / Marathrum. Faeniculum / Mastiche
 175  Melanthium. Nigella / Melilotum / Mel / Melissophyllon. Citrago / Mespilum / Medion. Trifolium odoratum
 176  Mecon. Papauer / Mecon ceratitis. Papauer cornutum / Mecwn heracleia. Papauer herculeum / Melea. Malus
 177  Melea persice. Malus persica / Melea armenice. Malus armenica / Melea medice. Malus medica / Meum / Milax tracheia, hoc est aspera / Milax leia, hoc est laeuis / Morea. Morus / Myagros
 178  Mycetes. Fungus / Myle / Myos wtis. Auricula muris / Myrice. Tamarix / Myriophyllon / Myrrhis / Myrrhine. Myrtus / Mwly
 179  Nardu stachys. Spica nardi / Nardus celtica, hoc est gallica / Nardus orea, hoc est montana / Narthex. Ferula / Napy / Narcissus
 180  Neuras. Poterium / Nerium, aut rhododaphne / Nymphea / Xanthium / Xyris / Xiphion. Gladiolus / Oë. Sorbus / Oenos. Vinum / Olynthi. Grossi / Olostium / Olyra / Oënagron
 181  Onosma / Onobrychis / Onwnis / Oxos. Acetum / Oxyacanthos / Opus, sive succus / Origanus / Orobos. Eruum / Orobanche. Eruangina / Oryza
 182  Orchis. Testiculus canis / Orchis serapias / Osiris / Pancration / Paliurus / Papyrus / Panax heraclium
 183  Panaces asclepeium / Panaces cheironeum / Paronychia / Pentaphyllum / Peplos / Peplium / Peperi. Piper / Persea / Periclymenos. Volucrum maius / Peristereon
 184  Petasites / Petroselinum / Peucedanum / Peganon. Ruta / Pissa. Pix / Pesselaeum
 185  Pistacium / Pityïdes / Pitys. Picea / Pityusa / Platanus / Polygonon. Seminalis
 186  Polygalon / Polygonatum / Polemonium / Polium / Polium minus / Polycnemon / Potamogeitwn / Polypodium / Prasium. Marrubium / Propolis / Ptarmice
 187  Ptelea. Ulmus / Pteris, filix. Thelypteris / Pycnocomum / Pyrethron / Pyros. Triticum / Rhamnus / Rhaphanis. Radicula / Rheum. Rha
 188  Rhetinae. Resinae / Rhodos. Rosa / Rhodia rhiza. Radix rhodia / Rhododaphne / Rhoea. Malum granatum, sive punicum
 189  Rhus / Rhypos. Sordes / Sagapenum / Sampsychon. Meiurana / Saprotes Xylwn. Caries lignorum / Sarcocolla / Satyrium. Triphyllon
 190  Selinon. Apium / Seris. Cichorium / Seriphum / Seseli / Sesamon / Sesamoides / Sesamoides album / Sederitis / Sicyos. Cucumis
 191  Sicyos agrios. Cucumis agrestis / Silphium. Laserpitium / Siswn / Sinon / Sisaron / Sisymbrium / Sisymbrium / Scandix / Scilla / Scolymus
 192  Scordium / Scorodum. Allium / Scorodoprasson / Scorpioides / Smilax / Smyrna. Myrrha / Smyrna boice. Myrrha beotia / Smyrnium / Sonchus
 193  Sparganium / Spartum. Genista / Staphilinus. Pastinaca / Stachys / Staebe / Staechas / Stratiwtes / Struthion / Styrax
 194  Syca. Ficus / Syce. Ficus arbor / Symphytum petraeum / Symphytum magnum / Spondylon
 195  Schinos. Lentiscus / Schoenu anthos. Schini flos / Schoinos leia. Iuncus loeuis / Terminthos. Terebinthus / Teutlon. Beta / Teucrium
 196  Tephra. Cinis / Telephium / Telis. Foenumgraecum / Tithymalli
 197  Tragacantha / Tragion / Tragoriganum / Tribolos / Tripolium / Triphyllum / Trichomanes / Trychnon. Solanum
 198  Hyacinthus / Hydnon. Tuber terrae / Hydropeperi / Hyoscyamus. Altercum / Hypericum / Hypecoon / Hypoglosson
 199  Hyssopum / Phaci. Lentes / Phacos. Lenticula palustris / Phaleris / Phalangites / Phlomus. Verbascum / Phoenix. Palma / Phorbion
 200  Phu / Phycos. Alga / Phyllitis / Phyllon malabathru. Folium malabathri / Chalbane. Galbanum / Chamaedris / Chamaecissos / Chamaelea / Chamaeleuce / Chamaeleon / Chamaepitys
 201  Chamaesyce / Chelidonium / Chondrila / Chrondrus / Chrysocome / Pseudodictamnum / Psyllium / Ocimon / Ocimoides
 202  Proaemium
 203  De terrae differentiis
 204  De differentiis nominatae passim terrae
