Medicina

Textes de SERRA CRESPO, Manuel

Theriaka y alexipharmaka de Nicandro
Barcelona : Moleiro, 1999. 370 p
Estudios traducidos por Manuel Serra Crespo. Alain Touwaide (Ed.)
TOUWAIDE, Alain, SERRA CRESPO, Manuel

Méd. ancienne : médecine grecque et romaine

fiche entrée le 06/06/2001