Autres écrits : Leçons de Guy Patin au Collège de France (1) : sur le Laudanum et l’opium, note v.
Transcription

Ms BIU Santé 2007, fos 391 vo et 392 ro.

loco contra Cardanum, nimium fidendo quo-
rundam mercatorum relationibus exoticis
quibus illi soli dicunt credere, qui volent
decipi. Ejusmodi Amfiam à Nonnullis
Maslach Turcarum dicitur, quod verum
opium esse non potest, multo minus huic
nostro simile : quicquid argutentur,
vel saltem suspicentur in contrarium
viri eruditi, qui de re exotica dubia
et incerta, non nisi incertum, dubium
et obscurum possunt ferre judicium ;
ut liquet ex Sennerto l. j. Medicinæ
suæ practicæ, sub finem capitis 6. par-
tis secundæ.

Quod spectat ad Cicuta Socratis
(famosum illud venenum intelligo, cujus
maleficio periit optimus ille et sapien-
tissimus inter Græcos Philosophus Platonis
præceptor) in ea sum sententia vene-
num istud publicum ad necandos nocen-
tos Prætorum edicto paratum atque ser-
vatum, (ut patet ex Plutarcho in
extremo Phocione, ex Æliano in va-
ria historia, ubi de Theramena, et Pla-
tone variis in locis, præsertim in Phæ-
done ubi de morte Socratis) nunquam
fuisse merum et purum cicutæ succum, ut-

[392 ro]

pote qui solus non possit eo ipso modo
homines necare et è medio tollere, sed
potius fuisse venenum quoddam compositum
ex succo Cicutæ cum succo papaveris,
qui Græcis opium dicitur : fuit enim vene-
num istud narcoricum et quatenus tale
tres illos supra nominatos viros misere
suffocavit. Isti veneno non absimile et for-
tassis plane idem cum eo, cujus mentio-
nem fecit Theophrastus Græcus Nepos
Aristotelis l. 9. de Historia Plantarum c. 17.
ex duobus illis succis concinnato.

Tandem concludo ipsum opium med-
camentum venenatum perniciosum atque
deleterium à Medicis nunquam esse præscriben-
dum, nisi prudenter admodum agant, idque
urgente summa necessitate, in atrocis-
simo nimirum dolore aut immodicis atque
jugibus vigiliis, à quibus ipsi ægro immi-
neat præsentissimum vitæ periculum :
quod tamen etiam aliquando ipso morbo
periculosius evadit, nisi incidat in Medi-
cum peritum, exercitatum et Hippocrati-
ca illa sapientia præditum, quæ semper
requiritur in Philosopho Christiano. De cujus
usu et abusu legite elegantiss. locum Gal.
l. 12. Meth. Med. c. 1o, et Joan. Bauhinum

Imprimer cette note
Citer cette note
x
Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits : Leçons de Guy Patin au Collège de France (1) : sur le Laudanum et l’opium, note v.

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8129&cln=v

(Consulté le 25/09/2023)

Licence Creative Commons