 205  
 206  
 207  De terrae lotione / De terra samia
 208  
 209  
 210  
 211  De lapidibus
 212  Ciseris. Pumex / De lapidibus qui in spongiis reperiuntur / Ostracites / Ophites / Iaspis viridis / Sapphyrus
 213  Aphroselinus / Dioscoridis Thyites / Iudaicus / Pyrites / Phrygius
 214  Ageratus / Assius / Gagates / Magnites, quae & heracleia. Magnes
 215  Arabius / Alabastrites / Smiris / Haematites, galactites, & melitites / Schistos
 216  Metallica medicamenta / Hales. Sales
 217  Armeniacum / Arrhenicum. Auripigmentum / Aphros litri / Gypsus.Gypsum / Gypsum <ATTcaractere>, hoc est, deustum / Dyphriges
 218  Theion. Sulfur
 219  Ios. Aerugo / Cadmia
 220  Cinnabari / Ciseris. Pumex / Conia. Lixivium ex cinere / Cyanos. Caeruleus / Lepis, id est squama aeris & ferri / Lithargyros
 221  Nitrum / Melanteria / Melan graphicum. Atramentum scriptorium / Misy
 222  Molibdaena. Plumbago / Molibdos. Plumbum
 223  Ostracon. Testa / Pompholyx. Spodium / Sandarace
 224  Sandix / Scoria / Stimmi / Stypteria schiste, & strongyle, & hygra. Alumen fissile, rotundum, & humidum / Titanos. Calx / Hydrargyros / Phycos / Chalcanthos. Atramentum sutorium
 225  Chalcitis / Chalcos cecaumenos. Aes ustum
 226  Chalcu anthos. Flos aeris / Chrysocolla / Psimythium. Cerussa / Pswricum
 227  Galeni de simplicium medicamentorum facultatibus, liber decimus, Theodorico Gerardo Gaudano interprete
 228  
 229  Haema. Sanguis / De sanguine suillo
 230  Haema peristeras. Sanguis columbae / Haema nycteridos. Sanguis vespertilionis
 231  De sanguine viridium ranarum
 232  De sanguine crocodili, & reliquorum / Gala. Lac
 233  Serum lactis / Caseus
 234  Butyrum
 235  Pytia. Coagulum / Coagulum phocae / Chole. Fel
 236  
 237  Hidrws. Sudor
 238  Vrina / Vrina humana
 239  Sielon. Saliva / De iis quae in corpore proveniunt
 240  Copros. Stercus / Stercus caninum / Stercus humanum
 241  Stercus lupinum / Stercus caprinum
 242  Stercus bubulum
 243  Stercus ovillum / Stercus columbinum / Stercus gallinaceum
 244  Stercus anserum, & ciconiarum / Stercus murium / Stercus crocodilorum terrestrium
 245  Rhypos, hoc est sordes hominum
 246  Caro viperae
 247  
 248  
 249  Pinguedo, & adeps
 250  
 251  
 252  Myelos. Medulla / Caput maenidum / Caput leporum / Caput saurarum / Cerebrum leporis
 253  Cornua cerui & caprae / Pulmo agninus, & porcinus / Iecur canis rabidi / Iecur caprinum / Iecur lacertae / Venter mergi / Iecur lupinum / Castorium
 254  
 255  Renes scincorum / Ungues caprarum, & asinorum / Ossa / Senecta serpentis / Pellis ouina / Equorum lichenes / Tela aranei / Coria vetera / Ostreia / Buccina, & purpurae
 256  Ostrea / Sepia
 257  Opercula purpurarum / Lana hyswpera, hoc est succida / Pili usti / Ovorum facultas
 258  
 259  Echinus, hoc est erinaceus, combustus / Cochleae, sive limaces / Carcini, hoc est cancri, usti
 260  Chelidones, sive hirundines ustae / Tettiges, id est cicadae / Coridos, id est galerita / Alectorides, id est gallinae / Gale, id est mustela
 261  Ranae ustae / Hippocampus / Tellinae salsae / Intestina terrae, sive lumbrici / Cimices / Cantharides / Buprestis / Pityocampe / Salamandra / Narce. Torpedo
 262  Draco marinus, & trigle, & alia id genus / Vulpes & hyaenae
 263  De iis quae in mari & aquis salsis proveniunt / Adarcion / Alcyonia / Sal
 264  Sal ustus / Litrum. Nitrum / Halos anthos, hoc est, salis flos / Halos achne. Spuma salis / Asphalton. Bitumen / Bitumen proveniens in mari mortuo
 265  Spongos, id est spongia / Garus, uel garum / Halme. Salsugo
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  [Plat inférieur]