Socrate, philosophe grec du ve s. av. J.‑C.

 Ciguë

 Maïeutique