Beverwijk (Beverwyck, Beverovicius)

 [i] Jan van, m├ędecin hollandais de Dordrecht

 Lithiase urinaire